Skip to main content
Sociaal Werk

Personeelswerk

Type

Afstudeerrichting van Professionele Bachelor

Duur

3 Jaar

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

In de afstudeerrichting Personeelswerk van de bacheloropleiding specialiseer jij je in humanresourcesmanagement (HRM). Je hebt oog voor de werknemer, werkgever en de arbeidsmarkt. Je waakt mee over de optimale balans tussen mens en organisatie. Werving en selectie, talentmanagement, loopbaanbegeleiding, welzijn op het werk ... Jij draagt bij aan een motiverende werkomgeving waar individuele en collectieve belangen samengaan en werkbaar werk geen loze woorden zijn.

Iets voor jou?

Jij bent begaan met mensen, ongeacht hun achtergrond, verhaal, afkomst, religie ... Jij wil het verschil maken voor anderen door optimale werkomstandigheden te creëren, zowel voor mens als organisatie. Personen die verder staan van de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. Werkbaar werk met een goede life-work-balance helpen vormgeven. Pittige uitdagingen en analytisch denkwerk ga je niet uit de weg. Dat zal je goed van pas komen als je straks strategisch moet nadenken over de uitbouw van een duurzaam HRM-beleid voor een organisatie,  bedrijf of overheid.

sociaal werk personeelswerkWat leer je?

 • Een menselijk HRM-beleid heeft geen geheimen meer voor jou: van werving en selectie over talentontwikkeling en coaching tot vorming en training van werknemers.
 • Vakken als recht, agogiek (menselijke veranderingsprocessen), sociologie en psychologie zijn de basis van je werk.
 • Later meer gespecialiseerde en internationale topics rond sociaal beleid, human rights, globalisering en politiserend werken. Die helpen je om op beleidsniveau een belangrijke rol op te nemen.
 • Theorie pas je meteen toe. Vanaf het eerste jaar zet je kennis om in de praktijk via opdrachten, vrijwilligerswerk, bezoeken aan instellingen en organisaties, ... De stad is ons labo!
 • Extra lange stages in binnen- of buitenland, die de klassieke examenperiodes vervangen. Focus volop op jouw groei en kans om je stempel te drukken op het werkveld.

Wie word je?

Als HRM-expert adviseer en ondersteun jij zowel leidinggevenden als werknemers in een bedrijf, organisatie of instelling. Met jouw neus voor talent en organisatorische competenties zorg je dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Jij bouwt mee aan werkbaar werk, waar de menselijke factor geen utopie is. Zo ga je onder meer aan de slag met projecten rond werving en selectie, burnoutpreventie, opleidingen, diversiteit en inzetbaarheid van werknemers. Jij geeft advies in moeilijke dossiers en weet om te gaan met conflictsituaties. Dankzij je grondige juridische kennis vind je blindelings je weg in personeelsadministratie en wetgeving. Kortom: je zorgt voor een veilige, inclusieve en werkbare werkomgeving, waarin mensen kunnen groeien en de beste resultaten gehaald worden.

Met het stevige basisprogramma van AP kan je ook aan de slag binnen andere domeinen van het sociaal werk, zoals maatschappelijk of sociaal-cultureel werk.

Troeven

STEVIG DIPLOMA, VEEL KANSEN

Je opleiding (alle afstudeerrichtingen) is opgebouwd rond een basisprogramma dat werd afgestemd met het werkveld. Samen formuleerden we vier kernpeilers - ook wel Sociale Agenda - die terugkomen in praktijk- en theorieonderdelen:

 • Solidariteit versterken in de stad 
 • Kinderen en jongeren in het vizier nemen 
 • Werken aan een duurzaam en sociaal humanresourcesbeleid (HR)
 • Mensen aan en tot hun recht laten komen 

Daarnaast krijg je ruimte om eigen interesses te ontdekken, onder andere in de afstudeerrichtingen. Je kan ervaring opbouwen in verschillende domeinen, of specialiseert net in een domein. Aan het eind van de rit beschik je sowieso over een sterk profiel, en een diploma dat heel wat mogelijkheden biedt.

