U bent hier

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Afgeronde onderzoeksprojecten

Deze pagina geeft een overzicht van de afgeronde onderzoeksprojecten die hebben plaatsgevonden aan het Koninklijk Conservatorium

Artaserse
Promotor: Ewald Demeyere
Valorisatie van het onderzoeksproject naar de historische opera van Johann Christian Bach uit 1760.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Authenticiteit in de muzikale scheppingen van kinderen
Promotor: Alain Craens
Onderzoek naar de authenticiteit in de muzikale scheppingen van kinderen en hun compositorische strategieën.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Biologisch acteren
Promotor: Annouk Van Moorsel & Luc Van den Dries
Onderzoek naar optimalisering van de expressiekracht van acteurs/dansers aan de hand van de methode van 'Biologisch Acteren'.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Balletmuziek van Charles-Louis Hanssens 'jeune'
Promotoren: Koen Kessels & Jan Dewilde
Onderzoek naar de bijdrage van Charles-Louis Hanssens' balletmuziek aan de evolutie van 'ballet-pantomime' tot volwaardig ballet (1802-1871).
Lees meer over dit onderzoeksproject

Cadenza
Promotor: Frank Agsteribbe
Notatie versus vrijheid bij Mozart en tijdgenoten - een studie van cadenza's uit de 18e,19e en 20e eeuw.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Choreografische kamermuziek van Paolo Litta
Promotor: Guido De Neve
Het onderzoeksproject bestudeert vanuit verschillende invalshoeken het leven en werk van Litta (1871-1913), meer bepaald zijn contacten met de internationale danswereld, zijn connecties met België en zijn plaats in de laatromantische muziek.
Lees meer over dit onderzoek

Context & perceptie in theater
Promotor: Clara van den Broek
De invloed van de context op de relatie tussen de toeschouwer en het theatrale gebeuren
Lees meer over dit onderzoeksproject

Effect van instrumentgebonden bewegingstraining en mental health training
Promotor: Magda Thielemans
Onderzoek naar het effect van instrument-gebonden bewegingstraining en mental health training op de artistieke prestatie, musculoskeletale klachten en stress bij professionele muzikanten.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Elektronica op Podium
Promotor: Wim Henderickx
Onderzoek naar de elektronische mogelijkheden binnen de context van de improvisatiemuziek.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Elizabeth and Albert
Promotor: Koen Kessels
Onderzoek naar de invloed van Elizabeth Sprague Coolidge op het leven en werk van de Belgische componist Albert Huybrechts (1899-1937).
Lees meer over dit onderzoeksproject

Evolutie van de curricula van de conservatoria van Antwerpen en Amsterdam
Promotor: Stephan Weytjens
Onderzoek naar de evolutie van de curricula van twee representatieve instellingen voor het Nederlandse taalgebied, namelijk de conservatoria van Antwerpen en Amsterdam; omvattende een dataverzameling en systematische analyse van de jaarboeken welke teruggaan tot de oprichting in de late negentiende eeuw (1867-2007).
Lees meer over dit onderzoeksproject

Evolutie van de theaterpedagogie in Vlaanderen sinds 1946
Promotor: Herman Mariën
Onderzoek naar de evolutie van de theaterpedagogie in Vlaanderen sinds 1946, vertrekkende van het archief van Studio Herman Teirlinck.
Lees meer over dit onderzoeksproject

From Zero to Void
Promotor: Wim Henderickx & Johan Pas
Onderzoek naar de raakvlakken tussen podiumkunst, beeldende kunst en Oosterse spiritualiteit in de context van de levensloop tussen Mary Bauermeister en Karlheinz Stockhausen in de jaren ’60.
Lees meer over dit onderzoeksproject 

Hoornspelen in de lyrische traditie
Promotor: Rik Vercruysse
Het hoornspelen in de lyrische traditie: een onderzoek naar de wisselwerking tussen uitvoerders, hun repertoire, hun instrumenten en speelstijl in België, 1860-1960.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Imaging research - De hamvraag en het varken
Promotoren: Liese Stuer & Johan Pas
Een mediumonderzoek naar de onderlinge relaties tussen theater, fotografie en documentaire film en bekijkt op metaniveau de relevantie van kunstonderwijs, onderzoek in de kunsten en internationalisering in een context van globalisering, culturele identiteit en mobiliteit.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Inclusie in dans, inclusie in onderwijs
Promotor: Iris Bouche
Een nieuw perspectief op beweging, dans en lichamelijkheid binnen dansopleidingen.
Lees meer over dit onderzoeksproject 

Inventing New Marimba Performance Techniques from the African Music Heritage
Promotor: Ludwig Albert
Het doel van dit onderzoeksproject is het verrijken van de opvoeringsmogelijkheden van de Marimba.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Leven en werk van Charles Duquesnoy
Promotoren: Koen Kessels & Jan Dewilde
Onderzoek naar het leven en werk van operazanger en componist Charles Duquesnoy (1759-1822).
Lees meer over dit onderzoeksproject

Lichamelijkheid in het naoorlogse repertoire voor solo gitaar
Promotor: Yves Senden
Dit onderzoeksproject handelt over de integratie van lichamelijkheid in hedendaagse gecomponeerde muziek voor solo gitaar, en hoe dit in relatie wordt gebracht met de uitvoeringspraktijk.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Le Docteur Miracle
Promotor: Koen Kessels
Een kritische uitgave van de opéra-comique "Le docteur Miracle" (Charles Lecocq).
Lees meer over dit onderzoeksproject 

