U bent hier

Muziek

Postgraduaten

In het postgraduaat Muziek krijgt de student de kans om zich te verdiepen en/of te specialiseren in een bepaald aspect van de muziekpraktijk. Het aantal contacturen is vrij beperkt en er wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de student verwacht. De volgende keuzes zijn mogelijk:

 • Postgraduaat Muziek - compositie 60 SP
 • Postgraduaat Muziek - concertsolist: instrument 60 SP 
 • Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang 60 SP
 • Postgraduaat Muziek - Jazz/lichte muziek 60 SP
 • Postgraduaat Muziek - kamermuziek 60 SP
 • Postgraduaat Muziek - begeleiding en coaching 60 SP
 • Postgraduaat Muziek - orkestinstrument 60 SP
 • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 1-3 60 SP
 • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 4-5 60 SP
 • Postgraduaat Muziek - Kinder- en jeugdkoor directie 30 SP

1. Postgraduaat Muziek - Orkestinstrument, Concertsolist Instrument, Concertsolist Zang, Compositie, Begeleiding en coaching, Kamermuziek en Jazz/ lichte muziek

Deze postgraduaatopleidingen bieden een éénjarige diepgaande focus op een bepaald aspect van je musiceerpraktijk. Je kan zelf aangeven rond welk specifiek repertoire of ter voorbereiding van welke wedstrijd of auditie je wil werken. Het aantal opleidingsonderdelen  in het programma is beperkt. 

Toelatingsvoorwaarden: Bachelor in de Muziek of gelijkwaardig + slagen voor een oriënterende toelatingsproef. 

Programma oriënterende toelatingsproef Postgraduaat Muziek - Concertsolist Instrument - Concertsolist Zang

Algemene regel: kandidaat-studenten bereiden een programma voor van min. dertig minuten, met min. twee representatieve werken uit minstens twee verschillende stijlperiodes.
Specificaties/ Aanvullingen op de algemene regel:

Strijkinstrument: 3 werken voorbereiden
Gitaar: 2 contrasterende meerdelige werken (vb. Sonates M. Ponce, L. Brouwer, A. Ginastera, A. Gilardino, Luitsuites J.S. Bach, Takemitsu,…)
Mandoline: 2 contrasterende meerdelige werken
Piano: het programma bestaat uit
– een polyfoon werk (Bach maar mag van latere componisten ook)
– een relevante etude (Chopin/Liszt/Skrjabin etc)
– een klassieke sonate (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert)
– een romantisch werk naar keuze
Klavecimbel: een gemengd recital van 35 minuten met minstens
– een groot werk van J. S. Bach : Engelse suite, partita, de Franse Ouverture of het Italiaans Concerto (geen prelude & fuga)
– een Franse suite van na L. Couperin
– een galante sonate of een Sturm-und-Drang sonate.
Orgel: op één van volgende twee instrumenten:
1/ op het Collon orgel in het conservatorium (mechanisch, II/ped, Go en POS in Frans klassieke stijl, pedaal 16 8 4 + tr 8 cl 4, 1978)
Een programma bestaande uit:
2 werken van Bach (kiezen uit J.S. Bach: Vrije stijl ; J.S. Bach: Koraalstijl ; J.S. Bach: Triospel) aan te vullen met een selectie uit werken uit:
– Franse klassieke stijl 1650-1770
– Noord-Duitse stijl1650-1750
– Keuzerepertoire van de student
2/ op het Pels orgel van de Sint-Laurentiuskerk (electropneumatisch, III/ped, 45 reg, 2 VC, reg cresc, 1934, 8 sec nagalm)
Een selectie uit :
– Franse symfonische muziek
– Duitsland 19e eeuw
– Olivier Messiaen
– Max Reger
– Keuzerepertoire van de student
De stijlbenamingen dienen niet naar de letter opgevat te worden, maar naar de geest. U kan op het secretariaat foto’s en specificaties opvragen mbt de orgels.
Marimba: 3 werken voor marimba solo in verschillende stijlen en van verschillende componisten. Bij een DVD-auditie is het ook mogelijk om concerti voor marimba (met piano of orkestbegeleiding) en werken voor marimba solo & percussie toe te voegen.
Zang: een programma van 15 tot 20 minuten waaronder 2 opera aria's (uit verschillende stijlperiodes), 1 oratorium en 2 liederen uit verschillende stijlperiodes. Het programma omvat verschillende talen.


Programma 
oriënterende toelatingsproef Postgraduaat Muziek - Orkestinstrument

Algemene regel: kandidaat-studenten bereiden een programma voor van min. twintig minuten met min. twee representatieve werken uit minstens twee verschillende stijlperiodes, en vier orkesttrekken.
Specificaties/aanvullingen op de algemene regel: strijkinstrument: 3 werken voorbereiden


Programma oriënterende toelatingsproef Postgraduaat Muziek - Kamermuziek, Begeleiding en coaching

Kandidaat-studenten bereiden een programma voor van een half uur met representatieve werken uit minstens twee verschillende stijlperiodes, waarvan minstens één solo- en één kamermuziekwerk. Het solowerk dient uit het geheugen gespeeld te worden.

