U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Social Practice LAB - Ortho en Sociaal Werk AP

dinsdag, 28 november, 2017 -
08:45 tot 17:00
Departement Gezondheid en Welzijn
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

De opleidingen Orthopedagogie en Sociaal Werk organiseren op dinsdag 28 november 2017 de tweede editie van Social Practice LaB. Een event met lezingen, debatten, workshops … voor het sociaal-agogisch werkveld, alumni, studenten en medewerkers van beide opleidingen.

Social Practice LaB/P is een event waar het sociaal-agogisch werkveld, alumni, studenten en medewerkers van beide opleidingen elkaar ontmoeten. Een platform waar organisaties hun innoverende, spraakmakende of motiverende initiatieven voorstellen, waar ruimte is voor kritische reflectie op actuele tendensen in de hulpverlening, waar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek een plaats krijgt, waar stakeholders van beide opleidingen kunnen netwerken…

In het gevarieerde aanbod van Social Practice LaB/P 2017 vind je een veertigtal workshops, lezingen, presentaties, debatten… die een groot deel van het sociaal-agogisch werkveld bestrijken.

Dit alles aan de hand van drie platformen:
• JONGE WOLVEN
Studenten, net afgestudeerde alumni of jonge beroepskrachten presenteren hun eindwerk, project, …

• VINGER AAN DE POLS
Een platform voor al het innoverende, boeiende, spraakmakende, nieuwe, creatieve… dat leeft binnen het sociaal-agogisch werk.

• PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Aan de hand van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de AP Hogeschool gaan onderzoekers, veldwerkers en studenten met elkaar in interactie.

Programma

Programma Social Practice Lab

• JONGE WOLVEN (GROEN)
Titel: Lego® Serious Play®: ‘hands-on minds-on’ werken in het sociaal-agogisch werkveld
Vorm: Workshop
Duur: 3u per sessie
Inhoud: Deze workshop neemt je mee in de wereld van Lego® Serious Play®, een krachtige en vooral leuke methode om als individu, team of organisatie te groeien. We maken kennis met de methode en passen deze meteen toe op thema’s die relevant zijn binnen het sociaal-agogisch werkveld (empowerment, diversiteit, empathie…). 
Spreker: Gorrebeeck Melina - Zaakvoerder The Mind Academy 
Max aantal deelnemers: 15

Titel: Projectwerk: Huistaakbegeleiding voor kansarme gezinnen
Vorm: Infosessie projectwerk & toelichting project huistaakbegeleiding met praktische aanvulling (vrijwillige) huistaakbegeleider
Duur: +- 1 uur
Inhoud:  Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen kansen op een betere toekomst te bieden. Soms is de kloof tussen het thuis- en schoolmilieu te groot, en hebben kinderen een extra zetje nodig. Via laagdrempelige huistaakbegeleiding, wil het OCMW Stabroek, in nauwe samenwerking met ouders, school en andere actoren, (kans)arme kinderen en hun ouders versterken en helpen participeren aan de samenleving.
Spreker: Van Steenvoort Niels - projectcoördinator OCMW Schoten
Max aantal deelnemers: 25

Titel: International Social Work: building bridges, breaking borders. 
Vorm: Workshop aangeboden door de (internationale) studenten van het vak INTERNATIONAL SOCIAL WORK: PERSPECTIVES ON EUROPE  (AP-SW).
Duur: 45 minuten
Inhoud:  Sociaal werk is een internationaal beroep: sociale problemen stoppen niet aan de grens. In het keuzevak International Social Work verkennen AP-studenten en Erasmusstudenten van onze International Class  'Education and Social Work' actuele uitdagingen voor de sociaalwerkpraktijk vanuit een internationaal perspectief. Resultaat is een workshop die de studenten eerder ook al aanboden op de internationale studentenconferentie van de Haagse Hogeschool. De workshop gaat door in het Engels, maar een basale kennis volstaat.
Spreker: Michel Tirions - lector en onderzoeker SW 
Max aantal deelnemers: 12

