Skip to main content

Education & Training

ap
Expertise centre LEERT! focuses on the equal educational opportunities of pupils in and outside the metropolitan context and strives to be the connecting partner for practice-oriented research and the resulting services for the international educational field. 

LEERT! is

  • an accessible centre for everyone involved

  • the ash in a learning network that makes research accessible and strengthens knowledge sharing

  • a partner of pupils, students, teachers and other stakeholders who are searching for answers to current educational questions

  • an inspiration for the leading trainingen of critical teachers who can make a difference in a diverse changing society
  • provider of a relevant and concretely usable offer to use at the workplace

Coördinator Onderzoek: Jan Ardies
Coördinator Maatschappelijke dienstverlening: Iris Vanderavert

Het expertiesecentrum zet in op 4 speerpunten, gebaseerd op de actuele noden in het onderwijs:

Taalonderwijs

Onderwijs en Training wil voor toekomstige en huidige leraren een talig sterke leer- en werkomgeving creëren. Deze is inclusief en omarmt meertaligheid in alle facetten, om talen als sociale motor te gebruiken in het onderwijs en daarbuiten. Daarbij zijn diversiteit, uitdrukkings- en verbeeldingskracht de katalysatoren. Dit speerpunt richt zich dan ook op talen in al hun (socio)culturele, pragmatische en semantische diversiteit.

Samen geleerd, Sterk gedaan

Het onderwijsveld is een ideale context om te leren van en met elkaar door middel van coaching, intervisie, observatiebezoeken, lesson studies en lerende netwerken. Op die manier kunnen leerkrachten, schoolteams en lerarenopleiders niet alleen actief kennis construeren en delen met elkaar, maar gebeurt dit bovendien zeer dicht bij de plaats waar deze knowhow ook geïmplementeerd dient te worden. 

Sociaal rechtvaardig onderwijs

We streven naar onderwijs en onderzoek waarin recht wordt gedaan aan elk persoon en dat zich actief engageert voor gelijkwaardigheid (equity) binnen onze superdiverse samenleving. 

Innoveren in Leren

We sleutelen continu aan het onderwijs van de toekomst en we doen dit tezamen met onze studenten en partners uit het werkveld. We vormen en ondersteunen de leerkrachten van morgen: flexibele denkers, mediakenners, ondernemende doeners en duurzame wereldburgers. We onderzoeken innovaties in het brede onderwijslandschap en ontwikkelen praktische leermiddelen op maat.