U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Vervolgopleidingen

Het departement Gezondheid en Welzijn biedt heel wat vervolgopleidingen en navormingen voor de social profitsector. Hieronder vind je een overzicht.

Banaba's
Postgraduaten
Langdurige vormingen
Studiedagen
Workshops

Vind je de vorming, opleiding of workshop niet die je zoekt?
Contacteer ons dan voor een opleiding op maat van jouw organisatie.
Lees meer over onze vervolgopleidingen op maat.

Download hier onze poster Permanente Vorming.

Banaba's

 • Banaba - Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief
  Je bent of wilt professioneel bezig zijn met personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Je wilt een expert worden op vlak van ASS. Banaba ASS is de enige Vlaamse opleiding op bachelorniveau die specifiek over autismespectrumstoornissen gaat.
  Lees meer over de banaba Autismespectrumstoornissen.
 • Banaba - Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
  Je bent in het bezit van een bachelordiploma Verpleegkunde en je wil het verschil maken voor patiënten op levensbedreigende momenten? Deze banaba levert je de titel bachelor in de Intensieve zorg en spoedgevallenzorg.
  Lees meer over de banaba Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg.
 • Banaba - Oncologie
  Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van AP Hogeschool Antwerpen, Arteveldehogeschool Gent en Karel de Grote Hogeschool in het kader van de wettelijke bepalingen rond de maatregelen voor het behalen van de bijzondere beroepstitel ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in oncologie’. Als verpleegkundige ben je een spilfiguur in de zorg voor oncologische patiënten. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. Deze opleiding verschaft gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het terrein van oncologie en bevordert de kwaliteit van de gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening.
  Lees meer over de banaba Oncologie.

Postgraduaten

 • Postgraduaat - Diabeteseducator
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. In het postgraduaat Diabeteseducator besteden we aandacht aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theorie besteden we voornamelijk aandacht aan de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties. Na het volgen van de opleiding kan je met de nieuwste wetenschappelijke inzichten de diabeteszorg in de eerste lijn coördineren.
  Lees meer over het postgraduaat Diabeteseducator.

 • Postgraduaat - Open Jeugdwerk
  In het postgraduaat Open Jeugdwerk verbreden we het handelingskader van jeugdwerkers en andere professionals in de jeugdsector.
  Lees meer over het postgraduaat Open Jeugdwerk
 • Postgraduaat - Palliatieve Zorg
  In het postgraduaat Palliatieve Zorg leer je hoe je terminaal zieken optimaal kan begeleiden. Je hebt aandacht voor zowel fysieke als psychische problemen. Je focust op kwaliteit. Je kiest voor de volledige opleiding of voor één of meerdere thema's.
  Lees meer over het postgraduaat Palliatieve Zorg. 
 • Postgraduaat - Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)
  Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de VIHP autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt pro-actief in op het veranderd zorglandschap.
  Lees meer over het postgraduaat VIHP.

 • Postgraduaat - Supervisie, Intervisie, Coaching (S.I.C.)
  In deze opleiding leer je zelfsturing en reflectie ontwikkelen.Daarmee verhoog je je professionele deskundigheid in het begeleiden van studenten en professionals. De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit twee op elkaar volgende leertrajecten. Na het afronden van beide leertrajecten ontvang je een getuigschrift van het ‘Postgraduaat Begeleidingskunde’. Het is ook mogelijk om enkel het eerste leertraject te volgen.
  Lees meer over het postgraduaat SIC.
 • Postgraduaat - Werken met de context
  Dit postgraduaat wil medewerkers die tewerkgesteld zijn in de social profit (jeugdhulpverlening en mensen met een beperking) opleiden om in de context van en met cliënten aan het werk te gaan.
  Lees meer over het postgraduaat Werken met de context.

Langdurende vormingen

 • Navorming - Referentieverpleegkunde Diabeteszorg
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. Een referentieverpleegkundige in de diabeteszorg is een verpleegkundige die in het kader van de reguliere beroepsuitoefening een bijkomende opleiding heet gevolgd van tenminste 40 uur in de diabeteszorg.
  Lees meer over de navorming Referentieverpleegkunde Diabeteszorg.
 • Navorming - De veranderende positie van zorg op school: Activerende ondersteuning van leerkrachten
  In deze vorming gaan we dieper in op de veranderende positie van het zorgteam op school.  Het GOL(l)D-concept ‘Gericht ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit’ vormt de rode draad.
  De opleiding is volzet.
  Lees meer over de navorming De veranderende positie van zorg op school.
 • Navorming - Centrale Sterilisatiemedewerker
  Deze navorming wordt georganiseerd in samenwerking met de vzw Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis en richt zich naar alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in sterilisatiediensten en alle personen die belangstelling hebben voor sterilisatie van medische hulpmiddelen.
  Lees meer over de navorming Centrale sterilisatiemedewerker.
 • Navorming - Radioprotectie
  De navorming Radioprotectie staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. Naast de bij- en nascholing Radioprotectie kan je ook een bijscholing Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie volgen (onder voorbehoud). 
  Lees meer over de navorming radioprotectie.

