U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Postgraduaat Supervisie, Intervisie, Coaching (SIC)

In opleidingen en organisaties is bijdragen aan de cultuur van levenslang leren een belangrijk middel en tegelijk een prioritaire noodzakelijke doelstelling. Het postgraduaat SIC (Supervisie, Intervisie, Coaching) bestaat uit twee op elkaar volgende leertrajecten. Na het afronden van beide leertrajecten ontvangen de deelnemers een getuigschrift van ‘Postgraduaat begeleidingskunde’.

In het postgraduaat SIC leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van zelfsturing en -reflectie met het oog op een toename van de professionele deskundigheid op het vlak van het begeleiding van studenten in opleiding en aan professionals. We bieden inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij de ontwikkeling van dit groei- en reflectieproces.

We starten met de inzichten van de positieve psychologie als uitgangspunt en vertrekken van de hypothese dat activiteiten en gedragingen van mensen gericht zijn op groei en integratie. Deze achterliggende visie concretiseren we in een waarderende en oplossingsgerichte aanpak waarbij we uitgaan van de krachten van mensen en waarbij we het ‘probleem’ niet noodzakelijk als ingang willen hanteren.

We focussen zowel inhoudelijk als procesmatig op de methodologische aspecten van zowel Supervisie, Intervisie als Coaching. 

Competenties

In het postgraduaat SIC werken we aan volgende competenties:

1. De reflectieve begeleider kan de samenwerking met supervisant(en) op een productieve wijze vormgeven.
2. De reflectieve begeleider kan de diversiteit van supervisanten op een constructieve wijze hanteren.
3. De reflectieve begeleider kan de verschillende fasen in het begeleidingstraject herkennen en hanteren.
4. De reflectieve begeleider kan een krachtige leeromgeving scheppen.
5. De reflectieve begeleider kan de inbreng van een supervisant tot een supervisievraag ontwikkelen, vasthouden en begrenzen.
6. De reflectieve begeleider kan verschillende begeleidingsvormen ( intervisie, supervisie, therapie, coaching, werkbegeleiding ) onderscheiden.
7. De reflectieve begeleider kan de werkcontext, supervisiecontext en andere relevante contexten hanteren.
8. De reflectieve begeleider kan het eigen handelen als supervisor expliciteren en verantwoorden (schriftelijk en mondeling).
9. De reflectieve begeleider kan zelfstandig de eigen professionele ontwikkeling als  reflectieve begeleider vormgeven. 

Inhoud leertraject 1

Opleidingsonderdeel  1: Fundamentele kaders ( 3 ECTS)

 • Belangrijke uitgangspunten
 • Socialisatie
 • Intervisie - coaching
 • Narratieve begeleiding

Opleidingsonderdeel  2: Leersupervisie (5 ECTS)

 • 10 sessies Leersupervisie

Leersupervisie is gericht op het leren superviseren en geven van coaching. Zelfstandig kunnen, organiseren, uitvoeren en evalueren van supervisie en coaching is het hoofddoel. Evenals bij ´gewone´ supervisie en coaching is er sprake van een pendelbeweging tussen de werksituatie (het superviseren van supervisanten of het geven van coaching) en de leersituatie (leersupervisie).

Het is daarom belangrijk dat de deelnemer aan de leersupervisie zelf supervisie en/of coaching geeft. 

Inhoud leertraject 2

Opleidingsonderdeel  3: Verdiepende kaders (3 ECTS)

 • TGI / waarderend waarnemen
 • Evaluatie
 • Veranderingsmanagement
 • Kernkwadranten, NLP, PRI (past reality integration)

Opleidingsonderdeel  4: Leersupervisie (5 ECTS)

 • 10 sessies Leersupervisie

Leersupervisie is gericht op het leren superviseren en geven van coaching. Zelfstandig kunnen, organiseren, uitvoeren en evalueren van supervisie en coaching is het hoofddoel. Evenals bij ´gewone´ supervisie en coaching is er sprake van een pendelbeweging tussen de werksituatie (het superviseren van supervisanten of het geven van coaching) en de leersituatie (leersupervisie).

Opleidingsonderdeel  5: Afstudeerwerk (4 ECTS)

 • In een reflectiewerkstuk staat de student stil bij de eigen ontwikkeling  tot reflectief begeleider.

Om de praktijkgerichtheid en de interactiemogelijkheden te  garanderen beperken we de grootte van de groep (theoretische input) tot 12 deelnemers.

De leersupervisiegroepen bestaan uit 4 à 5 deelnemers en worden begeleid door een ervaren senior-supervisor. 

