U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Vervolgopleidingen

Het departement Gezondheid en Welzijn biedt heel wat vervolgopleidingen en navormingen voor de social profitsector. Hieronder vind je een overzicht.

Banaba's
Postgraduaten
Langdurige vormingen
Studiedagen
Workshops

Vind je de vorming, opleiding of workshop niet die je zoekt?
Contacteer ons dan voor een opleiding op maat van jouw organisatie.
Lees meer over onze vervolgopleidingen op maat.

Download hier onze poster Permanente Vorming.

Banaba's

 • Banaba - Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief
  Je bent of wilt professioneel bezig zijn met personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Je wilt een expert worden op vlak van ASS. Banaba ASS is de enige Vlaamse opleiding op bachelorniveau die specifiek over autismespectrumstoornissen gaat.
  Lees meer over de banaba Autismespectrumstoornissen.
 • Banaba - Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
  Je bent in het bezit van een bachelordiploma Verpleegkunde en je wil het verschil maken voor patiënten op levensbedreigende momenten? Deze banaba levert je de titel bachelor in de Intensieve zorg en spoedgevallenzorg.
  Lees meer over de banaba Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg.
 • Banaba - Oncologie
  Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van AP Hogeschool Antwerpen, Arteveldehogeschool Gent en Karel de Grote Hogeschool in het kader van de wettelijke bepalingen rond de maatregelen voor het behalen van de bijzondere beroepstitel ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in oncologie’. Als verpleegkundige ben je een spilfiguur in de zorg voor oncologische patiënten. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. Deze opleiding verschaft gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het terrein van oncologie en bevordert de kwaliteit van de gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening.
  Lees meer over de banaba Oncologie.

Postgraduaten

 • Postgraduaat - Diabeteseducator
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. In het postgraduaat Diabeteseducator besteden we aandacht aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theorie besteden we voornamelijk aandacht aan de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties. Na het volgen van de opleiding kan je met de nieuwste wetenschappelijke inzichten de diabeteszorg in de eerste lijn coördineren.
  Lees meer over het postgraduaat Diabeteseducator.
 • Postgraduaat - De Inclusieve Leerkracht
  Je werkt in het reguliere onderwijs als leerkracht, zorgleerkracht, ses-leerkracht, gok-leerkracht, GON-begeleider of Ionbegeleider en staat met beide voeten in de klaspraktijk. Je hebt in je praktijk te maken met een grote diversiteit aan leerlingen.  Je wilt vorm geven aan een inclusieve klaspraktijk die toegankelijk is voor alle kinderen, wat hun verschillen of achtergronden ook zijn. 
  Lees meer over het postgraduaat De Inclusieve Leerkracht
 • Postgraduaat - Palliatieve Zorg
  In het postgraduaat Palliatieve Zorg leer je hoe je terminaal zieken optimaal kan begeleiden. Je hebt aandacht voor zowel fysieke als psychische problemen. Je focust op kwaliteit. Je kiest voor de volledige opleiding of voor één of meerdere thema's.
  Lees meer over het postgraduaat Palliatieve Zorg. 
 • Postgraduaat - Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)
  Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de VIHP autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt pro-actief in op het veranderd zorglandschap.
  Lees meer over het postgraduaat VIHP.

 • Postgraduaat - Supervisie, Intervisie, Coaching (S.I.C.)
  In deze opleiding leer je zelfsturing en reflectie ontwikkelen.Daarmee verhoog je je professionele deskundigheid in het begeleiden van studenten en professionals. De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit twee op elkaar volgende leertrajecten. Na het afronden van beide leertrajecten ontvang je een getuigschrift van het ‘Postgraduaat Begeleidingskunde’. Het is ook mogelijk om enkel het eerste leertraject te volgen.
  Lees meer over het postgraduaat SIC.
 • Postgraduaat - Werken met de context
  Dit postgraduaat wil medewerkers die tewerkgesteld zijn in de social profit (jeugdhulpverlening en mensen met een beperking) opleiden om in de context van en met cliënten aan het werk te gaan.
  Lees meer over het postgraduaat Werken met de context.

