U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Partners

Vrienden Conservatorium Antwerpen

De v.z.w. ‘Vrienden Conservatorium Antwerpen’ wil mensen samenbrengen die de ontwikkeling en de uitstraling van het Conservatorium steunen. De vereniging verzamelt fondsen voor studentenconcerten, workshops, cd-opnames, beurzen en projecten.
Ook u kan daarbij helpen als:
Gewoon lid: €20
U ontvangt de conservatoriumkrant en wordt uitgenodigd, telkens geldig voor twee personen, op een aantal gratis concerten of evenementen.

Steunend lid: €40
U ontvangt conservatoriumkrant en uitnodigingen voor twee personen voor een aantal gratis concerten of evenementen.
Bovendien ontvangt u een exemplaar van de jaarlijkse publicatie (waarde €15).

Beschermend lid: €125
Naast alle bovenstaande voordelen bent u gratis welkom op alle concerten en evenementen georganiseerd of mede georganiseerd door de Vrienden Conservatorium Antwerpen.

Bij voorkeur schrijft u het bedrag van uw lidmaatschap over op het rekeningnummer BE98 3631 2781 2593 van de Vrienden Conservatorium Antwerpen, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.
Voorzitter: Fred Schalckens
Contactpersoon: Ann Lommelen
Inlichtingen via e-mail
T: +32 3 244 18 06

Concertvereniging Conservatorium Antwerpen

De Concertvereniging organiseert elk jaar een reeks concerten die een rijke aanvulling vormen bij de opleiding van elke student van een muziekhogeschool. Een groot deel wordt verzorgd door docenten van het Conservatorium. Geregeld staan er concerten met bijzondere bezettingen, unieke werken en creaties op de affiche.
De Concertvereniging besteedt veel aandacht aan Vlaamse muziek en biedt kansen aan jong talent.
De Concertvereniging werkt samen met deSingel, deFilharmonie, het Festival van Vlaanderen, Vrienden Conservatorium Antwerpen, het Raamtheater, Klara en andere belangrijke cultuurorganisaties. Hierdoor krijgt het Koninklijk Conservatorium Antwerpen de unieke gelegenheid internationaal befaamde artiesten en ensembles te verwelkomen. Alle concerten van de Concertvereniging zijn gratis voor studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
Contact: Bart Geysels

Stichting Conservatorium Antwerpen, een onvermijdelijke en onontbeerlijke aanvulling

De financiële en organisatorische beperktheden van de hogeschoolstructuur waarbinnen het kunstonderwijs, dus ook het Conservatorium Antwerpen, functioneert, kunnen onmogelijk de antwoorden bieden op al de vereisten van dit onderwijs. De noden van het kunstonderwijs zijn immers zeer specifiek. Het zijn noden die het logische gevolg zijn van een pedagogische aanpak waarbij een individuele studentenbegeleiding centraal staat en waarbij systematisch een beroep moet worden gedaan op hooggekwalificeerde, vaak internationale, docenten. Bovendien is een uitgebreid en kwaliteitsvol instrumentarium vanzelfsprekend onontbeerlijk.
 
De Stichting Conservatorium Antwerpen, opgericht in de lente van 1999, heeft volgende ambities:
- De bijkomende financiële middelen bijeenbrengen zodat het Conservatorium haar opdracht ten volle kan blijven invullen en een artistieke opleiding van het hoogste niveau kan verzorgen en nog verder uitbouwen.
- De uitstraling van het Conservatorium, zowel nationaal als internationaal, versterken.
- Het Conservatorium actiever en nadrukkelijker integreren in het sociaal-economische en culturele weefsel van de Antwerpse en de Vlaamse gemeenschap.
Het model om dit te realiseren is het Angelsaksische model van privé-mecenaat.
 
De concrete invulling van de opdracht van de Stichting Conservatorium Antwerpen loopt in nauwe samenspraak met de directie van het Conservatorium via:
- De aankoop of het herstellen van waardevolle muziekinstrumenten. Van een sopraansaxofoon over slagwerk en natuurtrompet tot harmonium of klavecimbel, werden de voorbije negen jaar tientallen instrumenten aangekocht. Wist u dat een set pauken al snel 15.000 euro kost en een harp 17.500 euro? Daarnaast konden een aantal waardevolle vleugelpiano’s en beide orgels worden hersteld.
- Masterclasses met internationaal vermaarde musici brengen de wereldtop binnen handbereik en ondersteunen en stimuleren de verdere ontwikkeling van de studenten.
- Het toekennen van studiebeurzen aan getalenteerde studenten.
- In het verlengde van voorgaande werd de cd “Jong Talent” uitgebracht.
- Jaarlijks wordt het galaconcert georganiseerd en wordt de titel “Maestro Honoris Causa” toegekend.
     Toots Thielemans (1999)
     Jos Van Immerseel (2000)
     Sigiswald Kuijken (2001)
     Philip Catherine (2002)
     Philippe Herreweghe (2003)
     José Van Dam (2004)
     Wannes Van de Velde (2005)
     René Jacobs (2006)
     Walter Boeykens (2007)
     deSingel (2008)
     Frédéric Devreese (2009)
     Dora van der Groen (2010)
     Edo de Waart (2011)
     Bert Joris (2012)
     Sidi Larbi Cherkaoui (2013)
     Gerard Mortier (2014)
     Luk Perceval (2015)
     Jan Raes (2016)