Titel: Empowering the Future – Urban Culture & Youth
Vorm:Workshop: korte intro op het project en een smaakmaker
Duur: 45 minuten
Inhoud: Empowering the Future is een database vol inspirerende trainingsmodules ontwikkeld voor professionals die empowerend werken met jongeren. De  ETFU training is online beschikbaar (Engels) en biedt aan de hand van zes 'P's' houvast in het aan de slag gaan met jongeren vanuit een krachtgerichte visie: People, Profession, Practice, Process, Place, Power. ETFU is het resultaat van een intensieve Europese samenwerking getrokken door de opleiding AP sociaal werk. Deelnemers ontvangen de gratis publicatie over het project.
Spreker: Lies Ferny en Els De Ceuster - lectoren SW
Max aantal deelnemers: 12


Titel: Jongvolwassenen binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg: een vergeten groep?!
Vorm: Interactieve lezing
Duur: 45 minuten
Inhoud: Lise Mous studeerde af in juni 2017 als Maatschappelijk assistente richting Maatschappelijk Werk. Als deel van de bacherlorproef schreef ze een eindwerk met als thema jongvolwassen binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Korte inhoud van haar eindwerk: De jongvolwassenheid, een relatief nieuwe periode in het leven van de mens, is een kwetsbare periode waarbij jongeren tegen verschillende veranderingen, drempels in de hulpverlening en obstakels oplopen. Tevens is het een periode met een verhoogd risico op het gebruik van middelen, het stellen van risicovol gedrag, psychische problemen en sociale uitsluiting. Langs de andere kant is het een periode van kansen waarbij jongeren, met de nodige ondersteuning, een geheel nieuwe wending aan hun leven kunnen geven. Het is kortom een groep die zeker aandacht verdient.
Spreker: Mous Lise - afgestudeerde studente SW
Max aantal deelnemers: 20

Titel: Eindwerk: Spreken is zilver. Zwijgen is goud.
Vorm: Interactieve lezing met veel ruimte voor dialoog, waar de praktijkanalyse “bruggen bouwen tussen Antwerpse jeugdwerkorganisaties en de Lokale Politie Antwerpen” uiteengezet zal worden.
Duur: 45 minuten
Inhoud: Yassine Al Marchohi studeerde af in juni 2017 als Maatschappelijk assistente richting Sociaal Cultureel Werk. Als deel van de bacherlorproef schreef hij een eindwerk met als thema “bruggen bouwen tussen Antwerpse jeugdwerkorganisaties en de Lokale Politie Antwerpen”. Korte inhoud van zijn eindwerk: De relatie tussen Antwerpse jongeren en de Lokale Politie Antwerpen is zeer actueel. Borgerhout wordt door het stadsbestuur vanuit een vergrootglas bekeken, wat de spanningen tussen beiden groepen enkel doet toenemen. De lokale politie wil via jeugd- en opbouwwerkers bruggen bouwen met jongeren. Op regelmatige tijden is het de bedoeling dat de politie aanwezig zal zijn in verschillende werkingsgebieden (instuifmomenten, pleintjes, …) van jeugdwerkorganisaties. Wat betekent dit nu voor het jeugdwerk en sociale professionals? 
Spreker: Al Marchohi Yassine - afgestudeerde student SW en opbouwwerker
Max aantal deelnemers: 20

Titel: Eindwerk: Jongerenparticipatie bij Sensoa vzw
Vorm: Lezing
Duur: 45 minuten
Inhoud: "Sarah Van Laerhoven studeerde af in juni 2017 als Maatschappelijk assistente richting Sociaal Cultureel Werk. Als deel van de bacherlorproef schreef ze een eindwerk met als thema Jongerenparticipatie bij Sensoa vzw. Korte inhoud van haar eindwerk:Jongerenparticipatie is niet zo eenvoudig als het lijkt. Ondanks de bewezen relevantie hebben veel organisaties moeite om jongerenparticipatie binnen hun organisatie te implementeren. Sensoa vzw gaat hier op haar eigen manier op in en gebruikt voornamelijk sociale media om haar jongerenparticipatie te organiseren. Een succesvolle formule zo blijkt!"
Spreker: Van Laerhoven Sarah - afgestudeerde studente SW
Max aantal deelnemers: 20