Leesbaarheid van het Lichaam: over tekstualiteit en lichamelijkheid
Promotor: Kathleen Coessens
Een onderzoek met voortdurende terugkoppeling tussen creatie en reflectie, tussen artistieke praktijk en literatuuronderzoek.
Lees meer over dit onderzoeksproject 

Methodiek voor Danseducatie
Promotor: Dafne Maes
Valorisatieproject: kwalitatief onderzoek naar een algemene methodiek voor danseducatie.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Muziek als levende taal
Promotor: Kathleen Coessens
Dit onderzoek stelt de vraag of en hoe een improvisatorische aanpak de musicus kan verrijken binnen de eigen muziekpraxis en in inter-artistieke samenwerking.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Online publicatie van de memoires van Peter Welffens
Promotor: Jan Dewilde
Publicatieproject met betrekking tot het onderzoeksproject rond de toneelmuziek, opera’s en balletten van Peter Welffens (1924-2004) binnen zijn omvangrijke en gevarieerde oeuvre, maar ook binnen de Vlaamse en internationale dans- en muziektheatergeschiedenis.
Lees meer over onderzoeksproject

Otlet Salons
Promotor: Koen Kessels
Otlet Salons is een platform voor het delen van kennis. Het is het Salon van de 21ste eeuw, een katalysator door mensen met diverse achtergronden samen te brengen rond een gemeenschappelijk thema.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Relevantie van Ibsen vandaag
Verantwoordelijke: Clara van den Broek
Het opsporen van een 'hedendaags realisme' van Ibsen en een onderzoek naar zijn waarde voor de maatschappij.
Lees meer over dit onderzoeksproject 

Speech/words as Sound Material
Promotor: Wim Henderickx
Onderzoek naar de relatie tussen vocale/electronische muziek en de linguistiek.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Stem als instrument / Het instrument als stem
Promotor: Wim Henderickx
Een diepgaande analyse van de compositie van het werk 'Omaggio a Gyorgy Kurtag' (1983-1986) van Luigi Nono.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Studie en Preventie van Overbelastingsletsels bij Professionele Podiumkunstenaars
Promotor: Nathalie Roussel
Publicatieproject: onderzoek rond de studie en preventie van overbelastingsletsels bij professionele podiumkunstenaars.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Taalstimulering bij 0 – 3-jarigen
Promotor: Annouk Van Moorsel
Een onderzoek naar de taalstimulering bij 0-3 jarigen d.m.v. verrijking van non-verbale en verbale creativiteit bij kinderverzorgers.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Talige muzikaliteit
Promotoren: Lieve Vangehuchten, Peter Thys & Veronique Verhoeven
Experimenteel onderzoek naar het verband tussen muzikaliteit en uitspraakvaardigheid (intonatie en beklemtoning) in de vreemdetaalverwerving.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Ten oorlog!
Promotor: Koen Kessels
Een interdisciplinaire studie naar DE OORLOG (1873), een oratorium van Peter Benoit op tekst van Jan Van Beers.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Theatervormen en -disciplines Antwerpen
Promotor: Toon Brouwers
Publicatieproject met betrekking tot het onderzoek naar het ontstaan, de evolutie en de wederzijdse beïnvloeding van de diverse theatervormen en -disciplines te Antwerpen, voornamelijk in de negentiende en twintigste eeuw.
Lees meer over dit onderzoeksproject

The Influence of Traditional Culture in New Art Music Creation
Promotor: Wim Henderickx, Eugeen Schreurs
The Influence of Traditional Culture in New Art Music Creation: a view on the work of Fedele, Henderickx, Ligeti, Takemitsu and Vasques Dias
Lees meer over dit onderzoeksproject

Van Ninette tot herbergprinses
Promotor: Koen Kessels & Jan Dewilde
Onderzoek naar de zangspelen en opera's uit de Zuiderlijke Nederlanden (1759-1907) en de positie van het Nederlands als zangtaal.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Van vlees en bloed
Promotor: Eugeen Schreurs
De 6 sonates voor viool en klavecimbel van J.S. Bach in nieuw perspectief – output van een afgerond onderzoek
Lees meer over dit onderzoeksproject

Van weergave naar vertelling - Fictie versus feit
Promotor: Marleen Vertongen
Een onderzoek naar de verhouding van documentaire en fictie in een literaire tekst.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Vergeten Vlaams Repertoire 1945-1980
Promotor: Liese Stuer
Een historisch, educatief en dramaturgisch onderzoek naar het Vergeten Vlaams Repertoire uit de periode 1945-1980.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Vlaemsch-Duits Zangverbond
Promotor: Jan Dewilde
Publicatieproject op basis van een historisch-wetenschappelijke studie van het Zangverbond; de selectie, studie en publicatie van een aantal relevante partituren, verbonden met de historiek van het Zangverbond.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Wagner in Antwerpen - 1894-1914
Promotor: Koen Kessels
Vernieuwing en traditie in de Wagneruitvoeringen van het Nederlands Lyrisch Toneel en de Vlaamse Opera te Antwerpen tussen 1894 en 1914.
Lees meer over dit onderzoeksproject

Wagner in Antwerpen - 1972-1987
Promotor: Kurt Vanhoutte
Een onderzoek naar de impact van de emancipatie van de operaregisseur op de Antwerpse Wagnerproducties tussen 1972 en 1987.
Lees meer over dit onderzoeksproject

World premiere recording Lorenzo Weckbacher
Promotor: Ewald Demeyere, Jan Dewilde
De allereerste opname van zeven driedelige Quartetti voor cembalo principale, twee violen en een bas van Lorenzo Weckbacher.
Lees meer over dit onderzoeksproject