U bent hier

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

FAQ

Open campusdag

1)     Wanneer kan ik de hogeschool bezoeken?

Elk jaar in maart organiseert de academie een open campusdag. Op die dag wordt de hogeschool open gesteld voor het grote publiek en kunnen kandidaat studenten de lokalen, ateliers en de werken van studenten bekijken, met studenten en docenten praten en zich inschrijven voor de toelatingsproeven. De campussen van de departementen mode, insitu en grafisch ontwerp worden ook opengesteld voor het publiek.

Betalingen en beurzen 

2)     Kan ik als buitenlandse student een beurs krijgen vanuit België?

Neen, dit is niet mogelijk gezien de Belgische overheid enkel beurzen voorziet voor Belgen die hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie over studiegelden vind je hier: https://www.ap.be/koninklijke-academie/studiegelden-en-opleidingsgebonden-kosten/792

ENG: https://www.ap.be/royal-academy/tuition-fee-and-course-related-fee/1541

3)     Kan ik het inschrijvingsgeld voor een academiejaar gespreid betalen?

Dit is mogelijk indien je hiervoor in aanmerking komt. Je dient hiervoor met Stuvo (de dienst studentenvoorzieningen) een afspraak te maken om na te gaan of de gespreide betaling voor jou kan worden aangevraagd. In dit geval betaal je je inschrijvingsgeld aan Stuvo in plaats van aan de academie. Je krijgt dan een attest mee van Stuvo dat je dient af te geven op het secretariaat van de academie. Meer informatie over Stuvo vind je hier: https://www.ap.be/studentenvoorzieningen/375 

ENG: https://www.ap.be/student-services/957

4)     Als mijn studiebeurs nog in behandeling is bij het ministerie, mag ik dan toch reeds als beursstudent betalen?

Dit mag, indien je langs Stuvo (de dienst studentenvoorzieningen) gaat om een attest van verminderd inschrijvingsgeld. Stuvo kan aan de hand van jouw gegevens immers nagaan of je inderdaad recht hebt op een studiebeurs. Indien dit het geval is, zal je een attest meekrijgen dat je op het secretariaat van de academie dient af te geven.  Meer informatie over studiebeurzen vind je hier: https://www.ap.be/node/461 

5)     Als ik me tijdens het academiejaar uitschrijf, krijg ik dan mijn inschrijvingsgeld terug?

Neen, tenzij je je uitschrijft voor 1 november. Na 1 november is het niet mogelijk om nog geld terug te krijgen. Voor 1 november wel, maar dan wordt een administratieve kost van €100 verrekend.

Inschrijven 

6)     Kan ik met een secundair diploma uit een totaal andere studierichting toch aanmelden voor de toelatingsproef van de Bacheloropleiding in Beeldende kunsten?

Ja, dit is mogelijk. Het is niet verplicht een vooropleiding genoten te hebben. Toch is het een pluspunt als je al enkele basistechnieken onder de knie te hebt. Je zal immers een praktische proef moeten afleggen en ook een portfolio moeten  voorleggen en bespreken. Als je geslaagd bent en aan alle andere voorwaarden voldoet, kan je inschrijven. Vertrouw je op je talent? Dan ben je steeds welkom om deel te nemen aan de toelatingsproef! Meer informatie over welke diploma’s toegang geven tot de Academie vind je hier: https://www.ap.be/koninklijke-academie/lijst-studiebewijzen-toegang-tot-de-bachelor/506

ENG: https://www.ap.be/royal-academy/foreign-accreditation-proof-bachelor/1565

7)     Kan ik met een Bachelor diploma uit een totaal andere studierichting toch aanmelden voor de Masteropleiding in Beeldende kunsten?

Ja, er wordt dan wel eerst bekeken of je meteen aan de Master kan beginnen of  je eerst een  schakelprogramma dient te volgen. Dat schakelprogramma is een extra academiejaar waarin je de meest essentiële opleidingsonderdelen uit de Bacheloropleiding volgt. Nadat je geslaagd bent voor dit jaar kan je je inschrijven voor de Master in Beeldende Kunsten.  Meer informatie over de toelatingsprocedure voor de Masteropleiding vind je hier: https://www.ap.be/koninklijke-academie/toelatingsprocedure-master/1970

ENG: https://www.ap.be/royal-academy/admission-master-programme-visual-arts/1539

8)     Welke documenten heeft de school nodig om mijn inschrijving te vervolledigen?

Als je bent toegelaten voor de toelatingsproef, dien je je online definitief in te schrijven via een link die je in je persoonlijke mail ontvangt. Je kan dan naar hetzelfde mailadres waarvan je die mail kreeg je documenten in bijlage sturen of je kan ze binnenbrengen op het secretariaat.

Als je je inschrijft voor een Bacheloropleiding en je behaalde jouw secundair diploma in Vlaanderen, dan hebben we van jou enkel een kopie van je identiteitskaart nodig.