 • Navorming - Additionele Radiotherapie
  De navorming additionele Radioprotectie staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. 
  Lees meer over de navorming additonele radioptherapie

 • Navorming - Additionele Nucleaire Geneeskunde
  De navorming additionele Nucleaire geneeskunde staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. 
  Lees meer over de navorming additonele radioprotectie.

 • Navorming - Mentor Klinisch Onderwijs
  Als stagementor ondersteun en stuur je het leerproces van de student op de stageplaats. In de navorming Mentor Klinisch Onderwijs leer je hoe je dat professioneel aanpakt.
  Lees meer over de navorming Mentor Klinisch Onderwijs

Studiedagen

 • Studiedag: Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
  Donderdag 29 maart 2018
  De opleiding Verpleegkunde organiseert de jaarlijkse studiedag intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Deze studiedag met boeiende en actuele onderwerpen wordt georganiseerd in functie van het behoud van de Bijzondere Beroepstitel Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg.
  Lees meer

 • Studiedag: De oncologische patiënt in de thuissituatie
  Donderdag 9 november 2017
  De opleiding verpleegkunde organiseert een studienamiddag voor thuisverpleegkundigen. 
  Lees meer

 • Social Practice LAB  - Ortho en Sociaal Werk AP
  Dinsdag 28 november 2017
  In deze editie van LAB Social Practice - Ortho en Sociaal Werk worden vier lezingen met als rode draad 'wonen-zorg-vrije tijd' aangeboden.
  Lees meer

 • Studiedag: Medische beeldvorming
  Op donderdag 19 oktober 2017
  De afdelingen Radiologie & Medische Beeldvorming organiseren hun 34ste voordrachtavond voor personeelsleden werkzaam op de afdeling Radiologie & Medische Beeldvorming in samenwerking met de bij- en nascholing Radiologie en Medische Beeldvorming – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.
  Lees meer

 • Conferentie Inservice Autisme - Verhalen die verbinden
  Op woensdag 7 en donderdag 8 juni 2018
  De Inservice Autisme 2017 zien we als een ontmoeting tussen mensen die vanuit hun eigenheid als professional en/of betrokkene hun verhaal delen. Samen denken, praten, beleven en ervaren om zorg, arbeid en onderwijs nog meer passend te kunnen laten zijn voor mensen met autisme.
  Lees meer

Workshops en bijscholingen

 • Lezing De jeugd is tegenwoordig
  Donderdag 01/02/2018 
  In deze vorming wordt  een herkenbaar beeld van de jeugd van tegenwoordig geschetst. Hoe ga je best om met jongeren thuis, in de klas en op het werk? 
  Lees meer

 • Tweedaagse opleiding basiscompetenties motiverende gespreksvoering
  Vrijdag 02/03/2018 en 16/03/2018
  In deze cursus staat de vraag centraal hoe je cliënten kunt coachen bij het realiseren van veranderingen in hun leven. Tijdens de cursus werk je aan casuïstiek uit je eigen praktijk. Je verwerft vaardigheden die direct in jouw praktijk toepasbaar zijn.
  Lees meer

 • Zelfverdediging in de zorgsector: omgaan met fysieke en verbale agressie van cliënten
  Vrijdag 23/02/2018 | 16/03/2018 | 27/04/2018
  In deze vorming situeren we (zelf)verdediging in de zorgsector. De relatie met de cliënt staat hierbij centraal. In de vorming verduidelijken we het concept van ‘verantwoord handelen’ en het belang van de-escalatie en geweldbeheersing bij zowel de cliënt als onszelf.
  Lees meer

 • Lezingen Autisme
  22/03/2018 | 19/04/2018 | 31/05/2018
  Miriam Perrone is zaakvoerder van Assodem bvba, een consultancy bedrijf rond autisme. Zij begeleidt op zeer praktische wijze werknemers, leidinggevenden, collega’s en mensen met ASS in hun samenwerking op de werkvloer. Daarnaast heeft zij een kleine coachingpraktijk voor volwassen personen met ASS. Ook bedacht zij AutiWorld, een computerspel dat het mogelijk maakt om te ervaren hoe het is om met een autistisch brein door het leven te gaan.
  Lees meer