• VINGER AAN DE POLS (GEEL)

Titel: Sociaal Werk: van de klassieke oudheid tot de postmoderne tijd.
Vorm: Lezing
Duur: +/- 1 uur
Inhoud: Sociaal werk is zo oud als de straat. En wellicht nog ouder. Want de Romeinen legden hun eerste heirbaan in 312 v.C. En vóór hen waren de Grieken al vertrouwd met weldoeners en patronage. Dries Claessens, lector Sociaal Werk en redacteur aan de Vlaamse Canon Sociaal Werk, beschrijft in zijn boek 'een' geschiedenis van sociaal werk. Van de antieke tot de postmoderne tijd en van de liefdadigheid van keizer Augustus tot de actieve welvaartsstaat van Frank Vandenbroucke. Geschiedenis biedt een invalshoek om kritisch te kijken naar het hedendaagse sociaal werk. Dat meandert voortdurend tussen individu en samenleving, tussen rede en romantiek en tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar het motief van sociaal werk blijft door de eeuwen heen hetzelfde: mensen helpen vanuit welbegrepen eigenbelang. En vandaag? Leggen 'nieuwe sociale kwesties' als neoliberalisering en globalisering een hypotheek op de toekomst van sociaal werk, of bieden ze ook mogelijkheden? 
Spreker: Claessens Dries - Lector SW 
Max aantal deelnemers: 25

Titel: Tools voor diversiteitsbewust sociaal-agogisch handelen
Vorm: Workshop
Duur: 2u
Inhoud: De huidige sociaal agogische praktijk wordt gekenmerkt door meer diversiteit. Meest opvallend is de toegenomen culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Het kruispuntdenken inspireert om hiermee actief om te gaan. Een heel aantal tools kunnen sociaal agogisch werkers ondersteunen om aan handelingsverlegenheid het hoofd te bieden en om uitdagingen aan te pakken. Deze interactieve workshop vertrekt vanuit een aantal interculturele begeleidingssituaties, reikt tools aan en laat ook ruimte voor de inbreng en vragen van de deelnemers. 
Spreker: 
Spreker: Defieuw Mieke en Koning Myriam - lector Ortho en SW - diversiteit en intercultureel werk
Max aantal deelnemers: 25

Titel: Sociaal Werk Actie Netwerk
Vorm: Gespreksgroep
Duur: 1 uur  per groep
Inhoud:"Sociaal werk zoals gedinieerd door het International Federation of Social Workers komt hoe langer hoe meer onder druk. De noden stijgen en er wordt stevig bespaard. Sommige lokale overheden besteden de zorg in sectoren waar sociaal werkers hun job doen liever uit aan multinationals. Hoe reageren sociaal werkers hierop? Met SWAN bieden we alvast één van de mogelijke antwoorden: In het VK, Ierland, Griekenland, Canada, de VS, ... en hier organiseren sociaal werkers, gebruikers, studenten en academici zich om op te komen voor sociale rechtvaardigheid en sociale grondrechten."
Spreker: Keersmaekers Simon - SWAN
Max aantal deelnemers: 12

Titel: Institutionele Pedagogie in de atelierwerking
Vorm: Lezing + jongeren aan het woord
Duur: 45 min
Inhoud: La Strada is een bundeling van ondersteunende diensten van Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen die verschillende werkvormen aanbiedt: atelierwerking, staptochten, groepsprojecten, initiatie ervaringsleren voor kinderen, trajectbegeleiding, psycho-educatieve programma’s, vrijwilligerswerking, gastgezinnen, steunfiguren,  zorgverblijf, vermaatschappelijking van de zorg. Medewerkers én jongeren vertellen over de kracht van Institutionele Pedagogie voor jongeren die moeilijk schoolbaar zijn.
Spreker: Maes Gert - begeleider
Max aantal deelnemers: 15

