Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorg en welzijn in grootstedelijke context

Zorg en welzijn

Het thema ‘Zorg en Welzijn in Grootstedelijke Context’ is een multidisciplinaire samenwerking waarin we naar duurzame en inclusieve oplossingen zoeken voor actuele welzijns- en gezondheidsvraagstukken in de stad.

Vandaag leeft meer dan de helft van de wereldpopulatie in steden en dit creëert vele uitdagingen. Steden zijn knooppunten van innovatie, maar ook van spanning en uitdagingen Deze spanningen kunnen van sociale, culturele, economische, ecologische… aard zijn. Hoe de stad hierop reageert, bepaalt haar veerkracht: de mate waarin de stad in staat is uit deze uitdagingen te leren, te evolueren en te groeien. Door actoren in de stad te ondersteunen op het vlak van duurzaamheid en inclusie trachten we bij te dragen aan deze veerkracht.

Samen met het werkveld gaat we op zoek naar methoden om actoren in de stad te ondersteunen. Enkele van onze partners zijn de zorg- en welzijnssector, sociale diensten en hulpverleners, maatschappelijke organisaties, gezondheidsbevorderaars en laboratoria. We gebruiken onze opgebouwde expertise om advies te verlenen aan organisaties en individuen via opleidingen, workshops en consultaties.

Research Office

 

 

Menselijke draagkracht, energie, grond- en voedingsstoffen,… zijn niet onuitputbaar. Oplossingen moeten duurzaam zijn, respect hebben voor de impact op natuur en mens, en toekomstgericht zijn. Een gezonde levensstijl bevorderen, mentale gezondheid promoten, inzetten op preventiemaatregelen, de impact op het milieu verkleinen, verspilling tegengaan … het zijn enkele voorbeelden van hoe wij duurzame realisaties ondersteunen.

 

Duurzame resultaten bekom je enkel door de inclusie van alle stakeholders, door hen te betrekken bij het denkproces en hen te laten meegenieten van de resultaten. De stedelijke context wordt bepaald door een diverse realiteit en populatie. Daarom voeren wij onderzoek en ontwikkelen we acties die inclusieve processen ondersteunen en stimuleren op alle levensdomeinen (zorg, onderwijs, welbevinden, wonen, vrijetijdsbesteding, tewerkstelling ...). We ondersteunen en faciliteren inclusieve processen zoals inclusieve communicatie, samenlevingsmodellen en sensibilisering. We zijn gespecialiseerd in het betrekken van kwetsbare doelgroepen en de implementatie van technologische tools die mensen én steden veerkrachtiger maken.