U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Lopende onderzoeksprojecten

Deze pagina geeft een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten aan het koninklijk conservatorium.

An Equal Music
Promotor: Eugeen Schreurs
Exploratie van schalmeien in de renaissance en hun hedendaagse equivalenten.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Compositie op locatie
Promotor: W. Henderickx
De ontwikkeling van compositie voor specifieke locaties
Lees meer over dit onderzoek

De acteur van vandaag en morgen
Promotor: Clara van den Broek
Hoe positioneert het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zich in dit “Post-Herman Teirlinck en Post-Dora van der Groen”-tijdperk?
Lees meer over dit onderzoeksproject

De bronnen van het theatrale zelf
Promotor: Clara van den Broek
"Iemand, Niemand, Honderdduizend" -de bronnen van het theatrale zelf- over identiteit, spel en metamorfose. Een project rond het in kaart brengen en analyseren van een hedendaagse acteerattitude die specifiek in de Lage Landen is ontwikkeld door collectieven als Maatschappij Discordia, Tg STAN, De Tijd en Cie de Koe.
Lees meer over dit onderzoeksproject

De leesbaarheid van niet-normatieve lichaamsbeelden
Promotor: Kathleen Coessens
Een artistieke zoektocht naar de leesbaarheid van niet-normatieve lichaamsbeelden via het werk van Rainer Werner Fassbinder.
Lees meer over dit onderzoeksproject

De muziek van morgen in de praktijk vandaag
Promotor: Frank Agsteribbe
Dit onderzoek spitst zich toe op het ontwikkelen, catalogeren en documenteren van een algemene performance practice methode voor hedendaagse muziek.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Elektronica op het Podium 
Promotor: Els Smedts
Onderzoek naar het gebruik van het Axoloti-platform om specifiek voor de elektronisch improviserende muzikant ontwikkelde tools en technieken op een muzikantvriendelijke manier aan te bieden aan de muzikant.
Lees meer over dit onderzoeksproject

EMRUZ | VANDAAG - Nieuwe muziek uit Iran en de Iraanse diaspora
Een onderzoeksproject dat enerzijds de ontwikkelingen in de Iraanse nieuwe muziek in kaart brengt, en anderzijds de muzikale connectie tussen Iran en België tracht te versterken.
Promotoren: Koen Kessels & Wim Henderickx
Lees meer over dit onderzoeksproject

Fenaroli's Legacy - Partimento As a Nineteenth-Century Musical-Syntactic Foundation
Promotor: Eugeen Schreurs
An in-depth study of Fenaroli's 'Regole', their embodiments in his partimenti, their realizations by his students, and their diffusion to other musical centers.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Het Antwerps Conservatorium en de oudemuziekbeweging: tussen evolutie en authenticiteit ?
Promotor: Korneel Bernolet
Een studie naar de rol van het Antwerps Conservatorium bestuderen (van 1867 tot 1967) in de heropleving van de historische muziek.
Lees meer over dit onderzoeksproject 

Het drama van het drama
Promotor: Liese Stuer
De stuitbare opkomst van het drama & Who is afraid of reading drama?
Lees meer over dit onderzoeksproject

Het lesfestival
Promotor: Sara De Roo
Het lesfestival. Een paradigmaswitch in het hogerkunstonderwijs: effecten op korte en middellange termijn.
Lees meer over dit onderzoeksproject

In Search of Aural Cinema
Promotor: Els Smedts
Op welke manier kan cinema beschouwd worden als muziek, en wanneer manifesteert muziek zich als cinema?
Lees meer over dit onderzoeksproject

Jack Sels (1922-1970): “de witte neger van de dokken”
Promotor: Kurt Van Herck
Een interdisciplinair onderzoeksproject waarbij jazz wordt bestudeerd in een breder cultureel en sociologisch kader.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Jamming à la fin du XVIIIième siècle 
Promotor: Aldo Baerten
How did Mozart's contemporaries “jam” in their performances?
Lees meer over dit onderzoeksproject