Partners:  

10 Advertising, Actemium/Vinci FacilitiesBNP Paribas Fortis Private Banking, Cronos,
Leasinvest Real Estate, Lions Club Antwerpen Ter Beke, Piano's Maene, Soudal, Yamaha Music Europe, Zurich Insurance


Inlichtingen: Ann Lommelen
T: +32 3 244 18 06

De Stichting Conservatorium Antwerpen is aangesloten bij Herita


Kunstcampus en andere samenwerkingsverbanden


internationale kunstcampus deSingel

Waar de concert- en toneelzalen bij de ingebruikname van de gebouwen aan de Desguinlei in 1980 voorzien waren als onderdeel van het conservatorium, werd later het Internationaal Kunstencentrum deSingel gevestigd. De studenten van het conservatorium krijgen aan sterk gereduceerde prijzen toegang tot internationaal georiënteerde producties muziek, theater en dans van dit toonaangevende cultuurhuis. Kruisbestuiving en samenwerking worden door beide instellingen gestimuleerd.


deFilharmonie
het Vlaams Radio Orkest
Vlaamse opera

Deze orkesten stellen een aantal stageplaatsen ter beschikking. Aan deze stages zijn audities verbonden die de studenten ervaring moeten verstrekken in het auditioneren.
De stages kunnen opgenomen worden in de opleidingsprogramma's van de betrokken studenten. Ze worden begeleid door docenten van het conservatorium en door mentoren van het orkest. Door deze zeer praktijkgerichte opleidingsvorm wordt de student nog beter voorbereid op een eventuele verdere orkestcarrière.


Spiegel strijkkwartet

Sinds 1996 is het gerenommeerde Spiegel Strijkkwartet in residentie van het conservatorium . Deze samenwerking resulteert voor studenten ondermeer in open repetities, lessen, masterclasses en concerten van het kwartet. De leden van het kwartet zijn Leo De Neve (altviool en docent Conservatorium), Elisa Kawaguti (viool), Stefan Willems (viool) en Jan Sciffer (cello).


I Solisti del Vento

Sinds 1999 is het blazersensemble I Solisti del Vento o.l.v. Francis Pollet in residentie van het conservatorium Antwerpen. Deze samenwerking resulteert voor studenten in open repetities, lessen, masterclasses en concerten. Volgende docenten maken deel uit van het ensemble: Francis Pollet (fagot), Danny D'Haene (contrafagot), Ivo Hadermann (hoorn), Jan Smets (trombone), Luk Nielandt (hobo), Steven Verhaert (trompet) Alain De Rudder (trompet) en Carlo Willems (slagwerk).

Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

In samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen werd in 1998 het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw opgericht. Hoofddoel is de opsporing, inventarisering, conservering en verspreiding van het Vlaamse roerend muzikaal erfgoed uit de periode 1800 tot 1950. Het betreft vooral partituren, maar ook geschriften, iconografisch materiaal en andere getuigenissen. De verwerking met de modernste middelen tot overzichten, oeuvrecatalogi, biografieën en aanvullende publicaties dient tegelijk de wetenschap en de muziekpraktijk.
Inlichtingen: Jan Dewilde, wetenschappelijk coördinator


De Vlaamse Opera - Operastudio Vlaanderen

Vanaf het academiejaar 1997-1998 groeide er een hechte samenwerking met de Vlaamse Opera.Het conservatorium en de Vlaamse Opera startten in de herfst 1999 een internationale voortgezette opleiding, de Flanders Operastudio Vlaanderen. Deze voltijdse opleiding voor een 10-tal zeer getalenteerde zangers uit de ganse wereld kan 2 jaar worden gevolgd. Geregeld wordt een coproductie gerealiseerd.

deKunsthumaniora

www.kunsthumaniora.be

AEC

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is lid van de Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC).
www.aec-music.eu/