U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Verpleegkunde van 3 naar 4 jaar

De Vlaamse regering besliste om de studieduur van de bacheloropleiding Verpleegkunde vanaf academiejaar 2016-2017 uit te breiden van 3 naar 4 jaar. De studenten die in 2015 startten, verandert de opleiding niet. Zij studeren na 3 jaar af als verpleegkundige.

Meer stage-uren

Vanaf 2016-2017 telt de opleiding Verpleegkunde 240 i.p.v. 180 studiepunten. De stageperiode wordt uitgebreid met 900 uren of 24 weken. De vernieuwing wordt ook aangegrepen om de opleiding inhoudelijk verder te versterken.

Het is de bedoeling dat de studenten in de eindfase van de nieuwe opleiding al deeltijds aan de slag gaan binnen de zorgsector als verpleegkundige in opleiding. Daarvoor wordt een nieuw concept gelanceerd : de contractstage, gebaseerd op een overeenkomst tussen de student, de werkplek en de hogeschool. Het gaat om een vorm van ‘stage plus’ waarbij studenten als ‘verpleegkundige in opleiding’ meewerken in ziekenhuizen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg enz. Tegelijkertijd zullen ze nog verder opleiding krijgen door de hogeschool. Zo vermijd je dat door de langere studieduur een jaar lang geen verpleegkundigen naar de werkvloer uitstromen.

Waarom deze verandering?

Studenten zullen hierdoor beter voorbereid zijn op de complexe context waarin verpleegkundigen tewerkgesteld zijn.

Bovendien zullen pas afgestudeerde verpleegkundigen minder nood hebben aan vervolgopleidingen. Ongeveer 4 op de 10 van de verpleegkundigen volgt nu een extra bachelor-na-bacheloropleiding (banaba) van 60 studiepunten met het oog op specialisatie. Wanneer de basisopleiding uitbreidt, zal het mogelijk zijn om een deel van de verdieping die nu gerealiseerd wordt in die banaba’s te veralgemenen en in te bedden binnen de generieke vierjarige opleiding zelf. Dat kan gebeuren via de uitgebreide stage, de focus van de bachelorproef en een aanbod van keuzevakken. De nood aan vervolgopleidingen via de banaba’s wordt op die manier afgebouwd.

Het komende jaar zal AP Hogeschool samen met de partners in het werkveld en ons internationaal netwerk het nieuwe curriculum optimaal uitbouwen. 

Meer info

De bacheloropleiding Verpleegkunde van AP Hogeschool is er alvast klaar voor.

Met vragen kan je terecht bij Eva Van der Linden, opleidingshoofd Verpleegkunde:
eva.vanderlinden@ap.be

Handige info: 4-jarige bachelor Verpleegkunde