Overslaan en naar de inhoud gaan

Kinderrechten

Ga met uw leerlingen secundair onderwijs aan de slag rond kinderrechten. Wij bieden drie werkboekjes en een begeleidershandleiding aan.

In gesprek over kinderrechten

“Ik wist niet dat je kan gestraft worden voor de overtreding van een wet die je zelf niet kent.  Wat gebeurt er als je iets doet maar je weet niet dat dat onwettig is? We zijn geen volwassenen. Hoe kunnen wij al die wetten kennen? En het lijkt ook wel of er wetten zijn die niemand naleeft dus waarom zou ik de enige zijn die dat wel moet doen? Tenslotte kan je alleen maar een boete krijgen als de politie het ziet!”

Dit is een uitspraak van Sam (15). Hij werkte actief mee aan het participatief onderzoeksproject Children's Legal Education-Adapted Resources (CLEAR) van AP. In dat project werkten jongeren en volwassenen uit verschillende Europese landen samen aan een instrument dat 12- tot 17-jarigen kennis geeft over en vaardig maakt rond kinderrechten. Hierdoor worden ze sterker en krijgen ze de kracht om positief te groeien, weg van misstappen of  misdrijven. 

Hieruit zijn drie werkboekjes voortgekomen, die recht, wetten en regels in een sociale context benaderen en waar heel veel jongeren zich in zullen herkennen. Bij de werkboekjes hoort een handleiding die inspiratie biedt aan de begeleidende leerkracht. Het materiaal kan u aanpassen aan de leeftijd en rijpheid van de jongerengroep of de individuele jongere. 

Het materiaal is gebaseerd op een vergelijkende benadering, die duidelijk maakt dat universele rechten toch leiden tot verschillende wetgevingen per land. Dat biedt een inspirerende insteek om met jongeren in gesprek te gaan en het helpt jongeren om zich beter te informeren. Het materiaal is daardoor boeiend voor jongeren met een migratieverhaal in hun leven maar evenzeer voor elke andere jongere.

 

  • U kan de werkboekjes en de handleiding hieronder downloaden. Een printversie kan u uitlenen via research@ap.be.
  • Als u meer vragen heeft over het onderzoeksproject CLEAR kan u contact opnemen met Anki Vanheden.