U bent hier

Drama

Toelatingsvoorwaarden Drama

Toelatingsvoorwaarden Bachelor drama

Je beschikt over een diploma van het hoger secundair onderwijs of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld
Voor Nederlandse kandidaten: een diploma 'VWO' of getuigschrift van 'een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen'. Dus niet HAVO of MAVO of MBO!

+ slagen in de artistieke toelatingsproef (auditie).

Geen diploma Secundair Onderwijs?
Indien je niet in het bezit bent van het vereiste diploma kan je via de procedure van afwijkende toelatingsvoorwaarden mogelijks toch een bacheloropleiding starten. Een grondige motivatie is daarbij echter noodzakelijk. Bovendien wordt verwacht dat je het vereiste diploma (via propedeuse of examencommissie) gedurende je bachelor alsnog behaalt. Meer info over de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarde is te vinden op de AUHA website.
Contactpersoon: Birgit Soil

Vrijstellingen
Volgde je reeds een opleiding in het hoger onderwijs? Dan kan je voor de opleidingsonderdelen waarvoor je reeds slaagde een vrijstelling aanvragen. Meer informatie zie procedure vrijstellingen.Volgde je reeds een opleiding in het hoger onderwijs? Dan kan je voor de opleidingsonderdelen waarvoor je reeds slaagde een vrijstelling aanvragen.