U bent hier

Sociaal Werk

Inschrijven

Om je in te schrijven voor de opleiding Sociaal Werk registreer je je online op inschrijven.ap.be. Dat kan vanaf 10 maart 2018. Vanaf 27 juni 2018

Campus Spoor Noord| Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen

Inschrijvingsperiode

Vanaf 10 maart 2018 kan je je inschrijven. Dat doe je door je online te registreren op inschrijven.ap.be. Na je online registratie krijg je een mail van het studentensecretariaat om je afspraak in te plannen en kom je langs op het studentensecretariaat om je inschrijving te vervolledigen. 

Welke documenten breng je mee

De volgende documenten heb je zeker nodig wanneer je je definitief komt inschrijven:

 • Een kopie van je diploma secundair onderwijs
 • Je identiteitskaart
 • Als je in 2017-2018 recht had op een beurs: een document om dit te bewijzen

Bij je definitieve inschrijving zal je ook meteen de betaling van de studiekosten met Bancontact (niet met VISA) in orde moeten brengen. 

Is het moeilijk om het studiegeld en de opleidingsgebonden kosten (in één keer) te betalen, dan neem je op voorhand contact op met de sociale dienst van STUVO AP. Je kan met hen de financiering van je studies bespreken. Zij kunnen je o.a. informatie geven over een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap (en de bijhorende korting op het studiegeld). Afhankelijk van je situatie kan je een beroep doen op een voorschot op die studietoelage, een lening studiegeld of financiële ondersteuning.

Wanneer een van de volgende situaties voor jou van toepassing is, neem je best eerst contact op met het studentensecretariaat van jouw opleiding. Daar kan men je vertellen welke extra documenten je moet voorzien of welke extra stappen je moet ondernemen.

 • Je wilt vrijstellingen aanvragen.
 • Je wilt je inschrijven voor een individueel traject
 • Je wenst gebruik te maken van bijzondere faciliteiten omdat je studie met werk en/of gezin combineert, topsporter of cultuurbeoefenaar bent, een functiebeperking hebt of kampt met een ernstig medisch of psychisch probleem.
 • Je hebt een buitenlands diploma.
 • Je hebt geen diploma van het secundair onderwijs.
 • Je hebt al eerder hoger onderwijs gevolgd en je hebt niet voldoende leerkrediet.
 • Je bent niet Nederlandstalig en je hebt niet minstens één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs of 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs met succes voltooid. In dat geval moet je slagen voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen.
 • Je hebt niet de Belgische nationaliteit.
 • Je wilt je inschrijven na 14 oktober 2018 voor academiejaar 2018-2019.