U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Additionele opleiding Radiotherapie

Deze opleiding is een organisatie van AP Hogeschool Antwerpen en Karel de Grote-Hogeschool.

Het KB van 20/07/2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 30/08/2001.

In dit Koninklijk Besluit staat dat de werkgever op vraag van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANc) voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen een getuigschrift kan voorleggen waarin vermeld wordt dat de werknemer een gepaste opleiding heeft gevolgd en hierin geslaagd was.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen, alsook voor de laatstejaarsstudenten Verpleegkunde.
De cursus omvat 10 contacturen.

Praktische informatie

Lesdagen
19-04-2018 13.00u – 18.00u    AP Hogeschool – Campus Spoor Noord Noorderplaats
05-05-2018 13.00u – 18.00u    Ziekenhuis

Prijs
Het studiegeld voor de navorming Additionele opleiding Radiotherapie bedraagt €100,00.
PowerPointpresentaties en eventuele cursussen worden doorgestuurd via mail.
Het verschuldigde bedrag kan u storten na ontvangst van de factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief.

Deze navorming komt niet in aanmerking voor educatief verlof.

Inschrijving
Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier.
Navorming Additionele opleiding Radiotherapie: kies voor code 1706.

Uiterste inschrijvingsdatum: 05/03/2018
*Opgelet: Als het minimum van 5 studenten niet wordt gehaald, wordt de opleiding niet gestart. De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen

Locatie
Zie lesdata hierboven.

Contact
Coördinatie: diane.hoornaert@ap.be
Secretariaat: permanentevorming.gw@ap.be
T 03 220 54 70