BESCHERMDE TITEL

Wist je dat enkel wie afstudeert van de bacheloropleiding Sociaal Werk (alle afstudeerrichtingen) de beschermde beroepstitel van maatschappelijk assistent mag gebruiken? Je diploma is wettelijk beschermd, en geeft je exclusief toegang tot jobs onder andere bij het OCMW en CLB.

100% VOORBEREID OP DE PRAKTIJK

Het sociaal werk is een wereld waarin warmte en solidariteit centraal staan, maar kan ook pittige uitdagingen bieden. We bereiden je hierop voor door je stap voor stap onder te dompelen in het werkveld. En waar kan dat beter dan in de meest diverse stad van Vlaanderen (Antwerpen)? In je eerste jaar ga je al aan de slag met projecten, vrijwilligerswerk, bezoeken aan organisaties, … In je tweede en derde jaar ben je voorbereid om op stage een lange periode in de praktijk door te brengen. We kozen voor extra lange stageperiodes, die telkens een examenperiode vervangen. Zo kan je volop focussen op je groei en ervaring opdoen.  

WELKOM IN ONZE DIVERSE LEARNING COMMUNITY!

We kiezen volop voor een persoonlijke en coachende aanpak in kleine groepen. In het eerste jaar gaat er veel aandacht naar jouw integratie in de opleiding en jouw eigenheden als sociaal werker. Maar ook daarna sta je er niet alleen voor. Als je op stage gaat of een afstudeerrichting kiest, kan je rekenen op persoonlijke begeleiding van een coach. De community sociaal werk van AP is niet alleen warm, maar ook divers. Je komt namelijk  op een campus terecht met meer dan 50 nationaliteiten. En daar zijn we terecht trots op. 

Programma

Eerste jaar

De eerste 100 dagen in je opleiding zijn cruciaal. We voorzien een uitgebreide onthaalperiode waarin we volop inzetten op begeleiding, contactmomenten om kennis te maken met andere studenten, en skills als zelfstandig werken en plannen. 

De theorie gaat van start met vakken als Recht en Sociologie, toegepast op het sociaal werk. In Agogiek en Psychologie krijg je inzicht in menselijk gedrag, hoe je individuen versterkt en begeleidt naar verandering. Praktijk komt aan bod in o.a. Professionele ontwikkeling en de Vaardige sociaal werker. Je leert concrete vaardigheden en methodes van een maatschappelijk assistent aan zoals gespreksvoering, werken in/met groepen, kritisch handelen ... Trainings in kleine groep op de campus worden afgewisseld met praktijkopdrachten, vrijwilligerswerk en werkveldbezoeken.

Het tweede semester staat verder in het teken van jouw identiteit als sociaal werker en welke afstudeerrichting bij je past. Een coach uit de opleiding helpt je hierbij.

Aan het einde van elk semester pas je in Stadslabo alles wat je hebt opgedaan toe in het werkveld. Een intense doe-week! Plus zo heb je snel een goed beeld of je matcht met sociaal werk.

De examenperiodes in het eerste jaar laten we niet zomaar op je los. Er zijn tussentijdse proefexamens en we gebruiken verschillende evaluatievormen: permanente evaluatie, praktijkopdracht, theorie-examens, … voor elk type student.

Tweede jaar

Voor je op stage vertrekt, diep je je kennis uit met toepassingen van recht, duurzame economie en sociaal beleid. Ook human rights en politisering van het sociaal werk staan op het programma. Je ontdekt daarbij hoe je een rol kan spelen in beleidsvorming en -beïnvloeding. En dan ben je er helemaal klaar voor: een langdurige praktijkbad op stage. Je kiest een plek uit onze goedgevulde stagedatabank, of doet een eigen suggestie. Nu komt de focus volop op zelf ondernemen. We kiezen voor een extra langer stageperiode, over de examenperiode van juni. Je moet dan geen examens meer afleggen.

