U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Hoornspelen

Het hoornspelen in de lyrische traditie: een onderzoek naar de wisselwerking tussen uitvoerders, hun repertoire, hun instrumenten en speelstijl in België, 1860-1960

Projectgegevens

Promotor

Rik Vercruysse

Onderzoeker

Jeroen Billiet (jeroen.billiet@ap.be)

Looptijd

1.01.2014 - 31.12.2016

Financiering

Academiseringsmiddelen

Korte beschrijving

Tijdens de 2de helft van de 19de eeuw ontstond vanuit de Franse culturele erfenis een specifieke hoornschool aan de Belgische conservatoria. Vele musici uit deze traditie zwermden na hun studies uit naar Frankrijk, Groot-Brittannië of de Verenigde Staten, en beïnvloedden op hun beurt generaties lokale hoornisten. De typerende “lyrische” speelstijl van deze pioniers inspireerde componisten tot het schrijven van een omvangrijk, eigenzinnig en hoog-kwalitatief repertoire voor het instrument. Het leeuwendeel van dit repertoire is tot op heden slechts in uiterst beperkte mate ontsloten, en vaak ontbreken essentiële gegevens met betrekking tot instrumentatie, speelstijl en uitvoeringspraktijk:

  • het historische instrumentarium bestaat vaak nog, maar is intussen verbannen naar openbare of privéverzamelingen; (doel onderzoek: herontdekken van oude speelwijzen en -methodes)
  • frasering, klankkleur, muzikale “smaak” maakte onder invloed van de internationalisering van de muziekscène een totale omwenteling door; (doel onderzoek: herontdekken van vroegere speelstijlen en verfijnen van de kennis en speelpraktijk op historisch instrumentarium)
  • het historisch kader van deze werken is vaak erg vaag; (doel onderzoek: het scheppen van een referentiekader door doorgedreven bronnenonderzoek)
  • de invloed van deze stroming op de ontwikkeling van het instrument én van de internationale muziekscène is tot op heden hoogst onduidelijk; (doel onderzoek: de invloeden die deze stroming uitoefende op de verdere ontwikkeling van de muziekpraktijk in kaart brengen).

De sleutel tot een betere kennis, uitvoering en ontsluiting van dit waardevolle repertoire ligt verborgen in bibliotheken, in archieven, in oude opnames en in instrumentencollecties. Door de terugkoppeling van deze informatie naar de speelpraktijk kunnen deze werken terug de waardering krijgen die ze verdienen. Ik hoop dan ook met dit onderzoeksproject een unieke fundamentele bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over mijn instrument en de muziekcultuur in het algemeen.

 

Gerelateerde events

CD-presentatie 'Chants d'Amour'

Onderzoeker Jeroen Billiet stelt op zondag 10 april de CD 'Chants d'Amour' voor. De spelers op deze opname concentreerden zich op de herontdekking van de organische structuur van de gespeelde werken, spelend op historische instrumenten. Het belichten van deze kruisbestuiving tussen spelers, instrumentarium en repertoire was de centrale idee achter het driejarig project Horn Playing in the Lyrical style (AP-Hogeschool Koninklijk Conservatorium Antwerpen 2014-2016), waarvan deze CD één van de artistieke eindresultaten is.

Zondag 10 april 2016 om 11u
Concertzaal Piano's Maene Ruiselede