Titel: De Master Sociaal Werk – verdiepen en verbreden
Vorm: Presentatie met vragenronde    
Duur: Workshop (45 min).   Infostand permanent
Inhoud: De master Sociaal Werk biedt een brede, academische en geëngageerde opleiding. De opleiding richt zich bijzonder naar werkstudenten, sociaal werkers en orthopedagogen die de ambitie hebben om zich verder wetenschappelijk te bekwamen. De master Sociaal Werk heeft de afgelopen jaren een stevige reputatie verworven. We zien dat afgestudeerden vlot hun weg vinden binnen beleidsgerichte functies of in onderzoek.  Is de master iets voor jou? Welke begeleiding bieden we aan werkstudenten? Wat is de specifieke inhoud en welke meerwaarde kan de opleiding je bieden? Met die vragen gaan we aan de slag.
Spreker: Micher Tirions - Lector SW
Max aantal deelnemers: 20

Titel: Beroepsgeheim en discretieplicht: achterhaalde begrippen of bruikbare kaders voor de praktijk?  
Vorm: Workshop
Duur: 3u
Inhoud: "In deze workshop bekijken we het wettelijke kader van beroepsgeheim en discretieplicht. Met wie mag ik spreken en onder welke voorwaarden? We richten ons specifiek op het werkveld van de bachelor orthopedagogie. Daarnaast gaan we aan de slag met een aantal concrete casussen. Wat zeker aan bod komt: integrale jeugdhulp en gemandateerde voorzieningen, volwassenen met een verstandelijke beperking en de nieuwe wet bewindvoering, samenwerken met (vertrouwens)leerkrachten en CLB."
Spreker: Adriaensens Joke - lector Orthopedagogie
Max aantal deelnemers: 20 personen (De deelnemers wordt gevraagd om op voorhand een korte vragenlijst in te vullen, dit om zeer gericht te kunnen werken rond een aantal thema’s.)


Titel: Deelname aan pilot-study: Onderzoek naar de impact van de veranderde regelgeving en maatschappelijke tendensen op de rol, functie en verwachtingen van het werkveld ten aanzien van de bachelor orthopedagogie.
Vorm: Deelname aan een pilotstudy - De online bevraging: doorlopend. Het semi-gestructureerde interview en de matrix. Groep van telkens 10 deelnemers per sessie. Duur:
Inhoud: Tijdens deze sessie neem je deel aan een pilotstudy aan de hand van een semi-gestructureerd interview over de impact van de veranderde regelgeving en maatschappelijke tendensen op de rol, functie en verwachtingen van het werkveld ten aanzien van de bachelor orthopedagogie. Bijkomend wordt verwacht dat de deelnemers aan de pilotstudy kritische en constructieve feedback geven over de inhoud en de vraagstelling van het interview. Er wordt een vergoeding van 20€ per deelnemer voorzien. Deze activiteit staat enkel open voor deelnemers die tewerkgesteld zijn in het orthopedagogisch werkveld.  
spreker: Pazmany Els - lector/onderzoeker Orthopedagogie
Max aantal deelnemers: 10 deelnemers per groep


Titel: Vermaatschappelijking van de zorg onder de loep.
Vorm: Workshop
Duur: 1.5u
Inhoud: In deze workshop bespreken we elementen van de ontwikkeling van ‘vermaatschappelijking van de zorg/ community care’ die bepalend zijn voor het denken over huidige en toekomstige hulpverlening. Sprekers en deelnemers gaan met elkaar in dialoog over de veranderingen in het profiel van de hulpverlener, en de verschuivingen die dit met zich meebrengt in de positie ten aanzien van de zorgvrager. We gaan hierbij dieper in op uitdagingen en valkuilen die opdoemen voor professionele hulpverlening in het proces van de vermaatschappelijking van de zorg, aan de hand van bijhorende dilemma’s. 
spreker: Demesmaeker Greet – Van Tongel Wim - lectoren Orthopedagogie
Max aantal deelnemers: 20

