Skip to main content

Opleiding Vastgoed - Landmeten bouwt aan toekomst in Suriname

Docenten van het Polytechnisch Technisch Instituut en AP-lectoren Greet Mendonck en Tim Bens 3

Onze opleiding Vastgoed breidt voor de afstudeerrichting Landmeten haar internationale contacten en samenwerkingen uit. Op vraag van het Polytechnic College (PTC) in Paramaribo reisden lectoren Greet Mendonck en Tim Bens in april naar Suriname voor een verkennend bezoek. Hun doel? Ervaringen uitwisselen én kansen creëren voor studenten Landmeten om in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Suriname heeft momenteel geen opleiding Landmeten op bachelorniveau. Nochtans is de vraag naar landmeters er erg groot. Zo zijn er momenteel slechts een tiental landmeters actief in het hele land, terwijl dat bijna 6 keer zo groot is als België. In Suriname werkt men ook met een 'perceelsidentificatienummer': dat wil zeggen dat alle percelen die verkocht worden eerst volledig opnieuw opgemeten moeten worden. Werk is er dus meer dan genoeg.

De opleiding Vastgoed deelde met plezier haar expertise en schreef mee aan een curriculum. Er zijn grote verschillen, maar ook heel wat overeenkomsten tussen de beroepen in onze landen. Er was vooral veel interesse voor de nieuwe meetkunde zoals de dronemetingen die Greet en Tim uitvoerden samen met docenten en studenten van het PTC.

Gerelateerde artikels