Langdurende vormingen

 • Navorming - Referentieverpleegkunde Diabeteszorg
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. Een referentieverpleegkundige in de diabeteszorg is een verpleegkundige die in het kader van de reguliere beroepsuitoefening een bijkomende opleiding heet gevolgd van tenminste 40 uur in de diabeteszorg.
  Lees meer over de navorming Referentieverpleegkunde Diabeteszorg.
 • Navorming - De veranderende positie van zorg op school: Activerende ondersteuning van leerkrachten
  In deze vorming gaan we dieper in op de veranderende positie van het zorgteam op school.  Het GOL(l)D-concept ‘Gericht ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit’ vormt de rode draad.
  Lees meer over de navorming De veranderende positie van zorg op school.
 • Navorming - Centrale Sterilisatiemedewerker
  Deze navorming wordt georganiseerd in samenwerking met de vzw Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis en richt zich naar alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in sterilisatiediensten en alle personen die belangstelling hebben voor sterilisatie van medische hulpmiddelen.
  Lees meer over de navorming Centrale sterilisatiemedewerker.
 • Navorming - Radioprotectie
  De navorming Radioprotectie staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. Naast de bij- en nascholing Radioprotectie kan je ook een bijscholing Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie volgen (onder voorbehoud).
  Lees meer over de navorming radioprotectie.
 • Navorming Coachend Leidinggeven in zorg en welzijn
  Als leidinggevende heb je een bijzondere plek in een organisatie. Je bent verantwoordelijk voor een organisatie(onderdeel) en het samen met je team realiseren  van een resultaten. Hoe zorg je - in tijden van verandering - voor focus op resultaten en hoe houd je daarbij verbinding met je medewerkers?
  Lees meer over de navorming Coachend leidinggeven in zorg en welzijn.

Studiedagen

 • Studieavond: Disability Case Management
  Maandag 10 oktober 2016, 19u-21u
  ‘Disability management’ is een methode gericht op jobbehoud of re-integratie in de job, die aansluit bij het biopsychosociale denkkader. Centraal staan de individuele noden van de werknemer, de omstandigheden op de werkplaats en het wettelijke kader.  ‘Disability management’ is gebaseerd op 2 pijlers: enerzijds een systematische aanpak op niveau van het bedrijf en anderzijds een gecoördineerde inspanning op niveau van het individu. Dr. Saskia Decuman (Ugent) zal tijdens de lezing disability management toelichten en de mogelijke taken van de ergotherapeut verduidelijken.
  Lees meer

 • Kennismakingsbeurs niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  Op donderdag 13 oktober 2016
  Voor het eerst slaan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en het Samenwerkingsverband NAH van de provincie Antwerpen de handen in elkaar om een kennismakingsbeurs over NAH te organiseren. Klinisch psycholoog en professor emeritus aan de KULeuven Manu Keirse leidt de beurs in, waarna je als bezoeker kan kiezen tussen verschillende lezingen en workshops over zes NAH-gerelateerde thema's: communicatie, emotioneel welbevinden, NAH bij kinderen en jongeren, netwerken, getuigenissen, en creativiteit.
  Lees meer

 • Week van de stralingsbescherming 
  Van 22 tot 31 maart 2017
  Op initiatief van de “Stuurgroep Ioniserende Straling“ organiseert ZNA in samenwerking met UZA, UA, GZA, AZ Monica en de AP Hogeschool jaarlijks de “Week van de Radioprotectie“ die verschillende informatiesessies groepeert. Dit jaar gaan de sessies over stralingsbescherming.
  Lees meer

 • Studiedag: Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
  Op donderdag 30 maart 2017
  De opleiding Verpleegkunde organiseert de jaarlijkse studiedag intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Deze studiedag met boeiende en actuele onderwerpen wordt georganiseerd in functie van het behoud van de Bijzondere Beroepstitel Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg.
  Lees meer

Workshops en bijscholingen

 • Social Practice LAB  - Ortho en Sociaal Werk AP
  Maandag 14 november 2016
  In deze editie van LAB Social Practice - Ortho en Sociaal Werk worden vier lezingen met als rode draad 'wonen-zorg-vrije tijd' aangeboden.
  Lees meer

 • Oudergesprekken: een uitdaging!
  Donderdag 24 november 2016
  Meestal lopen de gesprekken met ouders van leerlingen erg vlot. Deze vorming leert je goed en duidelijk communiceren als de gesprekken moeilijker zijn.
  Lees meer
 • Agressie stopzetten
  Vrijdag 25 november 2016
  In deze training staan we stil bij het frustratie-agressie-schema en we leren een basisbehandeling om agressie stop te zetten.
  Lees meer

 • Help, mijn klas leeft!
  Donderdag 1 december 2016
  Tijdens deze vorming kijken we analytisch naar een klas als een systeem waarin zich onzichtbare groepsdynamische processen afspelen. Er worden ook specifieke tools aangereikt om met de groepsdynamiek om te gaan.
  Lees meer