Je krijgt dit jaar ook enkele specialisatievakken Personeelswerk rond arbeidsrecht en HRM. Je krijgt vaardigheden aangeleerd voor werving en selectiegesprekken, beoordeling, beloningsprincipes, … Wie wil, kan een buitenlandse ervaring of uitwisseling opdoen

Derde jaar

Je laatstejaarsstage begint vanaf november, en loopt tot het voorjaar. De examenperiode van januari valt ook hier weg, zodat je je kan focussen op jouw groei als sociaal werker. Verder duik je in specifieke HRM-topics zoals arbeid en de samenleving, training en vorming, en digitale skills voor HR. Je krijgt de kans om je kennis te verrijken met onderdelen uit andere opleidingen, zoals Toegepaste Psychologie, Orthopedagogie, of de Master Sociaal Werk. Daarnaast werk je een ambitieus afstudeerproject uit met medestudenten. Jullie creëren een ‘duurzame verandering’ in en met het werkveld. Denk aan een onboardingsproject voor onthaal en introductie van nieuwe werknemers, een compleet opleidingsprogramma, actieplan om welzijn op het werk te verbeteren, … Je stage en afstudeerproject vormen het sluitstuk van je opleiding. Je voegt je inzichten en ervaring toe aan je Professionele Portfolio dat je in je eerste jaar opstartte. Op basis hiervan gaan we met jou in gesprek over je ontwikkeling op de arbeidsmarkt en stippelen eventueel al een pad uit.

Course Overview

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Na je opleiding

Meteen aan de slag

Eens je je diploma behaald hebt, verwelkomt het werkveld je met open armen. Aan werkgelegenheid geen gebrek voor kritische denkers en doeners zoals jij. Er zijn mogelijkheden genoeg bij HR-diensten van bedrijven, openbare diensten en overheid, (non-profit)organisaties, NGO’s … Kortom: elke plek die werknemers in dienst heeft. Maar ook bij een externe HR-dienst, bijvoorbeeld voor een selectiekantoor, arbeidsbemiddeling, outplacement,  … kan je aan de slag. Bij de VDAB, sociale secretariaten, vakbonden en uitzendkantoren opent je diploma eveneens veel deuren.

Het is de opdracht van een HR-professional om binnen een organisatie te zorgen dat de persoon met de juiste talenten, competenties en motivatie op de juiste plaats terecht komt. En om van de werkomgeving een stimulerende, inclusieve en veilige plek te maken. Jij kan je tanden zetten in heel wat uitdagingen: rekrutering en talentscouting, burnoutpreventie, beleidsprojecten welzijn op het werk, kwetsbare groepen naar werk begeleiden, … Het werkveld is een speeltuin voor HRM-specialisten. Met jouw brede kijk op de maatschappij, en je specialisatie in humanresourcesmanagement vind je snel een organisatie die bij je interesses en persoonlijke stijl past.

Dankzij het uitgebreide basisprogramma van de opleiding en de beschermde titel van maatschappelijk assistent kan je zonder probleem aan de slag in andere domeinen van het sociaal werk die jou misschien interesseren: maatschappelijk en sociaal-cultureel werk.

Verder studeren

Als je je kennis wilt verbreden, kan je meteen na de opleiding doorstromen in een verkort traject van bijvoorbeeld de bacheloropleidingen Toegepaste Psychologie en Orthopedagogie. Het is mogelijk om al tijdens je opleiding studiepunten hiervan op te nemen als keuze-onderdeel.

Heb je academische ambities? Via een schakelprogramma kan je heel wat masteropleidingen volgen. Onze opleiding werkt nauw samen met de master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen en de master Bedrijfskunde (Management) van de VUB. Je kan al studiepunten van sommige masters opnemen in je programma als keuze-onderdeel.

