U bent hier

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Onderzoek

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (AP Hogeschool Antwerpen) streeft niet enkel naar het verstrekken van excellent hoger beeldend kunstonderwijs, maar wil zich als kennisinstelling ook duidelijk profileren op het gebied van artistiek onderzoek

Artistiek onderzoek vertrekt van een probleemstelling die gerelateerd is aan de artistieke praktijk. Het expliciteert zijn eigen positie in de context van het betrokken vakgebied en de daarbinnen gangbare benaderingswijzen. Het onderzoek leidt tot vernieuwende (artistieke, soms ook theoretische en/of methodologische) inzichten die bediscussieerd kunnen worden in een dialoog met peers.

Aan de ene kant is er het onderzoek in de kunsten. Dit staat niet op zichzelf. Allereerst zijn de onderzoekers zelf kunstenaars en is hun onderzoek nauw verweven met hun artistieke praktijk. Op die manier komt een synergie tot stand tussen die artistieke praxis, de theorie van de betrokken kunstdiscipline, en het onderzoek.  Enerzijds komen de onderzoeksvragen tot stand door een explicitering van de onderzoeksdimensie die in de praktijk van een kunstenaar (en in de kunstopleidingen) vanouds al aanwezig is, anderzijds beïnvloedt het onderzoeksproces ook die artistieke praxis zelf en neemt de output op zijn minst gedeeltelijk een artistieke vorm aan.

Naast het onderzoek in de kunsten is er binnen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen evenzeer ruimte voor onderzoek voor de kunsten (in de vorm van samenwerkingen tussen kunstenaars en andere onderzoekers) en onderzoek over de kunsten (dat zowel door academische als door artistieke onderzoekers kan worden uitgevoerd).

Wanneer het onderzoek in, met, en over de kunsten samenkomt, ontstaan vaak boeiende kruisbestuivingen. Dit gebeurt in de diverse onderzoeksgroepen aan de Koninklijke Academie, zoals ArchiVolt of THINKING TOOLS. Bovendien wordt er in de Antwerpse Academie ingezet op de diverse vormen waarin artistiek onderzoek kan gepresenteerd en/of gepubliceerd worden. Tentoonstellingen en (kunstenaars)publicaties vormen daarbij cruciale strategieën.

De wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en de ontwikkeling en beoefening van de kunsten wordt gezien als een belangrijk instrument om expertise te ontwikkelen en zowel het onderwijs als het onderzoek voortdurend te vernieuwen.


De Raad van de School of Arts Koninklijke Academie voor Schone Kunsten lanceerde in samenwerking met ARIA een oproep tot het indienen van doctoraatsvoorstellen. Er wordt een bezoldigd (80%) doctoraatsmandaat opengesteld in het domein van Juweelontwerp & Edelsmeedkunst. Raadpleeg alle voorwaarden en de procedure hier, of contacteer onderzoekscoördinator Els De bruyn (els.debruyn@ap.be).