 • Ambras in de klas
  Maandag 5 december 2016
  Tijdens deze vorming proberen we inzicht te krijgen in wat er zich in de klas afspeelt. Tevens wordt de eerste aanzet gegeven om situaties in de klas te deblokkeren.
  Lees meer

 • Als ik neen zeg, bedoel ik ook neen!
  Vrijdag 9 december 2016
  Tijdens deze vorming kijken we naar het belang van grenzen stellen en bekijken we technieken om assertiever voor de dag te komen.
  Lees meer
 • Zelfbewustzijn en ontwikkeling van eigenloyaliteit bij autisme
  Donderdag 26 januari 2017
  Inge Lemke is bioloog en ervaringsdeskundige freelancer. Zij volgde eveneens opleidingen in intercultureel management, ontwikkelingssamenwerking en narratieve hulpverlening. Als gewezen leerkracht in het reguliere secundaire onderwijs heeft zij recent de overstap gemaakt naar het ondernemerschap. Zij geeft vormingen rond autisme en plaatst sociale inclusie en preventieve zorg prioritair op de agenda. Gericht op paradigmaverschuivingen in het autisme-onderzoek tracht zij wetenschappelijke- met ervaringsgegevens te verenigen. Vanuit interdisciplinair en holistisch perspectief toont zij nieuwe vormen van benaderingen van autisme.
  Lees meer
 • Zelfverdediging in de zorgsector: omgaan met fysieke en verbale agressie van cliënten
  Vrijdag 10/2/2017 | 24/02/2017 | 10/3/2017
  In deze vorming situeren we (zelf)verdediging in de zorgsector. De relatie met de cliënt staat hierbij centraal. In de vorming verduidelijken we het concept van ‘verantwoord handelen’ en het belang van de-escalatie en geweldbeheersing bij zowel de cliënt als onszelf.
  Lees meer

 • Care4 International Scientific Nursing and Midwifery congress
  Maandag 8 tot woensdag 10 februari 2017
  Het thema van deze editie is 'Interdisciplinary care in Transition: Working Apart Together".
  Lees meer

 • Kleuterdansen met de dansdobbelsteen en prentenboeken
  Vrijdag 17/2/2017
  In deze nascholing leer je meer over dansen met kleuters. Maak kennis met de structuur van een dansactiviteit aan de hand van een dansdobbelsteen, een prentenboek en een rode draad rond prenten. De leidraad van deze bijscholing zijn mijn boeken: 'Kleuterdans met prentenboeken' en 'Kleuterdans met de dansdobbelsteen'. De vorming wordt een echte doesessie!
  Lees meer
 • Lezingen Autisme
  23/2/2017 | 30/3/2017 | 27/4/2017
  Miriam Perrone is zaakvoerder van Assodem bvba, een consultancy bedrijf rond autisme. Zij begeleidt op zeer praktische wijze werknemers, leidinggevenden, collega’s en mensen met ASS in hun samenwerking op de werkvloer. Daarnaast heeft zij een kleine coachingpraktijk voor volwassen personen met ASS. Ook bedacht zij AutiWorld, een computerspel dat het mogelijk maakt om te ervaren hoe het is om met een autistisch brein door het leven te gaan.
  Lees meer

 • Grondslagen van de Ergotherapie: symposium en boekpresentatie
  De herziene vijfde uitgave van het boek 'Grondslagen van de Ergotherapie' is het standaardwerk voor het ergotherapie-onderwijs en voor ergotherapeuten in de praktijk. De redactie en de auteurs hebben bijna twee jaar aan het boek gewerkt en het resultaat mag er zijn. 
  Lees meer

 •  Ondernemen met lef - Alumni Event
  Donderdag 20 april 2017
  De evolutie van de nieuwe huisartspraktijk gaat erg snel: verpleegkundigen spelen een belangrijke ondersteunende rol. In dit colloquium gaan we hier verder op in.
  Lees meer

 • Colloquium Huisartsen en verpleegkundigen op één lijn
  Zaterdag 13 mei 2017
  Het departement Gezondheid en Welzijn organiseert op donderdag 20 april 2017 een event voor al haar studenten, medewerkers, alumni en het werkveld. Met twee grote sprekers, Elke Geraerts en Wim Lemmens, wordt een avond rond 'Ondernemen met lef' ingericht. 
  Lees meer

 • De uitdagingen van het jeugdwerk in een veranderende samenleving: een namiddag met Tony Jeffs
  Donderdag 18 mei 2017
  In deze nascholing leer je meer over het jeugdwerk in Vlaanderen.
  Lees meer