Titel: Leerwerkgemeenschap KUZO:  een verbindend alternatief
Vorm: Workshop
Duur: 1u
Inhoud: KUZO is een zorgkunsthuis met artistieke programma's voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die om diverse redenen geen aansluiting vinden bij het traditionele activeringsaanbod vormen er samen een leerwerkgemeenschap waar ze in het gezelschap van kunstenaars, welzijnswerkers, wetenschappers, studenten en zelforganisaties hun capaciteiten maximaal kunnen ontplooien en het bedrijf mee vorm geven en uitbaten. Hun ervaringen als zorgvragers worden verbonden met de ervaringen van zorgverstrekkers om zo een sector overschrijdend organisatiemodel te ontwikkelen waar nieuwe werkvormen voor participatie en inclusie centraal staan.In deze interactieve workshop toont KUZO hoe kunstmethodieken ingezet worden voor het behalen van de doelstellingen met volwaardige participatie van mensen aan de rand van de samenleving.
Spreker: Grijp Mia - artisieke leiding
Max aantal deelnemers: 30

Titel: Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische problemen, werking en visie.
Vorm: Lezing
Duur: ongeveer 45’ of 60’ met een vragenkwartiertje
Inhoud: VDIP, Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische problemen, is er voor mensen met beginnende psychiatrische problemen met een zorgwekkend karakter en/of suïciderisico, of die zorg mijden. Een ambulant en multidisciplinair team zoekt samen met cliënt en context naar een gepast antwoord op de beginnende problemen. Geert Vandendriessche, psycholoog bij VDIP, stelt de werking voor en geeft inkijk in een aantal achterliggende visies: herstelgericht werken, inzet ervaringsdeskundige, bemoeizorg (Jules Tielens), persoonlijke diagnostiek (Jim Van Os), open dialogue (Jaakko Seikkula). 
Spreker: Vandendriessche Geert - psycholoog
Max aantal deelnemers: 80

Titel: Jonge mensen met sluimerende psychische problemen - Intensief samenwerken loont
Vorm: Interview 
Duur: 45 min
Inhoud: VDIP, Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische problemen, is er voor mensen met beginnende psychiatrische problemen met een zorgwekkend karakter en/of suïciderisico, of die zorg mijden. JAC+ onthaalt jongeren en jongvolwassenen met de meest diverse vragen in een open en laagdrempelige context. Vaak schuilt achter een “simpele” vraag een beginnend ernstig probleem.  Door op mekaars teamvergadering te zijn versterken we mekaars opdracht: we zijn er zeer vroeg bij en we werken direct herstelgericht.  Els Bovri, sociaal werker bij JAC+, en Geert Vandendriessche, psycholoog bij VDIP, maken in een interview duidelijk hoe dat er in de praktijk aan toe gaat.
Spreker: Geert Vandendriessche en Els Bovri - Psycholoog
Max aantal deelnemers: 80

Titel: Wie zegt dat de thuiszorg-sector niet sexy kan zijn?
Vorm: Twee medewerkers brengen een mondelinge presentatie die vertrekt vanuit een voorstelling van de visie van thuiszorg vleminckveld. Van daaruit zal het waarden- en talentgedreven personeelsbeleid verder toegelicht worden. De presentatie wordt bekrachtigd met filmpjes en foto’s.
Duur: 45 min
Inhoud: Thuiszorg vleminckveld behaalde dit jaar de 3e plaats bij  de Great Place to Work Awards Belgium  en won eveneens de “special award for well beïng”.  Thuiszorg vleminckveld kiest voor een talentgedreven personeelsbeleid. Weg met de lange visieteksten die in de kast belanden! Wij zochten een manier hoe alle Vleminckvelders dagelijks onze visie kunnen uitdragen. Dit waarden- en talentgedreven personeelsbeleid vertaalt thuiszorg vleminckveld onder andere in een coachingsinstrumen: “de veldweg”,  hiermee wijken we af van het enge competentiedenken. Benieuwd hoe we dit aanpakken? Laat je inspireren op onze tocht in een veld vol zonnebloemen die loopt langs Tomorrowveld en lekkere visie-zoetigheden.   
Spreker: Adriaensens Sofie - regioverantwoordelijke
Max aantal deelnemers: 20

