U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Vrije tijd? Iedereen speelt mee!

Na een dag studeren of werken baantjes trekken in het zwembad, naar het jeugdhuis trekken of je creatief uitleven in de les pottenbakken … De invulling van onze vrije tijd verschilt heel sterk van persoon tot persoon, maar we hebben allemaal nood aan een goede vrijetijdsbesteding. Ook kinderen en jongeren met een beperking en kinderen en jongeren die in een voorziening verblijven ervaren diezelfde nood. 

Onderzoekers van AP hogeschool brachten het vrijetijdsaanbod en de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een beperking in kaart. Ze deden dit in opdracht van de Vlaamse overheid, Afdeling Jeugd, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

De onderzoekers gingen letterlijk aan tafel zitten met kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders en vroegen hen welke activiteiten ze doen in hun vrije tijd, hoe ze die beleven, waarom ze wel of niet deelnemen aan bepaalde activiteiten, … Vrijetijds- en jeugdwerkbegeleiders vulden een vragenlijst in en namen deel aan groepsgesprekken. 

Beno Schraepen, onderzoeker en lector aan de opleiding Orthopedagogie: "De resultaten tonen een kloof tussen de wens van deze kinderen en jongeren en het aanbod. In Vlaanderen is er een vrijetijdsaanbod voor jongeren dat in principe wel toegankelijk is voor jongeren met een beperking, maar ze vinden de weg niet, ze herkennen zich te weinig in het aanbod." Jongeren met een beperking die wel deelnemen aan het algemene jeugdwerkaanbod, vinden er vrije ruimte om te experimenteren, zich te emanciperen en te oefenen in democratische waarden.

Wil je de resultaten van dit onderzoek bekijken? Je kan het onderzoeksrapport hier downloaden.

Op 19 december stellen de afdeling Jeugd van de Vlaamse Overheid en onderzoekers van AP Hogeschool de resultaten voor van een nieuw onderzoek naar de vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen. Dat onderzoek peilt naar de ervaringen met vrije tijd van kinderen en jongeren die in een voorziening verblijven. Kunnen zij een passend vrijetijdsaanbod vinden en welke rol speelt het bestaande jeugdwerkaanbod daarin? Meer informatie over deze studiedag vind je via deze link.