U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

4 doctoraatsmandaten in de kunsten

Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen accepteren nieuwe doctoraatsvoorstellen in 2018. Het Conservatorium duidt 3 doctorandi aan met een focus op Kunsteducatie en Dans, de Academie accepteert onderzoeksvoorstellen in het domein van Juweelontwerp & Edelsmeedkunst waar 1 mandaat wordt opengesteld. De deadline voor het indienen van een voorstel is 1 maart 2018. 

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit. De organisatie van de doctoraten gebeurt onder leiding van ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts). Het instituut bewaakt het specifieke karakter van het onderzoek in de kunsten en stimuleert de samenwerking en kennisuitwisseling met andere kunst- en wetenschappelijke disciplines. Het doet dat in een uniek samenwerkingsverband tussen de Antwerpse Schools of Arts en de Universiteit Antwerpen waarbij de autonomie en eigenheid van de verschillende partners voorop staat.

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Verder kan er door de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef georganiseerd worden. Praktische informatie over het verloop van een doctoraatstraject bij ARIA vindt u in hetdraaiboek. 

Alle informatie en het aanvraagformulier staat op de website van ARIA.

 

You can find all information in English here