Voor wie wil specialiseren biedt AP de bachelor-na-bachelor Autismespectrumstoornissen aan en verschillende postgraduaten die een logisch vervolg zijn op je opleiding. Dat zijn korte opleidingen die je volgt na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift en is bedoeld als verdere professionele vorming, verbreding of verdieping na je algemene opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Internationaal

SOCIAAL WERK INTERNATIONAAL

We zijn ervan overtuigd dat een internationale ervaring voor toekomstige sociaal werkers een verrijking is. Studiereizen over de grenzen heen en internationale werkplekbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Internationale projecten zijn een vast onderdeel van het programma. Zo is er het project Dignity of Homeless Youth, waar je samen met studenten uit Finland en Nederland verkent hoe sociaal werk de problemen van dak- en thuisloze jongeren kan aanpakken. Of Activism for Inclusive Education. Hier verdiep je je met studenten uit Amsterdam en Barcelona in grote thema’s als dekolonisering, racisme en discriminatie, klimaatverandering, inclusie, … Jullie brengen die topics op de eigen campus tot leven, van studenten voor studenten.

Wie - letterlijk - verder wil gaan, kan tijdens zijn opleiding een lange periode in het buitenland doorbrengen. Je hebt de mogelijkheid om een minor/pakket van 30 studiepunten in het buitenland af te leggen. Je kiest zelf of je naar een internationale partnerunief of -hogeschool trekt via Erasmus, een buitenlandse stage doet, of een semester over de grenzen via een van de projecten van AP. Hoe dan ook, internationaal zit in het hart van onze opleiding.

INTERNATIONALISERING @ HOME

Wie zelf niet naar het buitenland wil of kan gaan, krijgt de mogelijkheid om dichter bij huis sociaal werk vanuit een internationaal perspectief te bekijken. Sowieso vind je in Antwerpen met haar diverse buurten en inwoners al een internationale ervaring. Je ontmoet er de wereld. We voorzien ook een programma in samenwerking met partnerhogescholen in Nederland, dat zich deels in Antwerpen en deels bij onze noorderburen afspeelt. Of je kan een semester deelnemen aan een project met internationale studenten op de campus.

Flexibel studeren

GESPREID PROGRAMMA

Wil je graag het bachelordiploma Sociaal Werk behalen, maar wil je het programma spreiden over een langere periode? Dan kan je contact opnemen met de trajectbegeleider van de opleiding ann.masson@ap.be. Samen bekijk je de mogelijkheden.

VERKORT TRAJECT

Je kan een verkort traject naar een van de afstudeerrichtingen Sociaal Werk volgen als je al een specifiek bachelor– of masterdiploma hebt behaald:  

 • Programma 62 studiepunten als je een diploma Bachelor Orthopedagogie of Bachelor Toegepaste Psychologie hebt
 • Ander bachelor- of masterdiploma? Neem contact op met trajectbegeleider ann.masson@ap.be. Samen bekijk je de mogelijkheden rond vrijstellingen.

Vervolgtraject

Met een graduaatsdiploma Maatschappelijk Werk, HR-support of Sociaal-cultureel Werk kan je via een vervolgtraject het bachelordiploma Sociaal Werk behalen. Je volgt een programma van 90 studiepunten binnen de overeenstemmende afstudeerrichting. Het programma wordt gespreid over vier semesters. 

 

Expertise

Onderzoeksgroep ISOS en maatschappelijke dienstverlening

Je werkt tijdens je opleiding ook aan een praktijkonderzoek. Deze ervaring geeft je de kans om in een groep aan de slag te gaan voor een bestaande organisatie en zo een effectieve bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling binnen het HR-domein.

In de opleidingen Sociaal-Cultureel Werk, Maatschappelijk Werk en Personeelswerk werken gedreven docenten met grote competenties. Hun expertise wordt op prijs gesteld in de brede sector. Het onderzoekswerk wordt gebundeld in het kenniscentrum ISOS en in talrijke vormingsopdrachten voor het werkveld.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou