U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Stage-evaluaties op Vlaams niveau

Samen met haar collega’s uit andere Vlaamse hogescholen buigt Eveline Mestdagh, opleidingshoofd Vroedkunde (foto), zich over de ontwikkeling van een nieuw instrument om stages te evalueren. Dankzij dit systeem zullen alle vroedkundestudenten in heel Vlaanderen op dezelfde manier geëvalueerd worden.

Ondersteuning voor stagebegeleiders

Eveline Mestdagh: “Door op Vlaams niveau een kwalitatief en wetenschappelijk onderbouwd evaluatie-instrument te ontwikkelen, kunnen we de stageverlenende organisaties beter ondersteunen. Op dit moment houdt elke opleiding nog vast aan haar eigen evaluatie-instrument. Dat is moeilijk werken voor stagebegeleiders. Zij begeleiden soms studenten uit 4 verschillende hogescholen en evalueren deze studenten op een andere manier. Daar willen we wat aan doen. In september 2016 moet de tool klaar zijn.”

Dankzij het nieuwe evaluatie-instrument krijgen de organisaties waar studenten stage lopen een betere kijk op de verwachtingen van de opleidingen en de steeds evoluerende competentieprofielen. Bovendien biedt het instrument ook de mogelijkheid om gemakkelijker data te verzamelen, analyses te maken over de competenties van student-vroedvrouwen en deze op Vlaams niveau te vergelijken.

Vlaamse opleidingen werken samen

Mestdagh is voorzitter van de werkgroep Opleiding van de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV). De voorbij jaren werkte ze samen met de opleidingshoofden uit andere hogescholen aan een sterk opleidingsprofiel voor de bachelor Vroedkunde.

Door trends en vernieuwingen op te volgen en uit te wisselen, stemmen de Vlaamse opleidingshoofden hun curriculum af op het werkveld en op de maatschappelijke tendensen die zich in Vlaanderen, België en Europa afspelen. Zo kunnen ze een kwalitatieve opleidingsaanpak blijven garanderen. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het wetenschappelijk onderzoek van gedoctoreerde collega-vroedvrouwen. Mieke Embo, opleidingshoofd Vroedkunde aan de Arteveldehogeschool, deed bijvoorbeeld onderzoek naar het Integrated Workplace Learning Model of werkplekleren.

De werkgroep zit niet stil. Eveline Mestdagh:

“De voorbije twee jaar schreven we samen het nieuw leerresultatenkader, een gezamenlijk Vlaams opleidingsprofiel én een nieuw federaal beroepsprofiel. Op basis hiervan werken we nu een gezamenlijk evaluatie-instrument voor stages uit.”

Lees meer over de bachelor Vroedkunde.

Tags: