U bent hier

Vrije Kunsten - Traject Schilderkunst

Over de afstudeerrichting

Academische Bachelor en Masteropleiding in de Beeldende Kunsten
Afstudeerrichting Vrije kunsten met traject Schilderkunst

De afstudeerrichting Vrije Kunsten - Schilderkunst beweegt zich in het spanningsveld tussen ‘taalvaardigheid’ en persoonlijke artistieke beleving. Vertrekkend vanuit een grote aandacht voor het rijke kader waarbinnen de schilderkunst zich tot op heden heeft ontwikkeld, word je uitgenodigd om je eigen beeldtaal te realiseren. In de eerste en tweede bachelor is het atelierwerk voor een belangrijk deel gebaseerd op waarneming (stilleven, model, portret, landschap).
 
Deze studie biedt tal van aanknopingspunten met recente en oudere werken van grote meesters. Zij vormen het noodzakelijke referentiekader van waaruit (of waartegen) het eigen plastische taalgebruik stap voor stap kan worden ontdekt en ontwikkeld.

Daarnaast is er geleidelijk meer aandacht voor de maatschappelijke context waarbinnen kunstwerken zich ontwikkelen. De beeldenstroom die ons dagelijks als het ware overspoelt, moet worden verwerkt en gefilterd tot relevante beelden, die op hun beurt worden ‘vertaald’ in schilderijen. Bij het beëindigen van de master wordt een project verwacht dat getuigt van een eigen artistieke invalshoek.

Het atelier is de centrale plek van waaruit deze processen tot stand komen. De ruime schildersateliers, met een overvloed aan noorderlicht, vind je in de hoogste regionen van de campus.

English