Titel: Hoe werkbaar is het werk in de social profit?
Vorm: Interactieve workshop
Duur: 1u
Inhoud: In 2016 had 54,5% van de werknemers in de gezondheid- en welzijnssector werkbaar werk. Dat is een stukje beter dan het Vlaams gemiddelde van 51% maar een serieuze achteruitgang ten opzichte van de 60% werkbaar werk in 2010. Heeft u werkbaar werk? Hoe blijft u de stress de baas? Wat zorgt ervoor dat u met plezier komt werken? Wanneer leert u terwijl u werkt? Hoe zorg u voor een goede werk-privé balans? Hoe kunnen we werkbaarheidsproblemen aanpakken?
Spreker: Lauwers Brigitte - vormingsdeskundige
Max aantal deelnemers: 25

Titel: Schipper naast Mathilde (Buddy naast Hulpverlener)
Vorm: Lezing en workshop
Duur: 3u
Inhoud: ArmenTeKort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – overwonnen kan worden. In deze combinatie van lezing en workshop wordt onder andere stilgestaan bij het concept van buddyschap en de mogelijkheden van E-learning.
Spreker: Moens Marijke - Coördinator Buddy Operations
Max aantal deelnemers: 40

Titel: Wie is er bang voor Fatima Sultan?
Vorm: Een ontmoetingsspel voor vrouwen - Een participatief project van Wilde Vlechten vzw en Doek vzw
Duur: 2u
Inhoud: Een geborduurd ontmoetingsspel voor vrouwen. Een cirkel van vrouwen rond een spel. Sommigen zijn geboren in Afghanistan, andere hier. Jij bent één van hen. Een gelegenheid om elkaar in een intieme omgeving te ontmoeten en ongecensureerd vragen te stellen, voorbij taboes en gêne. Een uitwisseling van verhalen in woorden, geuren en kleuren. Op een speelse en artistieke manier gaat dit project op zoek naar een context waarin mensen elkaar écht kunnen ontmoeten en waarin solidariteit een kans krijgt. Opgelet: Deze activiteit is exclusief voor vrouwen.
Spreker: Dykmans Sara - kunstenares 
Max aantal deelnemers: 15 (enkel vrouwen)

Titel: deBattle – discussiëren over de superdiverse samenleving op school
Vorm:Workshop
Duur: 2u
Inhoud: Hoofddoeken, holebi’s, racisme, terrorisme, vluchtelingen, gelijkheid en achterstelling… De superdiverse samenleving brengt veel ‘hete thema’s’ tot in het klaslokaal. Maar daarover discussiëren: hoe doe je dat? Hoe formuleer je je mening, en wat zijn sterke en zwakke argumenten? Ben je je bewust van je eigen ‘referentiekader’, en begrijp je ook dat van ‘de tegenpartij’? En hoe kom je, naast discussie, ook tot dialoog en compromis? Atlas komt vertellen over haar project ‘deBattle’ voor middelbare scholen. We gaan ook interactief en in groepsdiscussie aan de slag rond jouw eigen visie.
Spreker: Mampaey Sam - educatief medewerker Atlas
Max aantal deelnemers: 20


Titel: Positieve Heroriëntering – Een alternatief voor hulpverlening
Vorm: Ervaringsgerichte introductie en oefeningen en een uiteenzetting visie en krachtlijnen Positieve Heroriëntering
Duur: 2u
Inhoud: Positieve heroriëntering is geen hulpverlening en wil dit ook niet zijn. We geloven hierbij in een authentiek contact van mens tot mens waarbij er ruimte kan ontstaan voor groei. Positieve heroriëntering is een kortdurende ondersteuning binnen een gezin en zijn netwerk met als doel de bestaande interactiepatronen te deblokkeren, alle betrokkenen te inspireren in de overtuiging dat elk mens in wezen wenst dat het goed gaat met zichzelf en zijn omgeving en van daaruit bereid en in staat is om in samenspraak met de andere gezinsleden en de bredere omgeving een nieuwe dynamiek te vinden. 
Spreker: El Hatri Khalid - procesbegeleider
Max aantal deelnemers: 30

