U bent hier

Beeldende Kunsten - Theaterkostuum

Over de afstudeerrichting

Academische Bachelor en Masteropleiding in de Beeldende Kunsten
Afstudeerrichting Theaterkostuum

Theater is de laatste jaren een mengvorm geworden waarbij disciplines uit de podiumkunsten aangevuld worden met beeldende kunstvormen en multimedia

De afdeling theaterkostuumontwerpen wil met zijn academische bachelor een opleiding aanbieden die de studie van het medium ‘theater’ verbindt  met de studie van de hedendaagse kunst. Een uitgebreide theoretische basis zorgt ervoor dat de student een brede visie krijgt op het medium ‘theater’ in al zijn aspecten.

Naast de belangrijke tekenvaardigheden, wordt de vakkennis bijgebracht door middel van praktische oefeningen, waarbij tekstanalyse, dramaturgie, semiotiek, karakteranalyse, technisch onderzoek en praktijk centraal staan. 

Onder leiding van een team docenten wordt aan de studenten o.a. door middel van stages, workshops en oefeningen, een breed pakket van tools aangeboden.  De  driejarige bacheloropleiding is kort maar intensief - de master is helemaal toegespitst op het theaterwerk op professioneel niveau.

De opleiding is geenszins een scholing tot 'kostuummaker' maar tot theaterkostuumontwerper, wat heel wat meer bagage veronderstelt.  Het is dan ook belangrijk dat kandidaten die de toelatingsproef doen een minimum aan voorkennis hebben, enerzijds een zo ruim mogelijk maatschappelijk inzicht en cultureel interesse, anderzijds enige vaardigheid in het tekenen.

Meer informatie over de afstudeerrichting Theaterkostuum: www.theaterkostuum.be

English