Skip to main content

KYSS-tool van AP krijgt Poolse variant

Kickstart je toekomst!

APERU (AP Educational Research Unit) van AP Hogeschool doet al enige tijd onderzoek naar nodige skills die pas afgestudeerden nodig hebben op de arbeidsmarkt en zoekt naar betere methoden om deze vereisten en lacunes beter in kaart te brengen. Hiervoor ontwikkelden ze de tool 'Kickstart je Toekomst', waarbij jongeren en hun begeleiders handvaten krijgen om de nodige kwaliteiten te ontwikkelen om succesvol hun carrière te kunnen opstarten. Deze tool is gericht op leerlingen uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs en jonge werkzoekenden met of zonder een diploma secundair onderwijs.

De jongeren kunnen in deze tool een vragenlijst invullen over een aantal werkkwaliteiten en ontvangen meteen feedback hierover via een feedbackrapport. De begeleiders (leerkrachten, leerloopbaanbegeleiders, coördinatoren, trajectcoaches, consulenten, arbeidsbemiddelaars en directies) krijgen verschillende instrumenten ter beschikking om de jongeren te coachen in voorbereiding op hun eerste werkervaringen. Deze instrumenten bestaan uit een toolbox met spelmateriaal, handleidingen, didactisch materiaal, good practices en nascholingen. Een erg succesvolle tool die in Vlaanderen al veelvuldig gebruikt wordt. Meer informatie over het project vind je hier.

Vorig jaar werden onze onderzoekers gecontacteerd door de Poolse organisatie POLPROM (Foundation for the Promotion of Social Initiatives), die erg geïnteresseerd waren in de tool. In het kader van het ESF-project 'Social Activity - do it for yourself', gingen ze een samenwerking aan met AP om een Poolse variant voor deze tool te ontwikkelen. Het doel bij dit project was de nodige soft skills ontwikkelen bij 112 leerlingen uit het beroepsonderwijs, variërend van 15 tot en met 29 jaar. De tool 'Kickstart je Toekomst' werd uitgelicht als good practice en kreeg een volledig Poolse vertaling. 

 De Poolse studenten waren alvast enthousiast en deelden volgende ervaringen met ons:

"Participating in the project made me able to adapt to work both in and for the society. I gained a lot of valuable experience and practical knowledge. I was also taught the importance of communication. I found out that a cooperation and a teamwork are the necessary skills when implementing tasks and goals. I have practiced justifying my opinions and learned many interesting and useful skills, including what the techniques of questioning are."

"What did participation in the project give me? I have certainly learned how to debate and learned how to speak to people appropriately. Rhetorical skills, so little practiced today, will certainly be useful when I convince others, e.g. during the oral exams or during a job interview."

"Thanks to the whole project, I noticed that there are people around with similar needs as mine who want to learn verbal and non-verbal communication skills. Thanks to the project, I am much better at communicating with my friends and I can express my thoughts clearly in verbal statements. Now, I am more assertive as well."

Gerelateerde artikels