U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Lesfestival

Van 11 tot en met 29 september 2017 wordt er voor de tweede keer op de afdeling acteren van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen het zogenaamde Lesfestival gehouden. Het Lesfestival is een initiatief van Dries Douibi en Willem de Wolf, in nauwe samenwerking met Clara van den Broek en Sara De Roo. Dries Douibi is beeldend kunstenaar, dramaturg, curator van het Bâtard-festival en programmeur bij de Beursschouwburg in Brussel. Willem de Wolf is maker en speler bij Cie. De KOE en tevens lid van de artistieke adviesraad van de afstudeerrichting acteren van het Conservatorium.

Lesfestival

Wat is het lesfestival en waarom wordt het georganiseerd?

Voor de studenten is het lesfestival een drie weken durende, intensieve opening van het schooljaar, waarbij de tweedejaars-, derdejaars- en masterstudenten in drie nieuwe, niet klassikale groepen worden opgedeeld die vervolgens een week lang met telkens een andere theatermaker/kunstenaar werken. Dit jaar zijn aan een aantal alumni van het Conservatorium en aan een aantal studenten van de afdeling Woord wildcarts verstrekt om aan het Lesfestival deel te nemen.

De theatermakers/kunstenaars met wie de studenten gaan werken, hebben alle een andere achtergrond en praktijk. Voor het komende Lesfestival zijn uitgenodigd: de regisseurs Sarah Moeremans, Guy Cassiers, Ahilan Ratnamohan en Leyla Rabih, de choreografen Mårten Spångberg en Eko Supriyanto en de performers  Myriam Van Imschoot en Sukina Douglas.  Er bestaat een kans dat deze lijst met nog een of twee namen wordt uitgebreid. Op vrijdagmiddag tonen de groepen hun werk aan elkaar in de vorm van korte presentaties.

Op de dinsdagavonden tijdens het festival worden de zogenaamde De Dinsdagen georganiseerd. Op De Dinsdagen wordt er gezamenlijk op school gegeten en wordt een theatermaker geïnterviewd over zijn of haar loopbaan en opleiding, de ontmoetingen en samenwerkingen. Dit jaar worden Naomi Velissariou, Elsemieke Scholte en Jaamil Olawale Kosoko door respectievelijk Liv Laveyne, Willem de Wolf en Tunde Adefioye geïnterviewd. De interviews richten zich in eerste instantie op wat de Duitsers een Werdegang noemen. Dat wil zeggen dat het vooral gaat om de keuzes die iemand heeft gemaakt. In eerste instantie zijn de interviews voor de studenten van het Conservatorium bedoeld. Bij hen is er interesse naar hoe iemand (de geïnterviewde dus) een opleiding heeft ervaren, wat er daarna gebeurde, wat belangrijke ontmoetingen waren, belangrijke samenwerkingen, belangrijke veranderingen, belangrijke subsidies, huizen, prijzen etc. 

Drie vragen

Het lesfestival kadert binnen een onderzoek rond drie centrale vragen: een carrièrematige vraag, een artistiek-educatieve, en een algemeen culturele. Worden de studenten vrijer en zelfverzekerder, en ontwikkelen ze nieuwe kwaliteiten naarmate ze in korte tijd met verschillende en andersoortige theaterkunstenaars en podiumkunstpraktijken worden geconfronteerd? Zorgt het vergroten van het aantal contacten met regisseurs en theatermakers binnen de opleiding voor meer kansen op werk na de school? Tenslotte is er ook interesse in hoe artistieke affiniteiten eigenlijk tot stand komen. Hoe ontstaan theatergroepen, projecten, artistieke vriendschappen? En vooral: waarom? Zijn de beweegredenen om je als toneelspeler op een bepaalde manier te organiseren gewijzigd onder invloed van de veranderde praktijk of de veranderende economische omstandigheden?

Dynamiek

We streven er met het Lesfestival naar een kortstondige andere dynamiek en andere referenties de school binnen te brengen. Want als het Conservatorium behalve een opleidingsinstituut ook een ontmoetingsplek is waar de kiem voor toekomstige samenwerkingen wordt gelegd, is het belangrijk je af te vragen wie je op die plek kunt, wil, of moet ontmoeten.

door Willem de Wolf en Dries Douibi ism afstudeerrichting acteren

 

De Dinsdagen: