U bent hier

Drama

Acteren

Jouw unieke persoonlijkheid is de norm

De persoonlijkheid van de speler staat centraal. Het vermoeden van deze unieke persoonlijkheid is de belangrijkste norm, zowel bij de toelatingsproeven als tijdens de opleiding. Het leerproces is er in de eerste plaats op gericht om, als acteur, je verbeelding (de creatieve wisselwerking tussen denken en voelen) te openen, door je bewuster te maken van je relatie tot jezelf en tot de wereld. In de tweede plaats moet die verbeelding zintuiglijk gemaakt worden, zodat ze ook voor anderen zichtbaar, hoorbaar en voelbaar wordt.
Om dit te realiseren kiest het Conservatorium voor een ontmoeting tussen persoonlijkheden, meer dan voor een duidelijk hiërarchische verhouding tussen leermeester en leerling. Er wordt bijgevolg eerder gekozen voor artistiek en academisch actieve docenten dan voor opleidingsonderdelen.

Naast het artistieke hoofdonderdeel ‘speltraining’ krijgt je nog een ruim programma op het vlak van: stem: eutonie, spraakvaardigheid, taalgevoeligheid en zang lichaam: conditietraining en beweging
theorie: creatief schrijven, toneelgeschiedenis, dramaturgie, filosofie, ruimtelijk bewustzijn, culturele stromingen, actualiteit en regelgeving.
Jouw profiel: je persoonlijkheid laat de verbeelding van een acteur zien (de creatieve wisselwerking tussen denken en voelen) en je toont de ontwikkeling van een bijzonder bewustzijn van jezelf in relatie tot de wereld en van de mogelijkheid tot communicatie daarmee.

Kijk in de kalender voor een voorstelling van de afstudeerrichting Acteren.

 Acteren _ Open campusdag _ Frederik Beyens