U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Studiebewijzen

Onderstaande diploma's worden erkend om toegelaten te worden tot de bacheloropleidingen.

Belgische studiebewijzen:

 • een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap;
 • een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs;
 • een diploma van eerste prijs, uitgereikt door een muziekconservatorium of het Lemmensinstituut, met uitzondering van een diploma eerste prijs notenleer;
 • een diploma van technisch ingenieur;
 • een diploma van het hoger muziekonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan, uitgereikt door een conservatorium;
 • een diploma van de hogere technische school van de derde graad;
 • een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren met volledig leerplan van een opleiding die leidt tot het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de tweede graad, diploma van het hoger kunstonderwijs met volledige leerplan van de derde graad, diploma van de hogere technische school van de derde graad of diploma van binnenhuisarchitect;
 • een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren in eenzelfde studierichting van het hoger onderwijs van sociale promotie of hoger beroepsonderwijs niveau 5 of een getuigschrift / getuigschriften / deelcertificaten van modules uit eenzelfde studierichting van het hoger beroepsonderwijs niveau 5 waarvoor de kandidaat geslaagd is met een totaal aantal contacturen van ten minste 2/3 van het totaal;
 • een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma;
 • een masterdiploma of gelijkwaardig diploma;
 • een kandidaatsdiploma of gelijkwaardig diploma.

Buitenlandse studiebewijzen:

 • een Europees “Baccalaureaat Diploma”, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland;
 • een “Diplôme du baccalauréat international”, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève;
 • een Luxemburgs "diplôme de Fin d’Etudes secondaires" of "diplôme de Fin d’Etudes secondaires techniques";
 • een Nederlands diploma “Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs” (VWO);
 • een Nederlands diploma “Middelbaar beroepsonderwijs” (MBO) met kwalificatieniveau 4. Dit diploma is enkel geldig als toelating voor de professionele bacheloropleiding Dans en dus niet voor de academisch gerichte bacheloropleidingen Muziek en Drama. HAVO en MAVO diploma voldoen NIET voor geen van de opleidingen;
 • een Nederlands “Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen”;
 • een Frans diploma " Baccalauréat" met een minimum score van 10/20;
 • een Duits diploma “Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur”;
 • een “High school diploma” (USA) met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minste 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt;
 • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO);
 • een bachelordiploma;
 • een masterdiploma;
 • andere diploma's die toegang verlenen tot de universiteit.

Studenten met een diploma waarvan niet duidelijk aangetoond kan worden dat het toegang verleent tot de universiteit dienen een attest te bezorgen dat het desbetreffende diploma secundair onderwijs toegang geeft tot de Universiteit in het land waar dit behaald werd (aan te vragen via de Ambassade).
Voor meer informatie omtrent toelatingsvoorwaarden en diploma’s kan je terecht op conservatorium@ap.be.