U bent hier

Nieuws over

Vroedkunde

Op dinsdag 14 november reisden de lector-vroedvrouwen Yvonne Fontein-Kuypers en Vanessa De Bock naar ‘one of the most exciting cities in the world: London’. Op het programma stonden overleg en networking met onze Britse en Europese collega’s uit verloskundig onderwijs en onderzoek. Een toekomstige samenwerking met professor Christine Mc Court en vroedvrouw-landgenote Ellen Thaels binnen het onderzoekscentrum van de City University of London kreeg hierdoor vorm.
Aanstaande kwetsbare ouders oplossingen bieden is essentieel in de bestrijding van kinderarmoede. Vanuit deze insteek trokken twee lector-onderzoekers, Britt Dehertogh (Sociaal Werk) en Luka Van Leugenhaege (Vroedkunde), van de AP Hogeschool naar de Netwerkdag “Kinderarmoede”.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de opleiding vroedkunde een sportdag ter bevordering van de sociale en academische integratie van studenten en docenten.
Naar goede gewoonte sloten ook dit jaar de studenten vroedkunde hun studiecarrière af met hun portfolioassessment. De studenten verbeelden hun persoonlijke en professionele competentiegroei op een visuele manier. Ze zijn hierin zeer vindingrijk! Dit jaar werd bijvoorbeeld een ‘vroedvrouw geboren’, kregen we een ‘vlaggenlijn’ van de 8 competenties waarin de ene competentie er duidelijk scherper uitsteekt dan de andere en toosten we op een geslaagd Portugees avontuur. 
De lectoren Vroedkunde zijn op hun jaarlijkse uitwisseling met hun partners in Italië weer volop aan de slag. Ze leren de Italiaanse studenten om hoogrisico verloskunde in te schatten en uit te voeren! Met behulp van creatieve lesmethodieken en onze fantomen (en de nodige dosis podiumkunsten) is het leerrendement van zowel de toekomstige Italiaanse studenten alsook van onze eigen collega's weer enorm gestegen. Van internationaliseren kan je leren!
Het was weer dat moment van het jaar: de nieuwe lichting combi-studenten was op bezoek. Ze hebben de eerste stappen van het combi-traject uitprobeerd op Campus Spoor Noord. 
Brigitte Bernaerts, lector Vroedkunde en medewerker van het info- en begeleidingscentrum nova vida verzorgde op 5 mei, de internationale dag van de vroedvrouw, een workshop aan vroedvrouwen over de rol van de vroedvrouw binnen de menopauzeperiode.
Oud-studente Naomi Castenmiller-Meesters heeft de Leo Bossaert-prijs voor meest verdienstelijke student aan de masteropleiding Verpleegkunde en Vroedkunde gewonnen.Naomi studeerde in 2012 af als vroedvrouw aan de toenmalige Artesis Hogeschool Antwerpen. Zij combineerde deze opleiding met de opleiding verpleegkunde aan de Univeristy of Applied Sciences te Vlissingen. Zo behaalde zij in 2013 haar tweede diploma als verpleegkundige.
Brigitte Bernaerts, lector Vroedkunde aan de AP Hogeschool, behaalde dit jaar het postgraduaat Menopauzeconsulente.
Studenten vroedkunde hebben heel wat vaardigheden onder de knie te krijgen alvorens ze kunnen afstuderen en hechten is er één van.

Pagina's