U bent hier

Beeldende Kunsten - Fotografie

Over de afstudeerrichting

Academische Bachelor en Masteropleiding in de Beeldende Kunsten
Afstudeerrichting Fotografie

foto: Alexey Shlyk

Het doel is om aandachtig te leren kijken, niet volgens vaste patronen of ingesleten clichés, maar op een analytische manier en met een bewuste invalshoek.

De opleiding zet je op weg om verhalen te vertellen met foto’s die boeien en ontroeren. De zeggingskracht van je foto’s zal versterken door een intensieve praktijkstudie. Zowel opnametechniek, postproductie, druktechniek, beeldselectie als lay-out en ruimtelijke presentatie komen aan bod.

We worden omringd en overspoeld door beelden.

Door visuele communicatie continu in vraag te stellen, dagen we je uit om een subjectieve en kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van de beeldcultuur en de hedendaagse kunst. Naast de basisprincipes van de fototechniek brengen we je ook de beginselen van foto -theorie, -geschiedenis en -esthetica bij. Je bouwt een brede theoretische basis op met de vakken kunstgeschiedenis, kunstactualiteit, onderzoeksmethodiek en kunstfilosofie. Deze studies vormen de voedingsbodem om zelf creatief aan de slag te gaan en om je werk binnen een ruimere context te plaatsen.

Omdat zelfstandig werken cruciaal is, wordt het opleidingsprogramma gaandeweg steeds individueler. Vanaf de tweede Bachelor en vooral in de derde Bachelor staan je eigen projecten centraal en leer je jezelf organiseren. Er wordt verwacht dat je een concept of uitgangspunt duidelijk kan omschrijven en communiceren en daarna ook de planning en productie van omvangrijke projecten helemaal zelf leert te dragen.

Tekenen is de rode draad voor alle studenten beeldende kunsten. Via tekenen ontwikkel je een observatievermogen dat het fundament legt voor je verdere ontwikkeling als kunstenaar of vormgever.

Alles vertrekt vanuit de atelierwerking: intensief foto’s maken en interpreteren,  beelden bewerken, presenteren en in omloop brengen is je hoofdtaak binnen de academie. Daarnaast bezoeken we tentoonstellingen, beeldarchieven, en instituten. Als student kom je in contact met relevante en inspirerende fotografen uit binnen,- en buitenland. Je treedt regelmatig in dialoog met kunstenaars, critici, medestudenten en docenten, zodat gangbare overtuigingen bevraagd worden en misschien gaan wankelen. Dit stelt je in staat verder te kijken dan wat de eerste indruk suggereert om zo een eigen visueel vocabularium te ontwikkelen. We vragen je om je blik te richten op drie belangrijke onderwerpen: mens, ruimte en object. Zo leer je kijken door een documentaire, imaginaire, formele en conceptuele bril. Er wordt gewerkt aan verschillende snelheden: korte en snelle experimenten worden afgewisseld met langlopende en meer diepgravende projecten.

Meer informatie over de afstudeerrichting Fotografie: http://artesis-fotografie.be/.

English