U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Radioprotectie

Deze opleiding is een organisatie van AP Hogeschool Antwerpen en Karel de Grote-Hogeschool.

Het KB van 20/07/2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 30/08/2001.

In dit Koninklijk Besluit staat dat de werkgever op vraag van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANc) voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen een getuigschrift kan voorleggen waarin vermeld wordt dat de werknemer een gepaste opleiding heeft gevolgd en hierin geslaagd was.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen, alsook voor de laatstejaarsstudenten Verpleegkunde.

Inhoud

Fysische grondslagen radioprotectie
Straling, interactie met de materie, eenheden.

Wetgeving
Normering: waarom en hoe, volgens Europese richtlijnen, volgens Belgische wetgeving, bevolkingsonderzoeken.

Medische gevolgen
Inleiding tot celbiologie, stralingsbiologie, medische gevolgen voor patiënt en personeel.

Stralingsbescherming
Patiënten, kinderen, personeel.

Dosimetrie
Van patiënten en personeel.

Aangewende technieken
Conventionele RX en ct, interventionele RX, digitale beeldvorming.

Kwaliteitsborgingsprogramma’s
Procedures inzake kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen, per aangewende technologie, voor patiënt en personeel, volgens de verschillende wetgevingen.

Practicum
Geïntegreerde werkstage, presentatie probleemoplossend verslag.

Contacturen

Fysische grondslagen4
Wetgeving4
Medische gevolgen6
Radioprotectie4
Dosimetrie4
Aangewende technieken2
Kwaliteitsborgingsprogramma's8
Begeleiding practicumwerk4
Practicum14
TOTAAL50


Praktische informatie

Lesdagen

Radiotherapie*
De lessen gaan steeds door op donderdag van 13u tot 17u. De concrete lesdata vindt u hieronder.

16-11-2017
23-11-2017
30-11-2017
07-12-2017
14-12-2017
21-12-2017
25-01-2018
01-02-2018
08-02-2018
22-02-2018Examen Practicum groep 1
01-03-2018Examen Practicum groep 2
08-03-2018Kenniscontrole en feedback praktijkexamen

*Opgelet:Als het minimum van 25 studenten niet wordt gehaald, wordt de opleiding niet gestart. 

Prijs
Het studiegeld voor de navorming Radioprotectie bedraagt €325,00.
PowerPointpresentaties en eventuele cursussen worden doorgestuurd via mail.
Het verschuldigde bedrag kan u storten na ontvangst van de factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief.
Radioprotectie komt in aanmerking voor educatief verlof.

Inschrijving
Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier.
Navorming Radioprotectie: kies voor code 1705. Uiterste inschrijvingsdatum: 06/11/2017.
De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.

Locatie
Radioprotectie:
AP Hogeschool Antwerpen
Departement Gezondheid en Welzijn
Campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Contact
Coördinatie: diane.hoornaert@ap.be
Secretariaat: permanentevorming.gw@ap.be
T 03 220 54 70