Titel: Our P.A.C.T (Positive Action Change Things)
Vorm: Workshop: Aan de hand van een presentatie, stellingen en beeldmateriaal.
Duur: +/- 2 uur
Inhoud: Met ons project Our P.A.C.T willen we een tegendiscours bieden tegen radicalisme en nihilisme. De enorme complexiteit van het probleem wordt als maar duidelijker waardoor jongeren zich vaak geviseerd voelen. In ons project proberen we aan de hand van gesprekken en individuele trajecten de jongeren alternatieven te bieden. Tijdens deze workshop zullen we jullie laten kennismaken met onze jongerenfora en de methodiek die we hanteren. Dit zullen we doen aan de hand van stellingen en beeldmateriaal zodat jullie een beter zicht krijgen op onze methodiek. Daarnaast zullen we ook kort toelichten hoe we jongeren bereiken, motiveren en hoe we een vertrouwensband creëren.
Spreker: El Fekri Rayss, Belkadi - projectmedewerkers en stagiaire
Max aantal deelnemers: 20

• PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (ROOD)
Titel: Vlot van basis naar secundair, een opdracht van iedereen?
Vorm: workshop
Duur: 1u
Inhoud: Gedurende vier jaar onderzochten we op welke manier de overgang van lager naar secundair onderwijs beter kan verlopen voor alle betrokkenen: leerlingen, ouders en leerkrachten. Een goede schoolloopbaanbegeleiding en een doordacht studie-en schooladvies is geen taak van de leerkracht alleen. Er lijkt een rol weggelegd voor iedereen die de betrokken actoren omringt. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in enkele onderzoeksresultaten, werpen we een blik op de output van het project en staan we even stil bij wat jij kan betekenen in die belangrijke stap.
Spreker: Van Ceulebroeck Nathalie - projectmedewerker SW
Max aantal deelnemers: 30

Titel: Ondersteunen van gezond seksueel gedrag bij kinderen en jongeren in residentiële zorg en pleegzorg
Vorm: Workshop 
Duur: 1u30
Inhoud: Internationaal onderzoek toont aan dat in residentiële jeugdzorg en pleegzorg, seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik zeer vaak onder de radar blijft bij hulpverleners. Met ons project willen we de competenties van (toekomstige en huidige) hulpverleners om om te gaan met seksualiteit bij kinderen en jongeren in zorg, versterken. In deze presentatie willen we alvast de eerste resultaten van het project aftoetsen aan de ervaringen van hulpverleners.
Spreker: Van Tongel Wim - lector Orthopedagogie
Max aantal deelnemers: 80

Titel: Onderwijsproject ‘De buurt als leergemeenschap’
Vorm: Voorstelling onderwijsproject
Duur: 1u
Inhoud: Zowel orthopedagogie als sociaal werk hebben baat bij en nood aan het versterken van samenwerkingsverbanden met organisaties in de nieuwe omgeving van Campus Spoor Noord - Noorderplaats (’t Eilandje, Den Dam,Seefhoek). De nabijheid en verscheidenheid aan werkveldorganisaties in de buurt bieden nieuwe opportuniteiten voor de studenten, de campus en de buurt. Het voornaamste doel van het project is om vanuit de opleidingen de verbinding en samenwerking met het werkveld in de buurt te versterken door duurzame partnerschappen op te zetten tussen de opleidingen en de buurt. Tijdens deze projectvoorstelling kunnen studenten, docenten en partners uit de buurt elkaar ontmoeten en kennis maken met het project.  
Spreker: van Hoof Sarah - praktijklector-onderzoeker SW
Max aantal deelnemers: 65

Titel: Voorstelling van het nieuwe Kenniscentrum Isos
Vorm: Presentatie van het nieuwe kenniscentrum (en website) en kennismaking met geïnteresseerde partners uit werkveld (verwachtingen en wensen).
Duur: 45 min
Inhoud: Kenniscentrum Isos doet onderzoek, projectwerk en begeleiding en consultancy vanuit het departement Gezondheid en Welzijn van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Leden van het centrum hebben ervaring met verschillende onderzoeks- en begeleidingsmethodes, waarbij een participatieve en respectvolle aanpak voorop staat. We stellen Isos voor en bekijken graag met de deelnemers hoe we een waardevolle samenwerking kunnen opzetten. Deelnemers kunnen op voorhand hun vragen over het kenniscentrum of onderzoek (algemeen of specifiek) op voorhand doormailen naar britt.dehertogh@ap.be.
Spreker: Dehertogh Britt - lector SW
Max aantal deelnemers: 20

