Skip to main content
Muziek

Jazz

Type

Afstudeerrichting van Academische Bachelor en Master

Duur

5 Jaar

  • Dagtraject

De academische bachelor in de Muziek met afstudeerrichting Jazz werkt erg praktijkgericht en projectmatig, telkens met de nodige coaching. Dankzij de banden die de opleiding heeft met gerenommeerde jazzartiesten en -festivals en met het werkveld krijg je een ruim aanbod aan projecten, podiumkansen en stages. Als jonge jazzkunstenaar zoek je de grenzen van je artistieke eigenheid op.

Iets voor jou?

Leeft jouw talent op in combo, kamermuziekverband, big band, een koor of orkest? Ga je voor componist, orkestmusicus, leraar of solist? Kies dan voor de opleiding Muziek.

Om de opleiding met afstudeerrichting Jazz te starten, moet je een toelatingsproef afleggen. Die bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Test van theoretische kennis, gehoor- en leesvaardigheid (schriftelijk en mondeling)
  • Gesprek en/of vragenlijst over vooropleiding, motivatie en algemene cultuur
  • Voordracht, prima vista, techniek, gehooroefening, opgelegd werk
  • Afhankelijk van je keuze voor een instrument of zang speel/zing je verschillende gekozen en opgelegde stukken

Jazz bachelor.jpgWat leer je?

Eén of meerdere docenten die tot de internationale top behoren, coachen je drie jaar lang individueel, en dat één tot twee uur per week. De nadruk ligt hierbij op instrumentbeheersing, improvisatie en het ontwikkelen van je artistieke persoonlijkheid. Daarnaast focust de ensemble- en projectwerking op samenspel in al zijn facetten waardoor je geconfronteerd wordt met een ruime waaier aan stijlen (binnen het brede jazzidioom) en bezettingen (van duo tot big band, van vocaal ensemble tot interdisciplinair project) en met het spanningsveld tussen traditie en innovatie.

De ondersteunende basis leg je dankzij een muziektheoretische vorming in functie van de uitvoeringspraktijk: lezen, luisteren, arrangeren, een focus op jazzharmonie en analyse (inclusief harmonisatie aan de piano) en repertoirekennis. Daarnaast is er ook een vakspecifieke invulling naargelang je hoofdinstrument. Zo worden er verschillende niveaus voor solfège aangeboden (AML uitbreiding, AML voor drummers, AML lees- en gehoortraining), is er voor de zangers extra aandacht voor improvisatietechniek, naast de lessen complete vocale techniek en vocaal ensemble, kunnen de blazers meespelen in de big band en volgen alle pianisten het nevenvak ‘piano klassiek’.

Stages, studentenconcerten in binnen- en buitenland en muzikale projecten geven je de kans om vanaf het begin de nodige praktijkervaring op te doen en te werken aan je eigen artistiek verhaal. Ook het onderzoek in de kunsten staat in functie van het ontwikkelen van je artistieke persoonlijkheid. De bacheloropleiding is op doorstroming gericht, wat betekent dat je in principe verder studeert om het diploma van Master te behalen.

Wie word je?

Op vijf jaar tijd leiden we studenten op tot excellente musici met een uitgesproken artistieke persoonlijkheid die hun weg vinden in de hedendaagse internationale muziekwereld. Het Conservatorium vormt je tot een bewust en kritisch musicus die aan de slag kan als onder andere instrumentalist, zanger, leraar, componist, arrangeur, dirigent en maker. Of een combinatie die bij jou past.

In het bredere culturele veld vind je werk als bijvoorbeeld programmator, producer of muziekmanager. Vaak combineren alumni meerdere facetten binnen een portfolio-carrière. Voor een loopbaan in het (kunst)onderwijs of de kunsteducatieve sector kan je (gecombineerd of niet) de Educatieve Master volgen, die we ook op onze campus aanbieden. Binnen de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen kan je als alumnus aan onderzoek doen of een doctoraat in de kunsten starten. Of je opteert na je masteropleiding voor een vervolgopleiding in de vorm van een postgraduaat, waarbij je inzoomt op een bepaald aspect van de artis­tieke praktijk.

Alle informatie over deze opleiding vind je op

AP-arts.be

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou