U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Goede punten voor opleiding Vroedkunde

De bacheloropleiding Vroedkunde van AP kreeg een goed visitatierapport. Uit het onderzoek komt naar voren dat onze opleiding uitblinkt in de persoonlijke en kritische ontwikkeling van toekomstige vroedvrouwen.

 

Op woensdag 22 januari 2014 ontving onze hogeschool het visitatierapport van de opleiding Vroedkunde. In het rapport lezen we dat de commissie lovend is over de kritische reflectie en communicatieve vaardigheden van onze studenten. De persoonlijke ontwikkeling van onze studenten via intensieve studieloopbaancoaching en dagelijkse werkbegeleiding tijdens stages vindt de commissie een grote troef van onze opleiding. Deze werkbegeleiding is uniek in Vlaanderen.

Leerwerkplekken scoren goed

De leerwerkplekken vroedkunde zijn volgens de commissie een waardevol concept. Ze geven de studenten een goed beeld van wat het werkveld inhoudt.

Op hun leerwerkplek staan studenten in voor de verzorging van de cliënten en het opvolgen van labo-aanvragen. Ze communiceren rechtstreeks met de betrokken artsen, regelen het ontslag en voeren ook het ontslaggesprek. Kortom, ze worden betrokken bij alles wat komt kijken bij het werk van een vroedvrouw.

Info- en begeleidingscentrum Nova Vida grote troef

Ook de realistische visie van AP op internationalisering wordt enorm gewaardeerd omdat deze visie opnieuw vertrekt vanuit de persoonlijke ontwikkeling van de student. AP pakt ook uit met Nova Vida, een uniek geboorthehuis naast de campus waar studenten onder begeleiding van lesgevers met echte cliënten aan de slag kunnen.

Over de visitatieprocedure

Hogeschoolopleidingen krijgen een doorlichting via het systeem van visitaties. Een visitatie gaat als volgt:

De opleiding schrijft een zelfevaluatierapport. Op basis van dit rapport voert een commissie van professionals, onderwijskundigen en studenten gesprekken met de medewerkers en studenten van de opleiding. Hun bezoek aan de opleiding duurt anderhalve dag. Op het einde van het bezoek, schrijft de commissie haar oordeel neer in een visitatierapport dat aan de opleiding wordt overhandigd. Met een positief eindresultaat kan de opleiding een accreditatie aanvragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag en krijgt ze groen licht van de Vlaamse Regering.

Meer info
Bacheloropleiding Vroedkunde