U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Diabeteseducator

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen departement Gezondheid en Welzijn organiseert samen met hogeschool Thomas More, Campus Lier, deze opleiding die 20 studiepunten omvat.

Doel en situering
Doelgroep
Curriculum
Locatie
Lesdata
Inschrijvingsgeld
Inschrijving
Annulering
Info en contact

Doel en Situering
Het aantal mensen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe, onder meer ten gevolge van de veroudering van de bevolking, de Westerse levensstijl en de toename van obesitas. Bijgevolg worden een grote groep zorgverleners, zowel intra- als extramuraal, geconfronteerd met deze problematiek. De oprichting van de zorgtrajecten voor type 2 diabetespatiënten in eerste lijn (2009), bracht heel wat veranderingen met zich mee in de diabeteszorg. De diabeteseducator heeft nu een grote verantwoordelijkheid in de thuiszorg. Ook het invoeren van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie (2012) bewijst dat hoogopgeleide zorgverleners onmisbaar zijn in de tweede lijn.

Het leveren van kwalitatief goede diabeteszorg vraagt specifieke deskundigheid en bekwaamheden van de zorgverlener.

Tijdens de opleiding ‘Diabeteseducator’ wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theoretische kennis zal de aandacht voornamelijk gaan naar de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties. Na het volgen van de opleiding kan de cursist met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten hoog kwalitatieve diabeteszorg verlenen in eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. De opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV.

Met het getuigschrift diabeteseducator kan een specifiek registratienummer inzake zorgtrajecten voor diabetespatiënten aangevraagd worden. Verpleegkundigen die met succes de volledige opleiding afgewerkt hebben kunnen de erkenning aanvragen ‘bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie'.

De navorming ‘Referentieverpleegkundige Diabeteszorg’ is een onderdeel van de opleiding ‘diabeteseducator’. Een referentieverpleegkundige in de diabeteszorg is een verpleegkundige die in het kader van de reguliere beroepsuitoefening een bijkomende opleiding heeft gevolgd van ten minste 40 u in de diabeteszorg. Ook deze opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV.

Doelgroep
Bachelors verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesisten, diëtisten, podologen die zich verder willen bekwamen in de diabeteszorg zijn welkom. Zij ontvangen het getuigschrift ‘Diabeteseducator’. Gegradueerde (HBO5) verpleegkundigen kunnen eveneens deelnemen en ontvangen een certificaat.

Referentieverpleegkunde Diabeteszorg:
Voor deze opleiding zijn verpleegkundigen welkom. Zij ontvangen een attest van 'Referentieverpleegkundige Diabeteszorg’

Curriculum

curriculum diabeteseducator

Locatie
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Thomas More Campus Lier

Lesdata
Het postgraduaat omvat:
- 19 lesdagen (van 8u30 tot max. 17u30), telkens op vrijdag

Lesdagen in 2017: 29/9-6/10-13/10-20/10-27/10-10/11-17/11-24/11-1/12-8/12-15/12
Lesdagen in 2018: 12/1-19/1-26/1-2/2-9/2-23/2-2/3-9/3-16/3-(23/3-20/4 reservedagen)

Schriftelijk examen: 25/5/2018

- 40 uren stage (32u in tweede lijn, 4 uren in eerste lijn en 4 uren patiëntgerichte initiatieven). Cursisten kunnen hun stageplaats kiezen.

De navorming referentieverpleegkundige diabeteszorg omvat 42 uren theorie, telkens op vrijdag, verspreid tussen 29/09/17 en 16/03/18.

Inschrijvingsgeld
Voor het postgraduaat Diabeteseducator bedraagt het inschrijvingsgeld 880 euro. Voor de navorming Referentieverpleegkunde Diabeteszorg bedraagt het inschrijvingsgeld 480 euro, inclusief cursusgeld.

Inschrijving
Inschrijven voor het Postgraduaat Diabeteseducator gebeurt op twee manieren, afhankelijk van je vooropleiding:

Inschrijven voor de navorming Referentievpk Diabeteszorg gebeurt onafhankelijk van de vooropleiding via
www.thomasmore.be/referentieverpleegkundige-diabeteszorg.

Annulering
Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Nadien blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van deelnemer is mogelijk mits voorafgaande verwittiging. De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.

Info en Contact
Bénédicte Matthyssen
AP Hogeschool Antwerpen
Departement Gezondheid en Welzijn
E benedicte.matthyssen@ap.be
T 32 (0)3 220 54 70
W www.ap.be/postgraduaat-diabeteseducator
www.ap.be/diabeteszorg

Kristien Lippens
Thomas More - Campus Lier
E kristien.lippens@thomasmore.be
T 32 (0)14 56 44 50