U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Ergotherapie in Kinshasa

Op 9 december 2012 vertrokken oud-studente Inge Mees, ergotherapeute in Revarte en Inge van Eupen, praktijklector ergotherapie voor een tiendaagse missie naar het Centre de Reéducation pour Handicapés Physiques (CRHP) Kinshasa.

De missie kadert in een samenwerkingsproject tussen Stad Antwerpen (dienst ontwikkelingssamenwerking) en het International Youth Association for development (IYAD Congolese vereniging), Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (departement gezondheid en welzijn), Karel de Grote Hogeschool (opleiding verpleegkunde), Lessius Hogeschool (opleiding logopedie), AZ Monica, Revalidatieziekenhuis Revarte en het Instituut voor tropische geneeskunde met als doel assistentie te verlenen aan het Centre de Rééducation pour Handicapés Physiques (CRHP) in Kinshasa (Congo) bij de uitbouw van een multidisciplinair team voor de behandeling van CVA-patiënten.

In Congo bestaat (nog) geen opleiding ergotherapie en slechts hier en daar in het land werken ergotherapeuten. Een ontbrekend beroep dus binnen het multidisciplinair team. Doel was om ergotherapie beter bekend te maken, de basisbeginselen over te brengen en zowel therapiemateriaal als hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Daarvoor werd er een symposium georganiseerd en enkele plaatselijke mensen opgeleid. Dat ging niet ongemerkt voorbij aan de lokale pers.

Ergotherapie is op de kaart gezet maar er is nog veel werk aan de winkel om een stevige multidisciplinaire behandeling van CVA-patiënten op te zetten. Verdere ondersteuning is zeker nodig. AP/ergotherapie zoekt uit hoe en wanneer we dit kunnen doen. Dat gebeurt zeker en vast met de partners die met dit unieke project betrokken zijn. We kijken ook na waar en hoe studenten ergotherapie in het CRHP eindwerken en stages kunnen realiseren.

Het bezoek bood een uniek perspectief op de Congolese situatie en was een unieke ervaring. Het ontbreekt zeker niet aan goede wil. We houden contact en werken verder aan een betere gezondheidszorg.