U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Onderzoek

Koninklijk Conservatorium Antwerpen geeft onderzoek een artistieke stem door kunstenaars te stimuleren en te sensibiliseren voor onderzoek en reflectie. 

De artistieke praktijk staat nooit los van een zoektocht naar de materialen, trajecten en kennis eigen aan de artistieke discipline. Deze zoektocht wordt onderzoek wanneer kunstenaars deze materialen, trajecten en kennis kritisch exploreren en bewust in vraag stellen. Op die manier wordt aan de artistieke praxis een reflexieve component gekoppeld.
Artistiek onderzoek streeft naar het ontsluiten van impliciete kennis en naar het leggen van verbanden tussen die impliciete kennis en de expliciete artistieke praktijk. De artistieke ervaringsgerichte benadering wordt door middel van onderzoek geconfronteerd met de noodzaak om die verbanden te articuleren, situeren, expliciteren en contextualiseren. Dit proces resulteert in een verrijkende wisselwerking tussen artistieke praktijk en kritische reflectie.
Daarnaast is het conservatorium ook een pleisterplaats voor onderzoek over de kunsten, met een meer historische en/of theoretische oriëntatie.
Het streven naar de integratie van artistieke praktijk en onderzoek is ook aanwezig in het opleidingsprogramma van het conservatorium: van bachelor over master tot doctorandus, van student tot docent, van de opleiding drama over dans tot muziek. Op die manier wordt er een nexus gerealiseerd tussen onderwijs en onderzoek in de kunsten.
Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Schools of Arts van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, geven in nauwe samenwerking vorm aan hun onderzoeksbeleid. Het conservatorium richt zich op drama, dans en muziek; de academie op de beeldende kunsten.

Onderzoekgroepen

Sinds geruime tijd zoeken onderzoekers die rond verwante themata werken elkaar op om samen na te denken over de ontwikkeling van hun expertisedomein. Drie onderzoeksgroepen van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen kregen vanaf januari 2015 een officiële erkenning. De onderzoeksgroep Uitvoeringspraktijk in Perspectief wordt voorgezeten door Eugeen Schreurs en Clara van den Broek, en omvat zonder twijfel het grootste aantal onderzoekers binnen het conservatorium. De groep wil een overlegplatform bieden rond (historische) uitvoeringspraktijk en repertoire voor onderzoekers binnen zowel muziek, drama als dans. Vervolgens is er LABO XIX&XX, een onderzoeksgroep die opereert vanuit de (erfgoed)bibliotheek van het conservatorium, met bibliothecaris Jan Dewilde als woordvoerder. De groep richt zich op de muziekcultuur en podiumkunsten van de negentiende en twintigste eeuw, met een focus op Vlaams artistiek erfgoed. Ten slotte is er de onderzoeksgroep CORPoREAL, opgericht en voorgezeten door Kathleen Coessens, die alle onderzoeksactiviteiten omvat waarbij het lichaam van de podiumkunstenaar centraal staat. Dit zowel in performatieve en dramaturgische zin als in fysiek opzicht, bijvoorbeeld door het onderzoek naar de preventie van overbelastingsletsels bij podiumkunstenaars een kader te geven.

Doctoraat in de kunsten

Voor doctoraten in de kunsten werkt het Koninklijk Conservatorium Antwerpen samen met ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts) van de Universiteit Antwerpen. De zogenaamde derde cyclus richt zich expliciet op doctoraten in de kunsten, waarvan artistiek onderzoek de kern uitmaakt. Doctorandi worden begeleid door een promotor van de universiteit (UAntwerpen) en een promotor van het conservatorium. Voor de ondersteuning van doctoraatsprojecten kunnen ook specifieke projectbeurzen aangevraagd worden.
Voor de doctoraten in de muziek engageert het conservatorum zich als lid van de internationale doctoraatsopleiding docARTES (een samenwerkingsverband met de Universiteit Leiden, Koninklijk Conservatorium Den Haag, Conservatorium Amsterdam, Lemmens Instituut en Orpheus Instituut). 

Onderzoeksprojecten

Onderzoek wordt in principe projectmatig georganiseerd. Elk jaar schrijven Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen in samenwerking diverse oproepen uit voor onderzoeksvoorstellen. Er zijn verschillende types onderzoeksprojecten, naargelang de omvang, de looptijd, het budget en de doelgroep (bv. doctorandi).

De Raad van de School of Arts Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Koninklijk Conservatorium Antwerpen lanceerde een oproep tot het indienen van onderzoeksaanvragen voor projecten met als startdatum 1 januari 2018. De deadline voor indiening van de aanvragen is 2 oktober 2017, 12:00. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, contacteer dan onderzoekscoördinator Kevin Voets (kevin.voets@ap.be).

Onderzoeksinfrastructuur

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is gehuisvest in de internationale Kunstcampus deSingel, het grootste kunstencentrum van Vlaanderen. De podiuminfrastructuur voor drama, dans en muziek behoort tot de internationale top. Behalve het conservatorium biedt deSingel ook onderdak aan organisaties als VAI, Champdaction, Eastman, HERMESensemble, Solisti del Vento, en Jeugd en Muziek.

Op de campus vindt u ook de grootste en rijkste erfgoedbibliotheek voor muziek en podiumkunsten van Vlaanderen. De bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, met publieke leeszaal, uitleendienst  en archief, vormt zo een ware schatkamer aan onderzoeksbronnen en -materialen.  

Publicatie en evenementen

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen geeft een eigen tijdschrift uit, geheel gewijd aan onderzoek en podiumkunsten: FORUM+ voor Onderzoek en Kunsten. Daarnaast  worden er op regelmatige basis boeken en andere publicaties uitgebracht. Behalve voorstellingen, colloquia, congressen en andere bijzondere evenementen worden elk jaar een aantal Research Cafés georganiseerd, waarbij het onderzoek van het conservatorium wordt voorgesteld aan een breed publiek van geïnteresseerden. 

Onderzoeksraad

De onderzoeksraad bestaat uit leden van Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, en staat in voor organiseren faciliteren van artistiek onderzoek aan de beide Schools of Arts. De onderzoeksraad verleent ook toegang tot het doctoraat in de kunsten, in samenwerking met ARIA van de Universiteit Antwerpen (en voor muziek: docARTES).

Partners

ARIA 
Centrum voor Stadsgeschiedenis 
deSingel 
docARTES
Museum Vleeshuis – Klank van de Stad
Orpheus Instituut
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
Troubleyn/Jan Fabre
Visual Poetics