U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Samenwerking op locatie met Toneelhuis

Toneelhuis en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen delen voortaan een nieuwe werk- en presentatieplek voor jong, hedendaags theater in Antwerpen: het voormalige Raamtheater op ‘t Zuid in de De Vrièrestraat. De theaterzaal wordt een verbindingsplek tussen opleiding en praktijk. 

Deze samenwerking wordt mogelijk gemaakt door de AP Hogeschool, die het hele complex aan de de Vrièrestraat en de Schilderstraat onder haar hoede heeft en een deel ervan nu ter beschikking stelt voor de podiumkunsten. 

Toneelhuis richt de zaal in voor zijn nieuwe project P.U.L.S. of voluit Project for Upcoming Artists for the Large Stage. P.U.L.S. is een initiatief dat - over een periode van vier jaar - dat nieuwe theaterartiesten op eigen tempo laat doorgroeien naar de grote scène. Vijf internationaal gerenommeerde theatermakers kijken als bondgenoten en gesprekspartners mee: Jan Fabre, Jan Lauwers, Alain Platel, Ivo van Hove en initiatiefnemer Guy Cassiers. In het P.U.L.S.project gaan vier recent afgestudeerde theatermakers aan de slag: Hannah De Meyer, Lisaboa Houbrechts, Timeau De Keyser en Bosse Provoost. Zij opereren hoofdzakelijk vanuit de De Vrièrestraat. Dat ze een eigen plek hebben om hun werk te maken en te tonen, legt de verhoudingen tussen P.U.L.S. en Toneelhuis/Bourlaschouwburg bloot. Een eigen ruimte, een eigen artistieke, mentale plek symboliseert de onafhankelijkheid van de makers van P.U.L.S. Zo kan de dynamiek die daar ontstaat ook een inspiratiebron zijn voor de grote structuur waarbinnen P.U.L.S. zich ontwikkelt.

Voor het Conservatorium vormt de theaterzaal een uitbreiding van haar Kunstcampus en biedt ze een extra podium voor haar dans- en dramastudenten. In de maanden mei en juni zal het publiek er bijvoorbeeld openbare eindexamens kunnen bijwonen.

Klaartje Heiremans, zakelijk directeur van Toneelhuis: "Wij zijn als Toneelhuis verheugd dat we dankzij de samenwerking met de AP Hogeschool de vier nieuwe P.U.L.S-makers een eigen werkplek kunnen aanbieden. Een plek waarbinnen ze in volledige autonomie kunnen werken en die we op geregelde tijdstippen zullen openstellen voor het publiek, om hun werk te presenteren.

Het gedeelde gebruik met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen versterkt bovendien de relatie tussen opleiding en praktijk."

Pascale De Groote, algemeen directeur van de AP Hogeschool vult aan: “Het Toneelhuis en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zijn al jaar en dag trouwe bondgenoten en dit krijgt vandaag ook een fysieke uitdrukking. Ik ben ervan overtuigd dat het samen vertoeven onder eenzelfde dak ons ook op artistiek vlak nog dichter bij elkaar zal brengen.”