Skip to main content
Drama

Acteren

Type

Afstudeerrichting van Academische Bachelor en Master

Duur

4 Jaar

  • Dagtraject

De academische bachelor- en masteropleiding in het Drama met afstudeerrichting Acteren zet het ‘spelen’ centraal. Tijdens de lessen ontmoet je markante kunstenaars uit het theaterveld, die je zullen helpen om een eigen stem en persoonlijkheid te vinden en te ontwikkelen. De nadruk van de opleiding ligt op het zichtbaar maken van je eigen theatrale mogelijkheden en visies.

Iets voor jou?

Om deze opleiding te kunnen starten, moet je eerst slagen voor een toelatingsproef die bestaat uit twee delen: een individuele proef en een opdracht.

De kandidaten presenteren zich voor een eerste individuele proef met de opgelegde teksten (te spelen uit het hoofd), en met een presentatie van maximaal vijf minuten, volledig vrij in te vullen. Meteen daarna deelt de jury mee of de kandidaat al dan niet mag doorgaan naar de tweede ronde. Geslaagde kandidaten hebben dezelfde dag nog een fysieke test in verband met de lichamelijke geschiktheid, een stemproef en een gesprek waaruit de algemene vorming en belangstelling moeten blijken.

De resultaten van deze proeven worden meegenomen naar proef twee. Voor deze tweede proef krijgt de student een bijkomende opdracht. Hij of zij moet de rest van de week voldoende beschikbaar zijn voor repetities met een collega.

Acteren.jpgWat leer je?

Aan de hand van tekstmateriaal kijk je op verschillende manieren naar wereld. Vervolgens dagen we je uit om die kijk op een theatrale manier te verbeelden middels je spel. We nodigen je daarnaast uit tot samenspel, onderzoek, dialoog en kwetsbaarheid. Zo kom je uit bij je eigen noodzaak tot spelen en theater maken, en die van de groep spelers waarvan je deel uitmaakt. Door stem- en fysieke training ontwikkel je bovendien jouw unieke podiumpersoonlijkheid.

Daarnaast krijg je een uitgebreid pakket aan theoretische vakken zoals filosofie, kunstkritiek, toneelgeschiedenis, wereldliteratuur en ondernemerschap, waarmee je je kennis verdiept en je blik op de wereld verruimt. Naar de Master toe dichten we steeds meer de kloof tussen theorie en praktijk, weten en doen, spelen en maken, zodat je als autonoom kunstenaar ook na je studies in staat bent je verdere parcours uit te zetten.

Elk academiejaar bieden we je een brede waaier aan projecten aan, waarmee je je technieken en expressiemogelijkheden verruimt. Je werkt samen met studenten uit de drama-, dans- en muziekopleiding maar ook met organisaties en gezelschappen uit het brede werkveld. Onze campus en ons productieteam bieden jou optimale ondersteuning bij de uitwerking en realisatie van alle projecten.

Het docententeam bestaat uit een mix van vaste lesgevers en gastdocenten van verschillende leeftijden en achtergronden. Het is een uitgebalanceerde ploeg van experts die naast hun (artistieke) loopbaan de ambitie hebben om jong podiumtalent op maat te begeleiden. Zij helpen je je eigen stem te vinden en begeleiden je in je creatieproces.

Wie word je?

Na het afronden van je bachelor- en masterstudies kan je een eigen artistiek concept uitwerken en dit via dialoog overbrengen op een publiek. Je beheerst de vaktechnische aspecten van je praktijk en hebt notie van de vereiste (podium)technische ondersteuning. Je kan samenwerkingsvormen opzetten in je vakgebied, maar ook in interdisciplinaire en internationale projecten. Je hebt een kritische en onderzoekende houding en kan financiële, commerciële en juridische kennis aanwenden in de beroepspraktijk.

Je hebt nu de competenties om werk te vinden in de podiumkunsten, diverse media, het ruimere sociaal-artistieke en culturele veld. Na je bachelor kan je al de Educatieve masteropleiding Drama volgen, die ook op de campus wordt aangeboden. Alumni en docenten kunnen in het kader van een onderzoeksproject hun artistieke praxis bevragen en verrijken.

Alle informatie over deze opleiding vind je op

AP-arts.be

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou