U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)

Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP) autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt pro-actief in op het veranderd zorglandschap. De opleiding is ideaal voor bachelors in de verpleegkunde die een carrière in de eerstelijnszorg ambiëren.

Doelstelling

Het aantal huisartsen neemt af en huisartsen richten hun werk anders in. Er is een snelle toename van het aantal ouderen met co-morbiditeit en steeds meer vraag om preventieve taken in de eerstelijn te coördineren. Het belang van meer kwalitatieve zorg met protocollaire aanpak bij veelvoorkomende chronische aandoeningen zoals cardiovasculair risico, diabetes en COPD neemt toe. Daarom wordt dit postgraduaat ingericht. 

De VIHP verhoogt de efficiëntie en kwaliteit van een huisartsenpraktijk, werkt in nauw overleg met en onder supervisie van de huisarts, is gericht op geprotocolleerde chronische en acute zorg en kan effectief samenwerken binnen interprofessionele en transmurale zorg.

Toelatingsvoorwaarden

  • Je beschikt over een bachelorsdiploma verpleegkunde. 
  • Andere bachelors of gelijkgestelden binnen de zorgsector kunnen zich inschrijven voor diverse opleidingsmomenten als permanente vorming.

Programma

De opleiding omvat 31 studiepunten waarvan 240 uur stage in huisartspraktijken. 

OpleidingsonderdeelSPCU
Praktijkorganisatie en communicatie412u
Gezondheid, preventie en patiënteneducatie412u
Doelgroep specifieke protocolzorg, zorgplanning, case management en integrated care824u
Klinische praktijk
Intervisiemomenten
15240u
12u

Organisatie

De lessen vinden plaats op Campus Drie Eiken: Universiteitsplein - 2610 Wilrijk.

Prijs

Het studiegeld bedraagt €2300,00.

Wie deeltijds studeert, betaalt voor de theoretische opleidingsonderdelen €1.000,00 en voor het praktijkgerichte opleidingsonderdeel €1.300,00

Lesdata

De lesdata voor het academiejaar 2017-2018 worden hier zo snel mogelijk meegedeeld.

Inschrijven

Om een goede organisatie te garanderen zijn de inschrijvingen beperkt. Indien u wenst deel te nemen aan de opleiding, vul dan eerst het aanmeldingsformulier in op de website.
De opleidingscoördinator zal contact opnemen voor een gesprek. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Meer informatie

Download hier de folder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucky Botteldooren, opleidingscoördinator. 
E VIHP@uantwerpen.be

Partners

Sponsor