Programma oriënterende toelatingsproef Postgraduaat Muziek - Compositie

Kandidaat-studenten bezorgen hun portfolio en motiveren hun kandidatuur tijdens een gesprek met de jury.

2. Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 1-3 en Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 4-5 60 SP

Deze methode werd ontwikkeld door de Japanse violist en pedagoog Shin'ichi Suzuki (1898–1998). Hij baseerde zich hiervoor op het natuurlijk aanleren van de moedertaal bij jonge kinderen. De focus ligt op op de beleving van muziek op jonge leeftijd. Deze methode kan in principe op elk instrument worden aangeleerd, maar is het populairst op strijkinstrumenten.
De opleiding heeft als doel om de kennis en vaardigheden van de Suzuki-Methode voor viool te kunnen onderwijzen (inclusief het behalen van Level 1 tot en met 5-certificaten van de Europese Suzuki Associatie) en bevat onder meer de volgende opleidingsonderdelen:
Filosofie Moedertaalmethode / Suzuki pedagogie/ Gedetailleerde studie van de ‘Teaching Points’ Levels 1 tot 3/ Specifiek lesgeven aan zeer jonge kinderen …
De opleiding staat open voor een internationaal publiek en zal in het Engels worden gegeven.

Examens worden afgelegd voor een internationaal samengestelde commissie. Docenten: Wilfried Van Gorp, Koen Rens, Veerle Van Gorp, Wim Meuris (ESA Teacher Trainers).

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is in Europa de enige academische instelling die dit postgraduaat aanbiedt.

Toelatingsvoorwaarden: Bachelor- of Masterdiploma in Muziek, Viool (of gelijkwaardig).
Oriënterende toelatingsproef: auditie + motiveringsgesprek op basis van portfolio die de artistieke en pedagogische vooropleiding en competenties van de kandidaat aantoont. 
Start nieuwe lessenreeks: september 2016. (Bekijk het lessenschema voor 2016-2017).
Voor 2017-2018 zullen geen nieuwe kandidaten meer worden toegelaten. Geïnteresseerden voor 2018-2019 mogen contact opnemen.
Meer info via veerle.vangorp@ap.be

3. Postgraduaat Muziek - Kinder- en jeugdkoordirectie

Leid je een samenzanggroep of een kinder- of jeugdkoor? Wil jij de muzikale grenzen van de jonge zangers verleggen en ben je op zoek naar de knepen van het vak? Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen richt sinds academiejaar 2015-2016 een postgraduaat kinder- en jeugdkoordirectie in (niveau Hoger onderwijs). Precies omdat kwaliteitsvol zingen met kinderen professionaliteit en een specifieke pedagogische slagkracht vereist. 

DATA  
De lessen zullen plaatsvinden in het Koninklijk Conservatorium, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen en op volgende data, telkens van 9u00 tot 15u00.
Daarnaast worden in overleg een aantal stages georganiseerd.

maandag 25 september
maandag 23 oktober
maandag 27 november
maandag 18 december
maandag 22 januari
maandag 26 februari
maandag 19 maart
maandag 23 april
maandag 28 mei
maandag 11 juni

TOELATINGSVOORWAARDEN
Bachelordiploma + screening. Bezorg ons ten laatste op 28 augustus 2017 je portfolio met cv. Daarin toon je aan welk repertoire je beheerst, welke concerten je reeds speelde en aan welke wedstrijden je deelnam. Je voegt een audio-opname toe. De jury maakt op basis van de portfolio’s een eerste selectie.
Je wordt uitgenodigd voor een motiveringsgesprek dat zal doorgaan op 31 augustus in de voormiddag.

DOEL VAN DE OPLEIDING
De artistieke capaciteiten van professionele muzikanten verrijken met een gerichte pedagogiek en didactiek voor kinderen en jongeren. Want zingen met kinderen kan heel plezierig zijn maar tegelijk ook een belangrijk onderdeel in de algemene muzikale ontwikkeling van het kind.

INHOUD

 • Je krijgt op regelmatige basis lessen rond de specifieke didactiek van zingen met kinderen en jongeren.
 • Er worden passieve en actieve stagemomenten georganiseerd in samenzangklassen en kinder- of jeugdkoren.
 • Je krijgt ondersteuning in de eventuele eigen samenzang- en/of koorpraktijk.
 • Dit alles wordt aangevuld met masterclasses door autoriteiten uit binnen- en buitenland rond het brede thema van zingen met kinderen

PRIJS
De overeenkomstige prijs voor 30 studiepunten aan het conservatorium van Antwerpen.

INSCHRIJVEN
Stuur je portfolio naar marleen.deboo@samwdlier.net en conservatorium@ap.be