Als je je inschrijft voor een Bacheloropleiding maar je behaalde jouw secundair diploma niet in Vlaanderen, dan hebben we van jou een kopie van je identiteitskaart en een kopie van je secundair diploma nodig.

Schrijf je je tenslotte in voor een Masteropleiding of Schakeljaar? Dan hebben we van jou een kopie van je identiteitskaart en een kopie van je Bachelorsdiploma nodig.

Is je diploma niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands geschreven? Dan moet het ook vertaald worden naar één van deze talen door een beëdigd vertaler.

Meer informatie vind je terug bij puntje 2 van de pagina van volgende link: https://www.ap.be/koninklijke-academie/stappenplan-definitieve-inschrijving-koninklijke-academie-voor-schone-kunsten/511

9)     Hoe vraag ik vrijstellingen aan?

Indien je reeds een vorige opleiding hebt genoten waarbij je geslaagd was voor bepaalde opleidingsonderdelen of je behaalde een Bachelor of Masterdiploma in een richting die wat betreft inhoud en eindcompetenties lijkt op de opleiding of opleidingsonderdelen waarvoor je inschrijft aan de Academie, dan kan je voor die opleidingsonderdelen een vrijstelling aanvragen. Je dient dan bij de start van het academiejaar een formulier in te vullen en samen met de ECTS fiches en de rapporten van de behaalde credits van de eerder gevolgde opleidingsonderdelen  te bezorgen aan één van onze trajectbegeleiders. Indien je niet beschikt over de ECTS fiches, dien je een cursus of handboek voor te leggen.

Meer informatie vind je hier: https://www.ap.be/koninklijke-academie/aanvraag-vrijstellingen-transfer-credits/788

ENG: https://www.ap.be/royal-academy/transfer-credits/1569

Toelatingsproef

10)  Kan ik aan twee toelatingsproeven deelnemen?

Ja dit kan, als je het op voorhand aangeeft. In de online registratie tool is er slechts de mogelijkheid om voor 1 toelatingsproef in te schrijven. Heb je je voor juli reeds ingeschreven en zou je graag ook in september deelnemen aan een toelatingsproef, dan stuur je dat per mail naar ‘admission.ka@ap.be’  en laat je weten voor welk examen je graag deelneemt. Dit kost uiteraard ook opnieuw €25. Meer informatie vind je hier: https://www.ap.be/koninklijke-academie/artistieke-toelatingsproef/1969

ENG: https://www.ap.be/royal-academy/artistic-entrance-examination/1568

 

Als student in Antwerpen 

11)  Hoe registreer ik mij als buitenlandse student in Antwerpen?

Voor studenten binnen de EU is het verplicht en volstaat het zich te registreren in het vreemdelingenregister. De procedure om dit te doen, wordt opgestart door de school aan de hand van een aantal documenten die je dient binnen te brengen.

Voor studenten buiten de EU moet een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Ook deze procedure wordt opgestart vanuit de school aan de hand van jouw binnengebrachte documenten. Onderdanen van de EU die ook willen werken tijdens hun studies aan de academie, dienen ook een verblijfsvergunning aan te vragen zodat zij ook een werkvergunning kunnen aanvragen.   Indien je in een buurland woont en van plan bent om elke dag te pendelen tussen je thuisadres en de school, dien je een verklaring op eer te schrijven dat je pendelt. Voor meer info kan je terecht op het secretariaat . Meer informatie vind je onderaan op de pagina van volgende link: https://www.ap.be/koninklijke-academie/stappenplan-definitieve-inschrijving-koninklijke-academie-voor-schone-kunsten/511

ENG (Step 6) : https://www.ap.be/royal-academy/roadmap-full-enrolment/1567

12)  Hoe ga ik op zoek naar een kot?

De school zelf heeft geen faciliteiten waar studenten gebruik van kunnen maken. Je bent dus aangewezen op de privémarkt om een kot te zoeken. In Antwerpen zijn er gelukkig heel wat studentenkoten te huur. Hulp bij het zoeken naar een kot of bij geschillen met je kotbaas, kan je krijgen bij Stuvo (de dienst studentenvoorzieningen). Je kan beschikbare koten bijvoorbeeld ook vinden op kotweb.be of rechtstreeks bij de verhuurder (loop door de stad en zoek naar affiches ‘te huur’). Hiermee begin je best aan het begin van de zomer. Hoe vroeger je begint te zoeken, hoe groter de kans op een kwalitatief kot. Let op dat je nooit een contract tekent voor een kot dat nog in verbouwing is. De werken slepen vaak zeer lang aan. De gemiddelde huur per maand bedraagt €350 voor een kamer met gedeelde badkamer en keuken.  Meer informatie over studentenhuisvesting vind je hier: https://www.ap.be/huisvestingsdienst/464 

ENG: https://www.ap.be/student-services/957 (Info Stuvo)