U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Studenten en senioren in dialoog

Wat als een student en een oudere in dialoog gaan? Kunnen zij elkaars leefwereld wel begrijpen? Of zorgt het generatieverschil voor een te grote kloof? 250 studenten Orthopedagogie aan de AP Hogeschool namen gisteren de proef op de som.De intergenerationele activiteit was echt een groot succes. Zowel ouderen als jongeren vertelden dat ze het inspirerend vonden.

“Studenten hebben vaak een vertekend beeld van ouderen. Ze denken dat iedereen zwaar zorgbehoevend is”, zegt lector Maite Mallentjer. “Door tijd voor elkaar te nemen en van gedachten te wisselen worden deze clichés beetje bij beetje ontkracht”. IJsbreker voor het gesprek tussen jong en oud is de vertoning van tOLD, een documentaire over ouderen die thuis willen wonen. De soms aangrijpende getuigenissen zullen een boeiend uitgangspunt vormen om de dialoog op gang te brengen. Zo volgden de documentairemakers een Armeens koppel dat vertelt over de verschillen tussen ouder worden in Antwerpen en in hun thuisland. Aan de hand van kaartjes met opvallende uitspraken uit de film gaan de studenten en de 55+’ers de confrontatie aan.