U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

FORUM+ voor Onderzoek en Kunsten

Publicatiejaar: 
2015

FORUM+ is het tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen. Het brengt de meest recente tendensen in kaart van het onderzoek in de kunsten, dat vandaag een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op die manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven. De kunsten worden bewust in brede zin gedefinieerd: muziek, drama, dans, beeldende kunst. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

FORUM+ richt zich op onderzoekers, docenten en studenten in het domein van muziek, theater, dans en beeldende kunsten. Daarnaast wil het een breder kunstminnend publiek in contact brengen met actuele tendensen in het domein van onderzoek in de kunsten. Het tijdschrift streeft bijgevolg naar een grote toegankelijkheid op vlak van vorm en inhoud. FORUM+ houdt het midden tussen een academisch tijdschrift en een culturele periodiek. Het publiceert artikelen en beeldessays die het resultaat zijn van oorspronkelijk onderzoek. Deze bijdragen worden beoordeeld door de redactie en een lid van de adviesredactie met specifieke expertise ter zake. De redactie staat ook open voor korte bijdragen, zoals artistieke teksten, interviews en beschouwende essays. Op die manier biedt FORUM+ een platform voor de veelheid aan vormen waarin onderzoek in de kunsten vandaag uitdrukking vindt. Verder bevat FORUM+verdiepende recensies over boeken, cd’s, dvd’s, tentoonstellingen, theater-, opera- en dansvoorstellingen, en een erfgoedrubriek, ‘Ex Libris’, over de rijke bibliotheekcollectie van het Antwerpse Conservatorium. FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (herfst, winter, lente) en wordt uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Amsterdam University Press, in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen).

 

Colofon  

FORUM+ voor Onderzoek en Kunsten | for Research and Arts is het peer-reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen
FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (lente, zomer, herfst) en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en het Antwerp Reserach Institute for the Arts (ARIA).  

issn 0779-7397

Redactie - Editorial Board

Nele Wynants (Université libre de Bruxelles & Universiteit Antwerpen)
Els De bruyn (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)
Timmy De Laet (Universiteit Antwerpen)
Timothy De Paepe (Museum Vleeshuis Antwerpen)
Julie De Smedt (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)
Willem de Wolf (De KOE, Koninklijk Conservatorium Antwerpen & KASK Gent)
Pascal Gielen (ARIA, Universiteit Antwerpen)
Matthias Heyman (Universiteit Antwerpen & Universiteit Amsterdam)
Kevin Voets (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)
Stephan Weytjens (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Adviesredactie - Advisory Editorial Board

Ruth Benschop (Zuyd Hogeschool, Toneelacademie Maastricht)
Toon Brouwers (Koninklijk Conservatorium Antwerpen & Universiteit Antwerpen)
Bert Danckaert (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)
Wouter Davidts (Universiteit Gent & Sint Lucas School of Arts Antwerpen)
Henk de Smaele (Universiteit Antwerpen)
Inge Henneman (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)
Marijke Hoogenboom (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: DAS Research)
Thijs Lijster (Rijksuniversiteit Groningen)
Johan Pas (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)
Esther Severi (Kaaitheater Brussel & Koninklijk Conservatorium Antwerpen)
Klaas Tindemans (RITCS, Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound, Brussel)
Kristien Van den Brande (a.pass: advanced performance and scenograpy studies, Brussel)
Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen)
Joost Vanmaele (docARTES & Universiteit Leiden)
Staf Vos (Het Firmament, Mechelen)

Redactiesecretariaat

Hoofdredactie: Nele Wynants
Vormgeving: Barbara Voets
Beeldredactie, communicatie en website: Tine Marguillier
Recensies en website: Julie De Smedt
Eindredactie: Toon Vugts
Stage: Yannick Geens 

Contact

Koninklijk Conservatorium Antwerpen
 (Artesis Plantijn Hogeschool)

Desguinlei 25 | 2018 Antwerpen | België
0032 (0)3 244 18 29

art&research@ap.be | nele.wynants@uantwerpen.be 

Publiceren in FORUM+

De redactie verwelkomt voorstellen tot bijdragen (wetenschappelijke artikelen, beschouwende essays, artistieke teksten, interviews, beeldende formats, recensies). Artikelen ondergaan peerreview. FORUM+ publiceert slechts originele bijdragen, d.w.z. bijdragen die niet elders werden gepubliceerd tenzij in een andere vorm of taal. De auteursrichtlijnen kunnen worden opgevraagd per e-mail bij de redactie of worden gedownload via de website.

FORUM+ thuis ontvangen of adverteren? Neem contact op via art&research@ap.be.  

FORUM+ is ook online te raadplegen via www.forum-online.be

Het overnemen van artikelen en illustraties is slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
De redactie heeft er alles aan gedaan om rechthebbenden i.v.m. copyright op te sporen en toestemming te krijgen. Mocht u menen recht te hebben op materiaal dat in dit nummer gepubliceerd is, mail art&research@ap.be

Drukwerk 
De Bie Printing


 

 

 

De auteursrichtlijnen vindt u hier.

 

 

 

 

 

Kernwoorden: 
onderzoek, research, muziek, podiumkunsten, forum, beeldende kunsten