Doelgroep

 • Iedereen die beschikt over een bachelor- of masterdiploma.
  Personen met een bachelor- of masterdiploma kunnen een postgraduaatopleiding volgen en het getuigschrift behalen.
  Voor personen zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. De kandidaten krijgen een attest afgeleverd na het voltooien van de opleiding.
 • Iedereen die beroepsmatig (onderwijs, hulpverlening) SIC hanteert als werkvorm.
 • Iedereen die stappen wil zetten in de ontwikkeling van reflectie.
 • Iedereen die op een waarderende en oplossingsgerichte wijze ontwikkeling wil leren stimuleren.
 • Leertraject 2 is toegankelijk voor iedereen die leetraject 1 achter de rug heeft.

Praktische informatie

Data
Lesdata SIC 1

06-10-2017Kaders
27-10-2017SOS 1
17-11-2017Coaching
01-12-2017SOS 2
15-12-2017SOS 3
19-01-2018

SOS 4

09-02-2018SOS 5
02-03-2018SOS 6
09-03-2018Extra
16-03-2018Socialisatie
30-03-2018SOS 7
20-04-2018Narratieve begeleiding
04-05-2018SOS 8
25-05-2018SOS 9
08-06-2018SOS 10


Lesdata SIC 2

29-09-2017

Coaching/Intervisie

13-10-2017

SOS 1

10-11-2017

SOS 2
24-11-2017SOS 3
08-12-2017SOS 4
22-12-2017SOS 5
19-01-2018TGI
26-01-2018SOS 6
23-02-2018SOS 7
09-03-2018Extra
23-03-2018SOS 8
27-04-2018Veranderingsmanagement
04-05-2018Extra
18-05-2018KK/NL/PRI
01-06-2018SOS 9
22-06-2018SOS 10

 

Prijs

SIC - leetraject 1: €1250,00
SIC - leetraject 2: €1250,00

Docenten

Aad Kok
Master Begeleidingskunde bij Bert Coenen, supervisoren opleiding bij Frans Siegers.
Geregistreerd bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) als coach, supervisor en leersupervisor. Interne coach ben bij Avans Hogeschool voor medewerkers. Supervisor aan de academie voor sociale studies te Breda aan studenten Social Work en leersupervisor aan supervisoren in opleiding in Nederland.
Lector, seniorsupervisor Opleiding Begeleider in de Reflectieve Leermethode(S), Plantijn Hogeschool, 2005.

Erwin Vermesen
Zelfstandig trainer en zaakvoeder van Peer mediation sinds 2001. TGI  gecertificeerd, docent in de opleiding ‘Leidinggeven voor teamverantwoordelijken’ (AP hogeschool), systeem coach, familieopstellingen, kinderen- en jongeren coach via Open Mind. Actief in het onderwijs en de zorgsector via vzw Vorm, ZorgSaam en diverse navormingscentra (Pedic, Eeckhoutcentrum, Thomas More) trainer stopzetten agressie via Icoba. 

Brunhilde Borms
Licentiaat in de criminologische wetenschappen, Universiteit Gent, 1996, Opleiding Supervisie en intervisie, Vlaamse vereniging voor supervisie, Antwerpen, 2002-2004 (2-jarige opleiding)
Gegradueerde in de orthopedagogie, Scola Paramedicorum Antwerpen, 1992.
Adviseur Organisatieontwikkeling bij de  Vlaamse overheid, Departement Bestuurszaken, Agentschap voor overheidspersoneel, 2008 tot heden. Verantwoordelijk voor projectmatige managementondersteuning, uitwerken, implementeren en uitdragen van thema loopbaanontwikkeling, talentmanagement, competentiemanagement, prestatiemanagement en verandermanagement onder andere via opstarten van lerende netwerken, geven van lezingen en workshops en ontwikkelen van tools (loopbaanwerkboek, talentwerkboek, wegwijzer solliciteren, www.vlaanderen.be/loopbaanontwikkeling ).

Deelnemers
Om de praktijkgerichtheid en de interactiemogelijkheden te garanderen beperken we de grootte van de groep voor het theoretische luik tot 12 deelnemers. De sessies Leersupervisie bestaan uit vier of vijf deelnemers en worden begeleid door een ervaren senior-supervisor. 

Deelcertificaat
Iedereen die deelneemt aan de sessies Leersupervisie krijgt bij een voldoende beoordeling een getekend certificaat. Dit certificaat wordt erkend door de Landelijke Vereniging Voor Supervisie en Coaching in Nederland (LVSC). Hierdoor wordt deze leersupervisie als opleidingsonderdeel erkend voor de registratie als supervisor bij de LVSC. Voor meer informatie: zie http://lvsc.eu.

Deelnemers
Per leertraject: minimum 6, maximum 12.

Betaald educatief verlof 
Het postgraduaat SIC kreeg een erkenning voor betaald educatief verlof. Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon.

Inschrijven
Personen met een bachelor- of masterdiploma kunnen zich hier inschrijven.
Personen zonder bachelor- of masterdiploma kunnen zich hier inschrijven.

Locatie
AP Hogeschool Antwerpen
Campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Contact
Wim Stinkens, coördinator
T +32 3 220 55 04
F +32 3 220 55 19
G +32 486 67 48 55
Wim.stinkens@ap.be