U bent hier

Specifieke lerarenopleiding Muziek, Drama, Dans

Over de opleiding

Een kunstenaarscarrière en een onderwijsopdracht gaan hand in hand. De Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek betekenen meer dan alleen een pedagogisch diploma. Je leert er namelijk hoe je jouw passie overbrengt op heel specifieke doelgroepen. Dat vraagt een grote artistieke bagage maar ook de juiste skills.
De specifieke lerarenopleiding sluit aan op de bachelor/master Dans, Drama of Muziek. Het is een voltijdse éénjarige opleiding (60 studiepunten) maar kan ook deeltijds worden gevolgd.


Een inspirerende leraar is breed georiënteerd

Een goede leraar is zelf geïnspireerd. Je leert de didactische en pedagogische technieken verbinden met wat je zelf hebt geleerd in je basisopleiding muziek, drama of dans. Je verfijnt je communicatieve en reflectieve vermogens en stemt ze af op je leerlingen. Maar om te groeien in een steeds evoluerend werkveld, moet een leraar ook breed inzetbaar zijn. Naast het deeltijds kunstonderwijs, het kunst-secundair onderwijs en het hoger kunstonderwijs behoort ook de kunst-educatieve sector tot het mogelijke werkveld.


Geen theorie zonder praktijk

Jouw betrokkenheid en engagement zijn essentieel voor de lerarenopleiding. Je krijgt een theoretisch pakket gericht op opvoeding, onderwijs en communicatie en specifieke opleidingsonderdelen die gericht zijn op het onderwijs in jouw vakgebied. Daarnaast doe je stages en projecten, dit is de praktijkcomponent. Er zijn twee pistes (of een combinatie ervan) mogelijk:

  • preservice training: de praktijk wordt georganiseerd door de opleiding in samenwerking met stagescholen.

  • inservice training: je kiest voor een praktijktraining binnen een werksituatie. Je bent als Leraar in Opleiding aan de slag (= Liobaan) bij een relevante werkgever die de inhoudelijke invulling van de praktijkcomponent op zich neemt.


Wanneer eraan beginnen?

Lerarenopleiding Muziek of Drama: als je je academisch bachelordiploma hebt behaald kan je starten met de lerarenopleiding. Je krijgt je diploma pas als je geslaagd bent in de master Muziek of Drama.

Lerarenopleiding Dans: je kunt starten met de lerarenopleiding Dans als je 120 studiepunten hebt behaald van de bachelor Dans. Je krijgt je diploma pas als je geslaagd bent in de bachelor Dans (180 studiepunten). Kandidaten die voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden tot de bachelor Dans, geslaagd zijn voor de toelatingsproef ervan en vijf jaar nuttige ervaring als professioneel danser in een erkend gezelschap kunnen aantonen, kunnen ook starten.


Hoe combineren?

Je volgt de specifieke lerarenopleiding

  • in combinatie met je basisopleiding. Zodra je je inschrijft voor master 1 (opleiding muziek of drama), kan je een bijkomende inschrijving nemen voor de SLO muziek of drama.

  • als onderdeel van de basisopleiding. In de masteropleiding muziek, afstudeerrichting muziekpedagogie (120 studiepunten) en de masteropleiding muziek, afstudeerrichting instrument-zang, optie muziekeducatie (120 studiepunten) kan je starten met de theoretische component (30 studiepunten) van de lerarenopleiding.

  • na je basisopleiding. Met een diploma van de basisopleiding (dans, drama of muziek) op zak kan je je voltijds toeleggen op een opleiding tot leraar of je kan de opleiding deeltijds combineren met andere professionele activiteiten.

Vragen? Stel ze via e-mail