Specifieke lerarenopleiding Muziek, Drama, Dans

Art Educator in Residence

Realiseer je droomproject samen met een dreamteam.

ART EDUCATOR IN RESIDENCE is een talentontwikkelingstraject van Musica Impulscentrum voor Muziek, Koninklijk Conservatorium Antwerpen en deSingel Internationale Kunstcampus. Een innovatief format op het kruispunt van kunsten en onderwijs.

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Educatief project’ krijgen studenten Specifieke lerarenopleiding Dans, Drama, Muziek de kans een kunst-educatief en -participatief project voor te stellen. De geselecteerde projecten worden door deSingel, het Koninklijk Conservatorium en Musica optimaal ondersteund in hun realisatie. De drie partners bieden een waardevolle ondersteuning door een complementaire expertise op vlak van kunsteducatie en participatie, organisatie, technische omkadering en communicatie. De geselecteerde projecten krijgen mogelijk aansluiting op de werking en programmatie van deSingel en Musica.

Projecten in 2016-2017

1. Grenzeloze Generaties - Lot Jansen

Twee generaties, twee groepen, “babyboomers” en “generatie Z”
Dans als bindmiddel voor de gaten tussen generaties
Voorbij leeftijden kijken
Een ontmoeting,
een dialoog, interactie, een versmelting
inspiratie vervangt vooroordelen
leren en appreciëren
grenzen verleggen en doorbreken
zonder de steun van de andere generaties komt geen enkele generatie ver

Doel: Een platform creëren dat de verschillende generaties toelaat om een creatieve dialoog met elkaar aan te gaan. Vooral vertrekken vanuit de ontmoeting van mensen. Hoe interageren mensen van uiteenlopende leeftijden met elkaar op de dansvloer? Hoe gaan ze de niet-talige dialoog met elkaar aan? Raken ze verlost van vooroordelen? Wie inspireert wie? Welk materiaal komt uit de interactie te voorschijn? Om niet voorbij het doel te gaan, lijkt het me vanzelfsprekend dat de groep niet wordt opgesplitst in leeftijd/generatie maar samen het traject doorloopt. 

Toonmoment
Zaterdag 18 maart, 15u30 - grand Café deSingel
Klik hier

2. IK ZIE IK ZIE

Ik heb een naam.
Ik hoor en ik zie.
Ik ontmoet.
Ik besta.

En nu?
Nu is altijd Nieuw.

Een onderzoek 
naar het begin
in een 
ontmoeting
duiken

het eerste beeld

het eerste woord
het eerlijkste eerste

tussen een mens en een mens
tussen jij en ik
en wat daar tussen zit
een nieuwe taal.

Fien Desmet en Cami Moonen zagen de schroom en uitdagingen die een nieuwe, onvertrouwde taal bij anderstalige nieuwkomers oproepen als aanleiding voor een project waarin de grenzen tussen talen onderling en tussen taal en muziek vervagen. Met vier OKAN-klassen onder leiding van Jepke Embrechts gingen ze aan de slag, op zoek naar wat de jongeren inspireert en maakt tot wie ze zijn voor zichzelf en voor anderen.

Toonmoment
Vrijdag 31 maart,Theaterstudio deSingel
Klik hier

3. Fucked up

Mourad Baaiz en Jasmien Van Cleuvenbergen kozen voor hun Art Educator in Residence Project als doelgroep volwassenen met een verstandelijke beperking uit het dagcentrum Terninck. 'Fucked up' is een voorstelling die schreeuwt om vrijheid. De makers onderzoeken in deze performance samen met de mensen van Terninck wat het betekent om een ware rebel te zijn. Waar heb je altijd al tegen willen protesteren? Tegen wie of wat zou je wel eens "fuck you" willen roepen?  Deze voorstelling gaat over het verzet tegen conformisme en aanpassingsdrang. Over de kracht van nee zeggen en trouw zijn aan jezelf. Over idealen.
Maar kan je vrij zijn zonder regels?

Voorstelling
2 juni, 20u - deSingel
Gratis toegang, reservatie via deze link