U bent hier

Muziek

Proeflessen en stages

Individuele kennismaking Muziek

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen biedt je de mogelijkheid om individueel kennis te maken (met het oog op deelname aan de toelatingsproef) met een docent Muziek. Via het studentensecretariaat kan je de nodige contactgegevens bekomen.

Paas- en zomerstage met docenten Muziek van het conservatorium

Denk je eraan om conservatoriumstudies aan te vatten? Of zit je al op het conservatorium en wil je extra masterclasses volgen?  Tijdens een muziekstage of masterclass kan je kennis maken met de instrumentdocenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Vrienden Conservatorium Antwerpen organiseert deze twee stages in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. De eerste stage gaat door in de paasvakantie, de tweede stage vindt plaats in de zomervakantie. De lessen worden gegeven door docenten van het Antwerps conservatorium, dagelijks tussen 9.30 en 18.00 uur. De stages worden afgesloten met een toonmoment op de laatste dag om 16 uur, waarop een aantal deelnemers optreedt.

Beide stages richten zich zowel tot leerlingen niveau hogere graad DKO / kunsthumaniora, voornamelijk bedoeld als voorbereiding op de toelatingsproeven van het conservatorium, als tot gevorderde studenten (masterclasses niveau conservatorium).  
Deelnemers bereiden minimaal 2 substantiële stukken voor.

Voor het niveau hogere graad DKO/ kunsthumaniora kan de deelnemer kiezen uit volgend aanbod: 

 • Instrument/zang (1 uur per dag individueel van de docent naar keuze)
 • 4 x 1 ½ uur initiatie algemene muziekleer (AMV)
 • eventueel ook kamermuziek

Voor het niveau conservatorium is er eveneens 1 uur per dag individuele instrumentles bij de docent naar keuze + eventueel kamermuziek. 

De deelnemers die inschrijven voor instrument/zang of kamermuziek hebben recht op het gebruik van een studielokaal met piano.

Schrijf je hier in.

Paasstage

9 april tot 13 april 2018

Zomerstage

13 augustus tot 17 augustus 2018

Deelnemende docenten

 • Jan Sanen, gitaar (enkel paasvakantie)
 • Edwig Abrath, AMV
 • Marc Lamoen, AMV
 • Eline Groslot, harp
 • Eliane Rodrigues, piano (enkel paasvakantie)
 • Wim Hendrickx, compositie
 • Alain Craens, compositie
 • Polina Leschenko, piano
 • Luk Nielandt, hobo
 • Justus Grimm, cello (enkel paasvakantie)
 • Hans de Jong, saxofoon
 • Guido De Neve, viool
 • Carlo Willems, slagwerk (enkel zomervakantie)
 • Bernd Van Echelpoel, tuba en saxhoorn
 • Nico Couck, gitaar (enkel zomervakantie)
 • Nikolaas Kende, piano (enkel stages voor eventuele toekomstige studenten, geen masterclasses)

Prijs

Instrument/zang/muziekschriftuur (hoofdvak): € 300
AMV: € 40
Kamermuziek (optioneel): € 125

Gelieve het inschrijvingsgeld te storten op onze rekening met IBAN code BE49 3630 2461 2071 op naam van “Vrienden Conservatorium Antwerpen” met vermelding "muziekstage + naam deelnemer” voor 15 maart (Paasstage) en 15 juli (Zomerstage).
Indien je annuleert, wordt er altijd een administratieve kost aangerekend van 40 euro. Tot 30 dagen voor de aanvang van de stage wordt er 50 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Nadien is er enkel 50 % terugbetaling van het inschrij­vingsgeld mogelijk om medische redenen gestaafd met een doktersattest.

Contact
Voor info: stages.kca@ap.be

De stages vinden plaats in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, School of Arts AP Hogeschool. Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
+32 3 244 18 00