Specifieke lerarenopleiding Muziek, Drama, Dans

Toelatingsvoorwaarden

Lerarenopleiding muziek

Met een academisch bachelordiploma muziek, in het studiegebied muziek en podiumkunsten kan je inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding muziek samen met de inschrijving voor de master. De lerarenopleiding kan ook na het behalen van de mastergraad gevolgd worden.
Het diploma van leraar kan pas worden behaald na het behalen van de mastergraad.
Voor alle masteropleidingen waarvoor de optie "muziekeducatie" ingericht wordt en voor de master muziekpedagogie, bestaat ook de mogelijkheid om al 30 studiepunten (de theoretische component) van de lerarenopleiding te volgen in de basisopleiding. De praktijkcomponent (30 stp) moet dan nog afzonderlijk afgelegd worden. Het diploma van leraar wordt ook hier pas verworven, na het behalen van de mastergraad.

Lerarenopleiding drama

Met een academisch bachelordiploma drama, in het studiegebied muziek en podiumkunsten kan je  inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding drama samen met de inschrijving voor de master.
Het diploma van leraar kan pas worden behaald na het behalen van de mastergraad.

Lerarenopleiding dans

Met een professionele bachelordiploma dans in het studiegebied muziek en podiumkunsten kan je inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding dans.
Kandidaten die voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden tot de basisopleidingen van één cyclus en geslaagd zijn voor een artistieke toelatingsproef én vijf jaar nuttige ervaring als
professioneel danser in een erkend gezelschap kunnen aantonen, kunnen eveneens inschrijven.

Taaltest

Voor de Specifieke lerarenopleiding Drama geldt als toelatingsvoorwaarde: het slagen in een taaltest op niveau C1, indien anderstalig.
Voor de Specifieke lerarenopleidingen Dans en Muziek geldt als toelatingsvoorwaarde: het slagen in een taaltest op niveau B2, indien anderstalig.