U bent hier

Kennismaking met Nvivo

Korte inhoud

In deze sessie wordt een inleiding gegeven tot het softwareprogramma Nvivo. Nvivo is een veelzijdig programma dat heel flexibel in de diversiteit aan kwalitatieve analysebenaderingen ingezet kan worden. Tijdens de sessie wordt ingegaan op basisvaardigheden in Nvivo zoals het importeren van bronmateriaal, het beheren van gegevens en codes, het werken met memo's. In de sessie wordt vooral stilgestaan bij het coderen van tekstuele data (die voortspruiten uit interviews of focusgroepen), maar we staan ook kort stil bij de coderings- en analysemogelijkheden van audiovisueel materiaal. Op het einde van de sessie geven we ook informatie over het gebruik van Queries en matrices in Nvivo, waarmee geïnteresseerde onderzoekers verder thuis aan de slag kunnen om hun eigen kwalitatieve data verder te analyseren en waardevolle inzichten uit een grote hoeveelheid data te ontginnen.  

Bio Wannes Heirman

Wannes Heirman is lector/onderzoeker aan de AP Hogeschool en deeltijds gastdocent aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoeksinteresses zijn uitgebreid en spitsen zich voornamelijk toe op volgende onderwerpen: strategische communicatie, online veiligheid bij tieners en adolescenten en patiëntgerichte communicatie. 

Wannes Heirman kan terugbuigen op een uitgebreide onderzoekservaring, waarbij vooral kwantitatief surveyonderzoek en kwalitatieve diepte-interviews tot zijn specialismen behoren. Wannes Heirman heeft een uitgebreide ervaring met Nvivo als softwarepakket om kwalitatieve data te ontginnen. Onder meer voor het PWO-project 'Gastgerichtheid in de Zorg' (AP Hogeschool 2014-2018) heeft hij in Nvivo tal van interviews gecodeerd en verwerkt. In de workshop zullen voorbeelden van dat onderzoek gebruikt worden om de werking van Nvivo te illustreren. 

BijlageGrootte
Presentatie Kennismaking met NVivo2.96 MB