U bent hier

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

De kunst van het zien

Het waarnemen en tekenen van de visuele periferie

Projectgegevens

Onderzoeker

Tilde Van Uytven - lees meer

Promotoren en onderzoeksteam

Bilge Sayim (Institute of Psychology, Psychophysics of Appearance Laboratory, University of Bern, Switzerland)

Erik Myin (Universiteit Antwerpen)

Looptijd

2014-2015

Keywords

philosophy, experimental psychology, neuroscience,art

Korte beschrijving

Visuele waarneming buiten het centrum van de blik, in de periferie, is zeer belangwekkend voor kunstenaars, filosofen en wetenschappers, grotendeels omdat de periferie meer dan 90% van ons gezichtsveld omvat. In dit project gaan we perifere visie onderzoeken vanuit de drie invalshoeken, door kunstenaars te laten tekenen welke voorwaardelijke voorstellingen zij in de periferie zien. De getekende resultaten zullen geanalyseerd worden met betrekking tot de fenomenologie van perifere visie.

Visual perception outside the centre of gaze, i.e., in the periphery, is of major interest for artists, philosophers and scientists, not least because the periphery covers over 90% of our visual field. Here, we will investigate peripheral vision from all three perspectives by having artists draw what they see in the periphery using gaze contingent presentations. The resulting drawings will be analyzed in regard to the phenomenology of peripheral vision.

onderzoek de kunst van het zien

Posterpresentaties