U bent hier

Orthopedagogie

Aanvullingstraject HBO5

Je hebt reeds een graduaatsdiploma Orthopedagogie op zak en wil dit aanvullen met een bachelordiploma Orthopedagogie? Dat kan! AP Hogeschool biedt een verkort studietraject dat je kan combineren met je job.

Waarom kiezen voor het aanvullingstraject Orthopedagogie?

Wat jij wil:

  • Je wilt je verdiepen in management en wetenschappelijk onderzoek om deze kennis nadien in praktijk om te zetten.
  • Je wilt de vaardigheden en de ervaring die je hebt opgedaan verbreden door een gedegen theoretische kennis op te doen die je kunt integreren in je praktijk.
  • Je wilt de zorg voor je cliënten verbeteren door op een wetenschappelijk onderbouwde manier te werk te gaan.
  • Je bent erop uit om je verantwoordelijkheid op te nemen, ook op moeilijke momenten.
  • Jij ziet jezelf straks een team aansturen, waarbij je de zorg voor je cliënten organiseert en coördineert.

Hoe AP Hogeschool jou hierop voorbereidt:

Wetenschappelijke onderbouwing en management vormen de basis van je opleiding. Je krijgt eveneens heel wat theoretische bagage mee. Je komt straks vanuit een andere rol in een team terecht. Het is jouw taak om die ploeg te sturen tijdens drukke en stresserende momenten.

We begeleiden je persoonlijk tijdens je groeiproces tot bachelor in de orthopedagogie. Op onze campus ben je geen nummer. Integendeel, het contact met je lectoren is heel direct en open. Je kan bovendien, in samenspraak met de opleiding, de stage vervullen in de instelling waar je werkzaam bent.

Troeven

  • Twee jaar of twee en een half jaar durende opleiding (afhankelijk van het gekozen aanvulllingstraject)
  • Aangepast leertraject van 60 of 90 studiepunten (afhankelijk van het gekozen aanvulllingstraject)
  • Mogelijkheid om het traject op maat te maken met trajectbegeleiders

Opleidingsprogramma's

Er bestaan drie opleidingsprogramma's voor HBO5-studenten:

Opleidingsprogramma 1 | 60 studiepuntenVoor studenten met een graduaatsdiploma Orthopedagogie die de oude CVO-opleiding hebben doorlopen en starten in een nieuw aanvullingstraject

Opleidingsprogramma 2 | 90 studiepunten (4 semesters)
Voor studenten met een diploma Orthopedagogie HBO5

Opleidingsprogramma 3 | 90 studiepunten (5 semester)
Voor studenten met een diploma Orthopedagogie HBO5 die hun programma vaak meer verspreiden.

De specifieke invulling van deze opleidingsprogramma's vind je onderaan de pagina terug in de bijlagen.

Lesdagen en -uren

Als student in het aanvullingstraject kan je kiezen op welk moment je de lessen volgt. De lessen vinden plaats tijdens de werkuren, van 8.00 tot 18.00 uur. Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni. In januari en in juni leg je examens af.

Financiële ondersteuning

Studietoelagen

Als student van dit verkort traject kom je in aanmerking voor een studietoelage. Je studeert namelijk met een diplomacontract en volgt meer dan 27 studiepunten.

Wil je een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid, neem dan bij het begin van het academiejaar contact op met de medewerkers van de sociale dienst van onze studentenvoorzieningen (STUVO AP).

Opleidingscheques

Het studiegeld kan je ook betalen met opleidingscheques. De Vlaamse overheid neemt dan de helft van de kosten voor haar rekening.

Hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staan in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen.
Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen dus nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.
Volgens de nieuwe reglementering kunnen ook Vlamingen die niet in Vlaanderen werken, recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.

Meer informatie vind je op hier.

Studeren met een werkloosheidsuitkering

Studeerde je eerder al met een werkloosheidsuitkering? Dan kan je dit blijven doen in het aanvullingstraject.

Kinderbijslag

Studenten, jonger dan 25 jaar, komen in principe in aanmerking voor kinderbijslag. Meer informatie over het behoud van kinderbijslag vind je op www.rkw.be.

Meer informatie

Voor meer informatie en om je in te schrijven, contacteer gwen.vandingenen@ap.be of lien.vanbrabant@ap.be.

Uiteraard ben je ook steeds welkom op een van onze infomomenten of raadpleeg https://www.ap.be/gezondheid-en-welzijn/aanvullingstraject/1940.