Titel: Onderwijs en ondersteuning naar zinvol vrijwilligen.
Vorm: Workshop
Duur: 1u30
Inhoud: De vermaatschappelijking verandert het landschap van de zorg- en welzijnssector. Vrijwilligers nemen er steeds meer een prominente  plaats in, waarbij de relatie professional –vrijwilliger soms onder druk komt te staan. Belangrijk dus om studenten en toekomstige professionals daarop voor te bereiden. Het multidisciplinair TUP-project van de AP-Hogeschool maakt op basis van tientallen gesprekken met de sector een aanzet van een kader hiervoor. In een interactieve workshop met deelnemers uit onderwijs en werkveld zal dit uitgewisseld en getoetst worden. De focus hierbij ligt op het bepalen van competenties die studenten en toekomstige professionals nodig hebben om goed te kunnen samenwerken met vrijwilligers en op de manier waarop we met hen deze competenties kunnen bereiken.  
Spreker: Van Heden Anki - lector Ortho en Lies Ferny - lector SW
Max aantal deelnemers: 15

• LEZING (BLAUW)
Titel: Coachmethodiek voor hulpvragers en teams
Vorm: Lezing
Duur: 1u
Inhoud: In een tijd dat we op alle vlakken zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid centraal stellen, wordt coaching een belangrijk onderdeel van orthopedagogie en sociaal werk. Coaching vernieuwt de manier hoe we hulpvragers tegemoet treden. Bovendien betekent het ook een andere manier hoe we team vormen. Coachen we elkaar? En hoe kunnen we (toekomstige) hulpverleners wapenen met coachvaardigheden? In deze lezing legt Rudy Vandamme zijn coachmethodiek uit, zowel voor individuen als voor teams. Hij presenteert het Vorkmodel dat je in staat stelt vragen te stellen en zo cliënten, collega’s en studenten helpt tot reflecteren. Je kunt je voorbereiden via filmpjes op www.ontwikkelingsgerichtcoachen.be. Rudy is de pionier van het Ontwikkelingsgericht Coachen. Hij schreef meerdere handboeken die in diverse coachopleidingen gebruikt worden.
Spreker: Vadamme Rudy
Max aantal deelnemers: 150

Titel: 18+... En wat nu?
Vorm: Lezing
Duur: 1u
Inhoud: Een jaar geleden stierf de 19-jarige Jordy B van ontbering en helemaal alleen in een tentje aan de Gentse Blaarmeersen. Aan de hand van deze en andere casussen stelt Saskia Van Nieuwenhove (ervaringsdeskundige, journaliste maar bovenal bekommerde burger) pijnlijke maar pertinente vragen hoe het komt dat heel wat jongvolwassenen die de jeugdhulpverlening verlaten niet opgewassen lijken om de overgang naar de samenleving aan te kunnen. Met een hart voor hulvragers én –verleners stelt Saskia het beleid in vraag en benoemt zij zowel plus- als minpunten. Een gesprek op het scherp van de snee met mogelijkheid tot vraag en antwoord.
Spreker: Van Nieuwenhove Saskia
Max aantal deelnemers: 150 

Output

Transbaso, een grootschalig onderzoeksproject, heeft meer dan 3000 leerlingen op 36 Antwerpse en Gentse scholen ondervraagn over hun overgang naar het secundair onderwijs. Meer info over het project vind je hier. De onderzoekers ontwikkelden tools om de overgang naar het secundair onderwijs vlotter te doen verlopen. Alle producten van het project vind je op de websites: www.vanbasisnaarsecundair.be en http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/. 

Inschrijven

Prijs: €10,00
Derdejaarsstudenten Sociaal Werk en Orthopedagogie - AP Hogeschool: €5,00
Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier.

Het bedrag stort je op het volgende rekeningnummer: BE59 0016 1571 2226 – BIC code: GEBABEBB
Mededeling: naam + voornaam + extern of student AP + 3100P1017 

Locatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Vragen

Samirah Boutchakate: E samirah.boutchakate@ap.be | T +32 3 220 32 09
Joël Verjans: E joel.verjans@ap.be | T +32 3 220 55 16