U bent hier

Gezondheid en Welzijn

Additionele opleiding Nucleaire Geneeskunde

Deze opleiding is een organisatie van AP Hogeschool Antwerpen en Karel de Grote-Hogeschool.

Het KB van 20/07/2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 30/08/2001.

In dit Koninklijk Besluit staat dat de werkgever op vraag van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANc) voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen een getuigschrift kan voorleggen waarin vermeld wordt dat de werknemer een gepaste opleiding heeft gevolgd en hierin geslaagd was.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen, alsook voor de laatstejaarsstudenten Verpleegkunde. 
De cursus omvat 10 contacturen.

Praktische informatie

Lesdagen

27-04-2018 13u – 18u    UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
28-04-2018  8u – 13u    UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Prijs

Het studiegeld voor de navorming Additionele opleiding Nucleaire Geneeskunde bedraagt €100,00.
PowerPointpresentaties en eventuele cursussen worden doorgestuurd via mail.
Het verschuldigde bedrag kan u storten na ontvangst van de factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief.

Deze navorming komt niet in aanmerking voor educatief verlof.

Inschrijving

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier.
Navorming Additionele opleiding Nucleaire Geneeskunde : kies voor code 1707. 

Uiterste inschrijvingsdatum: 05/03/2018

*Opgelet:Als het minimum van 5 studenten niet wordt gehaald, wordt de opleiding niet gestart.
De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen

Locatie

Zie lesdata hierboven.

Contact

Coördinatie: diane.hoornaert@ap.be
Secretariaat: permanentevorming.gw@ap.be
T 03 220 54 70