L'Etranger
Promotor: Clara van den Broek
Wat is de invloed van Camus op de hedendaagse theaterpraktijk?
Lees meer over dit onderzoeksproject

LABO Inclusiedans
Promotor: Kathleen Coessens
De ontwikkeling van een leer- en experimenteerplek voor inclusiedans in relatie tot (deeltijds) kunstonderwijs & werkveld
Lees meer over dit onderzoeksproject

Mantle of the Expert - de artistieke meerwaarde van drama als leermiddel in het lager onderwijs
Promotor: Annouk Van Moorsel
Het project onderzoekt of de methodiek van 'Mantle of the Expert' indirect ook artistieke competenties ontwikkelt bij lagere schoolkinderen.
Lees meer over dit onderzoeksproject 

Meetbaarheid van de bewegingskwaliteit van de performer in het werk van Jan Fabre
Promotor: Luc Van den Dries (UAntwerpen) & Nathalie Roussel (KC en UAntwerpen)
Een onderzoek naar een score-instrument ter evaluatie van de bewegingskwaliteit van performers.
Lees meer over dit onderzoeksproject

No [more] Pussyfooting
Promotor: Nico Couck
Een onderzoek naar hoe een bepaald repertoire dat anders enkel bestemd is voort te bestaan op geluidsdragers gerecupereerd kan worden voor live-uitvoering op elektrische gitaar.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Pierre Suremont (1762-1831): een vergeten Antwerps componist 
Promotor: Ewald Demeyere
Onderzoek naar de eigenheid van het oeuvre van Pierre Suremont (1762-1831), een vergeten Antwerps componist, en de plaats die hij innam in het lokale, nationale en internationale muziekleven.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Present Time Composition
Promotor: Eugeen Schreurs
A project testing the efficiency of the Present-Time Composition (PTC) method for teaching music improvisation.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Salonmuziek in de Antwerpse burgerlijke cultuur
Promotor: Hilde Greefs
Een onderzoek naar de geschiedenis en de rol van de salonmuziek binnen de Antwerpse burgerlijke cultuur in de periode 1848 - 1914.
Lees meer over dit onderzoeksproject

SAX v2.0
Promotor: Kurt Van Herck
Een onderzoeksproject waarbij gekeken zal worden hoe een breath-controller kan ingebouwd worden in een 'echte' saxofoon.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Schilderen in klanken, klinkende beelden
Promotor: Koen Kessels
Traditie, vernieuwing en de complexe relatie tussen muziekuitvoering en scenografie in de Vlaamse Opera (Antwerpen, 1907-1940).
Lees meer over dit onderzoeksproject

Submerging the text
Promotor: Wim Henderickx
An investigation of the interactions between the phonetic characteristics of a text and the timbral and formal characteristics of a purely instrumental composition.
Lees meer over dit onderzoeksproject 

The role of vocabulary in contemporary dance
Promotor: Annouk Van Moorsel
An investigation into the role of vocabulary in the development of contemporary dance as a performing art and as a tool in dance education.
Lees meer over dit onderzoeksproject

‘Vlaamse vleugels’: ongehoorde pianomuziek op eigentijdse instrumenten
Promotoren: Nikolaas Kende, Jozef De Beenhouwer & Eliane Rodrigues
Het doel van dit onderzoeksproject is de publicatie, uitvoering en opname van meerdere bloemlezingen van pianowerk uit de negentiende eeuw, van de hand van componisten geboren of wonend/werkend in Vlaanderen.
Lees meer over dit onderzoeksproject

When fact is fiction
Promotor: Clara van den Broek
Dit project heeft als doel het verzamelen en analyseren van een reeks bijdragen van of over kunstenaars die in hun onderzoek de grens aftasten tussen documentaire en fictie.
Lees meer over dit onderzoeksproject